Human-Etisk Forbund

PÅ TIDE Å SKILLE KOMMUNE OG KIRKE

Del

De fleste av oss er kanskje overbevist om at stat og kirke er skilt i Norge, men vi ser nå en motsatt tendens mellom kommunene og kirken. Flere av fellesskapets opplagte oppgaver, som integrering og unges psykiske helse, blir nå flere steder overlatt til Den norske kirke.

UTTALELSE fra Landsmøtet i Human-Etisk Forbund

Lillestrøm, 15. juni 2019

Ett eksempel er at kirken i samarbeid med mange kommuner skal hjelpe ungdom som sliter psykisk, samt ta tak i utfordringer med integrering. Kirken fikk 14 millioner kroner til dette på statsbudsjettet for i år. 

Pengene skal «stimulere til økt samarbeid mellom kommunene og trossamfunnene for å løse sosiale og diakonale utfordringer», opplyser kirken på sine hjemmesider. 

Støtte tilfaller trossamfunn fremfor helsevesen

Samtidig trenger kommunenes helsevesen midler for å utvide eller bedre sine tilbud overfor alle ungdommer som har det vanskelig. Det er en dårlig idé å prioritere støtte til trossamfunn framfor helsevesenet i denne situasjonen.

Gratistjenester fra kommunen til kirken

Det nære samarbeidet mellom Den norske kirke og kommune-Norge kommer også fram gjennom at stadig flere kommuner vedtar at skoler plikter å ha skolegudstjenester. Som kjent er det også kirken som i de aller fleste kommunene forvalter de offentlige gravplassene vi alle skal ligge på til slutt.

I tillegg gir mange kommuner dessuten gratis tjenester til kirken. Dette gjelder gjerne kontorlokaler, IT-systemer, regnskapsføring og revisjonsarbeid.

Human-Etisk Forbund krever at:

-         Integreringsarbeid og psykisk hjelp til ungdom må det være kommunene som står for, ikke kirken.

-         Det blir slutt på gudstjenester i skoletiden.

-         Kommunene må få mulighet til å overta ansvaret for gravplassene.

-         Kommunale gratistjenester til Den norske kirke må avvikles.

-         Prosessen med å skille kommune og kirke settes i gang.

Landsmøtet er Human-Etisk Forbunds øverste myndighet og møtes hver annet år. Landsmøtet består av 89 delegater valgt av fylkeslagene samt Hovedstyrets leder.

Human-Etisk Forbund er et humanistisk livssynssamfunn med over 94.000 medlemmer. Forbundet jobber for en sekulær stat og et mangfoldig samfunn basert på respekt for menneskerettighetene.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Human-Etisk Forbund

Human-Etisk Forbund
Brugata 19
0186 Oslo

+47 23 15 60 00http://www.human.no

Human-Etisk Forbund er et humanistisk livssynssamfunn med over 94.000 medlemmer. Forbundet jobber for en sekulær stat og et mangfoldig samfunn basert på respekt for menneskerettighetene.

Følg pressemeldinger fra Human-Etisk Forbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Human-Etisk Forbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Human-Etisk Forbund