Byggenæringens Landsforening

På kvinnedagen 8. mars: Tar dere utfordringen?

Del

Vi trenger et krafttak fra hele næringskjeden for å få flere kvinner til å velge et yrkesliv innen bygg- og anlegg. Her må alle bidra – foreldre, utdanningsinstitusjoner, byggherrer, produsenter av arbeidsklær og arbeidsutstyr, byggevarekjeder, brakkeutleiere, fagforeninger og arbeidsgivere. Tar dere utfordringen?

Foto: Rørentreprenørene Norge
Foto: Rørentreprenørene Norge

I 2018 var det 5 prosent kvinner som søkte bygg- og anlegg på yrkesfag. I læretiden var tallet 4 prosent og blant de som tok fagbrev 2,2 prosent, hvorav ytterligere 0,2 prosent falt fra ved inngangen til arbeidslivet. Dermed stod vi igjen med kun 2 prosent kvinnelige fagarbeidere i byggenæringen.  

Vi er mange som må bære ansvaret for denne utviklingen. Men her ligger også kimen til endring; vi er også mange som kan bidra fra hver vår kant.

Fagarbeid i bygg og anlegg er ikke lengre et like fysisk tungt yrke, men du må være glad i å bevege deg. Lønnen i lærlingetiden er god, og når du er ferdig er du med å bygge landet og viktige prosjekter som skoler, sykehus, skoleveier og næringsbygg. Så kjære foreldre til jenter på ungdomsskolen; fremsnakk fagarbeideryrket om du tror din datter kan trives her. Ifølge forskning er deres påvirkningsgrad over 50 prosent. Ta utfordringen!

Grunnskoler, yrkesfaglinjer og yrkesveiledere; jeg utfordrer også dere til å tenke nytt. Praktiske håndverksfag bør i større grad inn i hele grunnskolen. Valgene tas i 10. klasse, men underlaget legges lenge før. Kvinnelige lærlinger bør rekrutteres som undervisningsassistenter og sterke rollemodeller. If you can see it, you can be it! Legg til rette for fellesskap mellom de få kvinnene som i dag tar byggfag. Gjennomgå yrkesfagenes informasjonsmateriell til ungdomsskole. Revurder linjenavn og -uttrykk, - dette former unge kvinners valg. Tømrerfaget bør assosieres like mye med "kreativt design" og rørleggerfaget like mye med "bærekraft og miljø". Ta utfordringen!

Skal du trives som lærling eller fagarbeider må du ha utstyr som passer. Kvinner er jevnt over noe kortere enn menn, trenger ofte mindre vernesko og kan ha mindre håndgrep. Dette bør produsenter og byggekjeder i større grad merke seg. Men det handler ikke nødvendigvis om å feminisere klær og utstyr med rosa striper. Ikke én av de kvinnelige fagarbeiderne jeg har møtt har ytret ønske om rosainnslag på arbeidstøy. Heller tvert om; de ønsker ikke særbehandling, bare et antrekk som passer til kvinnekroppen. Ikke mye forlangt dét. Produsenter og selgere av arbeidstøy og arbeidsutstyr, – tar dere utfordringen?

Equinor annonserte nylig at det ikke vil gi rammeavtaler til advokatfirmaer med få kvinnelige advokatpartnere. Jeg vil på samme vis utfordre våre byggherrer og oppdragsgivere: bruk deres bestillermakt til å skape kjønnsmangfold blant fagarbeidere!

BNLs medlemmer, over 4 000 bedrifter innen entreprenør, håndverk, industri og eiendom, må absolutt ta sin del. Målet bør ligge på 20 prosent kvinnelige fagarbeidere innen 2030. Prosenttallet er ambisiøst, men forskningsbasert; for skal kvinnelige fagarbeidere ikke bare rekrutteres, men faktisk bli værende, må de oppleve et fellesskap med andre kvinnelige kolleger.

30. januar inviterte jeg til et seminar i Næringslivets hus for ledere og HMS-ansvarlige i byggenæringen. Temaet var hvordan vi skal få flere kvinner til å velge byggenæringen. Vi fylte NHOs konferanserom til randen og samlet gode innspill som vi nå bearbeider videre. BNL ønsker å dra lasset i tet og gjerne sammen med bl.a. Fellesforbundet og etablerte kvinnenettverk som Ingeborg-nettverket (oppkalt etter landets første kvinnelige rørlegger).

Og til dere som jeg nå har gitt en utfordring, – jeg vil følge dere opp. Det er et løfte fra meg som bransjeleder til kommende generasjoner av kvinnelige fagarbeidere.

Ha en god kvinnedag!

Bilder

Foto: Rørentreprenørene Norge
Foto: Rørentreprenørene Norge
Last ned bilde

Om Byggenæringens Landsforening

Byggenæringens Landsforening
Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen
0307 OSLO

23 08 75 00http://www.bnl.no

BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer i byggenæringen som har over 4000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO.

BNL organiserer industri og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere og entreprenører.

BNL  tilbyr medlembedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, tilgang på prognoser og annen rådgivning.

Følg saker fra Byggenæringens Landsforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Byggenæringens Landsforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Byggenæringens Landsforening

Ryddejobben mot useriøs innleie er i gang5.7.2019 08:08:51 CESTAktuelt

Veidekke forplikter seg til BNL og Fellesforbundets anbefalinger for innleie av arbeidskraft. – Vi krever minimum 80 % stillingsbrøk for alt innleid personell på alle Veidekkes prosjekter i Norge. En viktig premiss for å få useriøs innleie til livs er at næringen tar vår del av ansvaret og er en god bestiller, sier konserndirektør Hans Olav Sørlie i Veidekke Bygg.sier konserndirektør Hans Olav Sørlie i Veidekke Bygg.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom