Universitetet i Bergen (UiB)

Overvakingssamfunn på Universitetsmuseet

Del

I ei ikkje så fjern framtid vert vi alle vurdert og styrt av algoritmar. I kjellaren på Universitetsmuseet i Bergen ønskjer forskarar ved digital kultur ved UiB å spele ut kva eit slikt overvakingssystem gjer med liva våre.

Laivrollespelet vil gje deltakarane trening i å tenke kritisk og etisk omkring bruk av nye teknologiar. Foto/ill.: UiB
Laivrollespelet vil gje deltakarane trening i å tenke kritisk og etisk omkring bruk av nye teknologiar. Foto/ill.: UiB

Måndag 22. november vert kjellaren på Universitetsmuseet forvandla til eit framtidig overvakingssamfunn. Her vil menneske søke tilflukt frå klimaendringane i ein stat styrt av ein velmeinande, men altomfattande, kunstig intelligens. Det er duka for drama og innsikt i korleis overvaking og algoritmar påverkar oss i det daglege. 

Laivrollespelet har fått namnet Sivilisasjonens venterom, og bak dette laivrollespelet står forskingsprosjektet Machine Vision in Everyday Life i samarbeid med profesjonelle laivutviklarar og universitetsmuseet. Deltakarane er ei blanding av rollespelveteranar og nybyrjarar, lekfolk og forskarar. Målet er å utforske laivrollespel som formidlingsplattform, og er støtta Noregs Forskingsråd. 

– Gjennom laivrollespel kan ein få ei tettare erfaring med fenomen som elles er meir abstrakte, seier Kristian A. Bjørkelo som har levert ei doktorgradsavhandling om spelkultur og er tilknytt laivrollespelet som forskar. 

Machine Vision in Everyday Life

Prosjektet spring utifrå det EU-støtta prosjektet Machine Vision in Everyday Life, leia av professor Jill Walker Rettberg ved digital kultur. Dette omfattande forskingsprosjektet ser på korleis tilstadeveringa av algoritmar, andletsattkjenning, kunstig intelligens og meir påverkar oss menneske og vår kvardag. 

– Maskinsynprosjektet er eit svar på den raske teknologiske utviklinga vi ser i dag, der vi menneske formar algoritmane med handlingane våre, samtidig som vi lar oss forme av å bli observert og leia av dei same algoritmane, seier Rettberg. 

Laivrollespel

Laivrollespel er ein form for rollespel der ein tar i bruk kulissar og kostymer for å spele ut ei improvisert forteljing. Dette er ein populær aktivitet som folk ofte reiser over landegrenser for å delta i. Sivilisasjonens venterom er ikkje eit unntak, og det kjem folk frå heile Noreg og utlandet for å delta på spelet.

I forkant av spelet vert det samla til workshop der alle kan gjere seg kjend med rollene sine relasjonar til kvarandre, og dagen etter laiven er det ein debrief for å dele erfaringane med kvarandre og med forskarane.

For meir informasjon:

www.sivilisasjonensventerom.no 

Kontakter

Pressen er velkomen til arrangementet. For meir informasjon, kontakt:

Kristian A. Bjørkelo
Epost: Kristian.bjorkelo@uib.no
Telefon: 99 60 98 54
Universitetet i Bergen

Bilder

Laivrollespelet vil gje deltakarane trening i å tenke kritisk og etisk omkring bruk av nye teknologiar. Foto/ill.: UiB
Laivrollespelet vil gje deltakarane trening i å tenke kritisk og etisk omkring bruk av nye teknologiar. Foto/ill.: UiB
Last ned bilde

Om Universitetet i Bergen (UiB)

Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Bergen (UiB)
Postboks 7800
5020 Bergen

+47 55 58 00 00http://www.uib.no

Følg pressemeldinger fra Universitetet i Bergen (UiB)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Universitetet i Bergen (UiB) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Universitetet i Bergen (UiB)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom