GlobeNewswire

Överskott för staten i augusti 2020

Dela

Överskott för staten i augusti 2020

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 19,8 miljarder kronor i augusti. Riksgäldens prognos var ett underskott på 26,7 miljarder kronor. Skillnaden beror bland annat på högre skatteinkomster än beräknat och att omställningsstödet till företag inte har nyttjats i väntad omfattning.

Det primära saldot blev 45,2 miljarder kronor högre än prognosticerat. Skatteinkomsterna blev cirka 12 miljarder kronor högre än beräknat. Någon sammanställning om vilka skatteslag det rör sig om har ännu inte kunnat göras. Riksgälden hade räknat med att utbetalningarna för omställningsstödet till företag skulle uppgå till 13 miljarder kronor i augusti. Utfallet blev betydligt lägre, knappt 1 miljard kronor. Utbetalningar till korttidspermitteringar var 5 miljarder kronor lägre än beräknat och utbetalningar av kommunbidrag 5 miljarder kronor lägre än beräknat. De extra bidragen till kommunerna betalades dock ut redan i juli, vilket innebär att det är en omfördelning mellan månader.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 0,8 miljarder kronor lägre än beräknat.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,5 miljarder kronor lägre än prognos.

Nettolånebehovet och främst det primära saldot har utvecklats på ett väsentligt bättre sätt än vad Riksgälden räknade med så sent som i maj. Förklaringen är att den ekonomiska utvecklingen har varit bättre än väntat, vilket gör att skatteinkomsterna blivit högre och att vissa av de stödåtgärder som infördes under våren inte har utnyttjats i väntad omfattning. Nya prognoser för 2020 och 2021, samt en första prognos för 2022 publiceras den 21 oktober, kl. 09.30.

För tolvmånadersperioden till och med augusti 2020 visade statens betalningar ett underskott på 131,0 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 181 miljarder kronor i slutet av augusti.

Utfallet för september 2020 publiceras den 7 oktober, kl. 09.30.

Kontakt

Pressfunktionen, 08 613 47 01

Statens budgetsaldo och nettolånebehov1 (miljoner kronor)
Utfall aug.Prognos aug.Differens aug.Ack. diff.2Utfall 12-mån
Budgetsaldo19 785-26 70446 489112 342-130 991
Nettolånebehov1-19 78526 704-46 489-112 342130 991
Primärt saldo3 -14 685 30 543 -45 228 -104 889 123 911
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 -3 407 -2 649 -758 -5 547 -6 592
Räntor på statsskulden -1 692 -1 189 -503 -1 905 13 673
  - Ränta på lån i svenska kronor -1 151 -1 146 -5 83 10 575
  - Ränta på lån i utländsk valuta -11 -10 -2 -38 -540
  - Realiserade valutakursdifferenser -530 -33 -497 -1 951 3 638
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (maj 2020).
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden:

https://www.riksgalden.se/sv/statistik/statistik-om-statens-upplaning/

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 19 maj: Statsupplåning prognos och analys 2020:2.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Scandinavian Tobacco Group A/S: Notification and Public Disclosure of Transactions by Person Discharging Managerial Responsibilities24.9.2020 19:29:28 CESTPress release

Company Announcement No. 29/2020 Copenhagen, 24 September 2020 Notification and Public Disclosure of Transactions by Person Discharging Managerial Responsibilities 1. Information on the person discharging managerial responsibilities/person closely associated a) Name Claus Gregersen 2. Reason for the notification a) Position/title Member of the Board of Directors b) Initial notification/amendment Initial notification 3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor a) Name Scandinavian Tobacco Group A/S b) LEI code 5299003KG4JS99TRML67 4. Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted a) Description of the financial instrument, type of instrument Identification code Shares DK0060696300 – STG b) Nature of the transaction Purchase of shares c) Price(s) and volume(s) Price(s)Volume(

Scandinavian Tobacco Group A/S: Indberetning og offentliggørelse af transaktioner udført af person med ledelsesansvar24.9.2020 19:29:28 CESTpressemeddelelse

Selskabsmeddelelse Nr. 29/2020 København, den 24. september 2020 Indberetning og offentliggørelse af transaktioner udført af person med ledelsesansvar 1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Claus Gregersen 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Bestyrelsesmedlem b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Scandinavian Tobacco Group A/S b) LEI-kode 5299003KG4JS99TRML67 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for (i) hver type instrument, (ii) hver type transaktion, (iii) hver dato og (iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode Aktier DK0060696300 – STG b) Transaktionens art Køb af aktier c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er)Mængde(r)91,9510.875 ak

Golar LNG Limited update24.9.2020 17:21:41 CESTPress release

The Company is aware of the allegations that have been made against Hygo's Chief Executive, Eduardo Antonello. The allegations against Mr. Antonello involve conduct that predates and do not, in any way, implicate his work at Hygo. However, in an abundance of caution, Hygo has initiated a review to seek to confirm that there have not been any deviations from its culture of compliance in connection with Mr. Antonello's service to Hygo. Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements This press release contains forward-looking statements (as defined in Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended) which reflects management’s current expectations, estimates and projections about its operations. All statements, other than statements of historical facts, that address activities and events that will, should, could or may occur in the future are forward-looking statements. Words such as “may,” “could,” “should,” “would,” “expect,” “plan,” “anticipate,” “intend,” “f

Orange Belgium invites investors and analysts to participate to its Q3 results conference call on October 23, 202024.9.2020 16:27:42 CESTPress release

Orange Belgium will publish its results for the third quarter of 2020 on Friday, October 23 at 07:00 CET. Orange Belgium Investor Relations is pleased to invite investors and analysts to participate in a conference call hosted by: Xavier Pichon, CEO Arnaud Castille, CFO Koen Van Mol, Investor Relations The conference will start at 2:00 pm CET (1:00 pm UK / 8:00 am EST).To access the call, please dial one of the following numbers 5-10 minutes prior to the start of the conference call in order to avoid waiting time. Consequently register with following pin code: 62928188# and provide your name and the company you work for. Belgium +32 24035816 Canada +1 4162164194 France +33 170710159 Germany +49 69222225429 Ireland +353 15060451 Italy +39 0236013817 Luxembourg +352 27300163 Netherlands +31 207095119 Spain +34 911140101 Switzerland +41 445831805 United Kingdom +44 2071943759 United States +1 6467224916 The recorded session will be available after the conference call and can be downloaded

INVITATION TO SSH COMMUNICATIONS SECURITY CORPORATION’S CAPITAL MARKETS DAY24.9.2020 14:45:06 CESTPress release

INVITATION TO SSH COMMUNICATIONS SECURITY CORPORATION’S CAPITAL MARKETS DAY ON OCTOBER 28, 2020 SSH is pleased to invite investors, analysts, bankers, and media to its Capital Markets Day on October 28, 2020, between 10:00 and 13:00. In the event, SSH outlines its short and medium-term growth targets and key strategic initiatives planned to reach these targets. SSH will also provide an update about developments in its operating environment and key markets, and share information about the market outlook and development roadmap its products. Attendants can meet members of SSH’s Board of Directors and Leadership team for discussions. The event is aimed at investors, analysts, bankers, and media. The presentations from the event will be made available on the SSH web site (www.ssh.com) shortly after the event. The event will be held as a combination of an online video conference and a physical event. To ensure the safety of participants, only a limited amount of seats are available at the p