Mattilsynet

Overraskende mye feilmerking av matpoteter, frukt, bær og grønnsaker

Del

Mattilsynet har sjekket merking av 124 produkter innen frukt, bær og grønnsaker, samt matpoteter. Frukt, bær og grønnsaker utgjorde 89 produkter, matpoteter utgjorde 35 produkter. 34 prosent av produktene hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket. Ingen av feilene som ble oppdaget utgjorde noen helsefare. Merkefeilene Mattilsynet fant i kampanjen, som ble gjennomført høsten 2019, er nå rettet opp.

Mattilsynet fant mye feil da merking av frukt, bær, grønnsaker og matpoteter ble undersøkt i fjor høst (Illustrasjonsfoto: Scanpix).
Mattilsynet fant mye feil da merking av frukt, bær, grønnsaker og matpoteter ble undersøkt i fjor høst (Illustrasjonsfoto: Scanpix).

I merkingen av frukt, bær og grønnsaker fant vi feil på 24 prosent av produktene. De fleste feilene i merkingen var knyttet til opprinnelse og sort. For matpoteter fant vi feil på 60 prosent av produktene. De fleste feilene i merkingen var knyttet til sortering og størrelse. Virksomhetene som fikk varsel om feil i merkingen, har nå endret merkingen på sine produkter.

I en kartlegging av de fem største nettbutikkene i region Stor-Oslo, hadde halvparten av de 22 produktene vi sjekket en eller flere feil i opplysningene på nettsiden. Alle funnene ble fulgt opp med veiledning fra Mattilsynet.

-Vi mener flere av feilene er unødvendige fordi mange av kravene i forskriften er konkrete, og Mattilsynet hadde forventet bedre regelverksetterlevelse i denne kampanjen. Vi synes derfor det er noe overraskende at vi fant såpass mye feil. Et resultat av feil merking er at forbrukerne ikke får den informasjonen de har krav på, eller får oppgitt feil opplysninger. Begge deler er uheldig, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

Mattilsynet fant ingen feil på sjekkpunktene holdbarhetsdato og vilkår for oppbevaring og bruk for frukt, bær og grønnsaker. En del ferdigpakket frisk frukt, bær, og grønnsaker manglet angivelse av opprinnelsesland. Ferdigpakkede epler, pærer, plommer, kirsebær og jordbær skal også merkes med opplysninger om sort, det manglet for enkelte produkter.

 Poteter er dårligst merket

Resultatene viser at matpotetene skiller seg ut med flest feil, særlig på sortering og størrelse, som det er krav om i matpotetforskriften. Mattilsynet har inntrykk av at matpotetforskriften ikke er godt kjent, og følgelig ikke etterleves. Vi fant ingen feil på språk og nøkkelhullets utforming på matpoteter.

 Utvalget var produkter som selges til forbrukere i det norske dagligvaremarkedet, både produkter produsert i Norge, og produkter fra EØS/tredjeland (samhandel/import). Det ble ført tilsyn hos virksomheter som bestemmer og har ansvaret for merkingen.

 Mattilsynet har siden 2013 utført årlige merkesjekker av utvalgte dagligvareprodukter. Det er første gang Mattilsynet har sjekket ferdigpakkede matpoteter, frukt, bær og grønnsaker i en slik kampanje. I etterkant av Merkesjekken 2019 har Mattilsynet hatt dialog med flere bransjeforeninger om rapporten og merkeregelverket. 

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Mattilsynet fant mye feil da merking av frukt, bær, grønnsaker og matpoteter ble undersøkt i fjor høst (Illustrasjonsfoto: Scanpix).
Mattilsynet fant mye feil da merking av frukt, bær, grønnsaker og matpoteter ble undersøkt i fjor høst (Illustrasjonsfoto: Scanpix).
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom