Mattilsynet

Overlevering av NORM og NORM-VET - årlig status for antibiotikaforbruk og antibiotikaresistens

Del

Torsdag 19. september presenterer Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet hovedresultater fra overvåkingen i 2018 av antibiotikaforbruk til mennesker og dyr, samt antibiotikaresistens hos mennesker, dyr og i mat.

NORM/NORM-VET-rapporten gir en årlig status for Norge når det gjelder antibiotikaforbruk og forekomst av antibiotikaresistente bakterier.

Mottagere av rapportene Norm/Norm-Vet er henholdsvis Mattilsynet og Helse- og omsorgsdepartementet, som også vil være representert på overleveringsmøtet.
Hvor: Lovisenberggata 8 - Auditoriet, Folkehelseinstituttet
Når: 19. september 2019, kl. 10.00 - 11.00.

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom