Landbruks- og matdepartementet

Overføring av ansvar for hundeloven

Del

Forvaltningsansvaret for Lov om hundehold (Hundeloven) er overført fra Justis- og beredskapsdepartementet til Landbruks- og matdepartementet (LMD). LMD vil nå starte opp arbeidet med gjennomgang av loven i henhold til anmodningsvedtak fra Stortinget.

Hundehvalper. Foto: Torbjørn Tandberg
Hundehvalper. Foto: Torbjørn Tandberg

Det er i dag om lag 560 000 hunder i Norge. Regelverket om hundehold har derfor stor betydning for mange av landets innbyggere, og trykket for å sikre hunders rettsvern har økt. Hundehold har et klart sikkerhetsmessig aspekt, men det er også viktig at dyrevelferd og dyrs egenverdi blir ivaretatt. Gjeldende Hundeloven trådte i kraft i 2004, og Stortinget har bedt om at det blir gjort en gjennomgang av loven.

– Hold av hund har mange positive effekter. Det er derfor viktig at vi sikrer en god og helhetlig forvaltning av regelverk som regulerer slikt hold, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

En overføring av ansvaret for Hundeloven til Landbruks- og matdepartementet vil samle regelverk som gjelder dyrevelferd, dyrehelse og sikkerhet knyttet til hundehold, i ett departement. Politiet vil fortsatt ha ansvar for å følge opp brudd på bestemmelser som gjelder sikkerhetsmessige aspekt ved hundehold.

Landbruks- og matdepartementet vil nå starte opp arbeidet med gjennomgang av Hundeloven.

Nøkkelord

Bilder

Hundehvalper. Foto: Torbjørn Tandberg
Hundehvalper. Foto: Torbjørn Tandberg
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg saker fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Landbruks- og matdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom