Kulturminnefondet

Over ni millioner i restaureringsmidler til kulturminner i Oppland

Del

Kulturminnefondet har delt ut sine årlige midler i støtte til bevaring av kulturminner i Oppland.

Harpefoss hotell er et av de best bevarte jernbanehotellene langs Dovrebanen, og er et viktig monument over den historiske turismen og handelen i Gudbrandsdalen. (Foto: Kulturminnefondet)
Harpefoss hotell er et av de best bevarte jernbanehotellene langs Dovrebanen, og er et viktig monument over den historiske turismen og handelen i Gudbrandsdalen. (Foto: Kulturminnefondet)

Harpefoss hotell i Sør-Frøn er ett av 53 prosjekter i Oppland som nå får støtte. Det gamle jernbanehotellet får 300.000 til å sette i stand taket på stasjonsbygningen. Harpefoss hotell er et av de best bevarte jernbanehotellene langs Dovrebanen, og er et viktig monument over den historiske turismen og handelen i Gudbrandsdalen.

De siste årene har søknadsmengden til Kulturminnefondet økt mye, og Oppland har vært det fylket det har kommet flest søknader fra. 2018 var intet unntak.

- Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud for private eiere, og vi arbeider hardt med å forenkle søknadsprosessen. Den store søknadsmengden tyder på at vi er på rett vei i dette arbeidet, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Han er også glad for at Regjeringen har styrket Kulturminnefondet med økte bevilgninger, som gjør det mulig å støtte flere gode tiltak over hele landet.

I alt 53 prosjekter har fått 9,3 millioner kroner i tilskudd til sammen. Det kom 113 søknader fra Oppland som søkte om like over 27,7 millioner kroner.

Her er listen over tildelte tilskudd:

Prosjektnavn, søkernavn, kommune, tilsagnsbeløp

 • Stasjonsbygningen på Fagernes, Øyvind Magistad Berge, Nord-Aurdal, 200.000
 • Sygard Valde, sæterstugu, Randi Valde, Vågå, 200.000
 • Odnes Hotell, Astri Marie Aadnes, Søndre Land, 350.000
 • Låven på Sletto, Kari A. og Oddvin Sørbøen, Sør-Aurdal, 250.000
 • Kolstad - stugu, Frida og Svein Hjeltar, Skjåk, 400.000
 • Låve på Torshaug, Arild Bergengen, Nord-Aurdal, 300.000
 • Tak på Harpefoss hotell, Harpefoss hotell , Sør-Fron, 300.000
 • Kongevegen over Filefjell - Kvamskleiva, Kvamsklevas Venner , Vang, 300.000
 • Gamlestua på Nere Vigerust, Trond Vigerust, Dovre, 208.000
 • Hovedhus på Riddersandbu, Finn Gjesling Sandbo, Vågå, 500.000
 • Stabbur Bauker Kapteinsgård, Katinka Von Der Lippe og Hans Bernhard Biserød, Gausdal, 464.000
 • Tak på Kirkegata 20, Anne og Arve Noreng, Lillehammer, 271.000
 • Tynnøl - våningshus, Tore Utgaard, Lesja, 500.000
 • Thorsrudsetere, Ola Thorsrud, Sør-Aurdal, 200.000
 • Låve på Stokstad Nedre, Dag Lindvig, Vågå, 200.000
 • Fiskebu i Oleskaret ved Vinsteren, MaryAnn Nøbben, Øystre Slidre, 200.000
 • Steinfjøs Hole, David Dalbakk, Ringebu, 380.000
 • Stall Krok, Ola Einar Krok, Nord-Fron, 350.000
 • Valseter gamle pensjonat, Erik Langdalen arkitektkontor , Sør-Fron, 343.000
 • Låven på Roksvoll, Benedikte Narum Jenssen, Vestre Toten, 115.000
 • Klesloft på Killi Megarden, Dovre, Anita Killi, Dovre, 50.000
 • Låve på Lunde gård, Bergljot Hedda Lunde, Etnedal, 211.000
 • Hovedbygningen Nedre Solberg, Anne Britt Aamodt, Gran, 182.000
 • Sorenskrivargarden i Valdres, Hallgrim Hansegård, Nord-Aurdal, 330.000
 • Istandsetting av stabbur 1 Bondli, Solveig M Bondli, Nord-Aurdal, 68.000
 • Gamle Bygdisheim turiststasjon, Dagfinn Herskedal, Vang, 45.000
 • Marcus Thranes veg 5b, Jørn Prestsæter, Lillehammer, 195.000
 • Tak Hanstad, Lions Club Ringebu-Fåvang, Ringebu, 190.000
 • Flishøvel, Grønvolds Venner , Nordre Land, 46.000
 • Støge i Haukli, Bente Hemsing, Vang, 20.000
 • Løe på Pikhaugstølen i Grunke , Andreas Wessel, Vestre Slidre, 60.000
 • Tak på stabbur, Ane Dyste Dewisme, Østre Toten, 133.000
 • Storsteinom - stabbur, Amund Formo, Sel, 40.000
 • Øvre Øy-Gardsøy, stabbur, Edel Aas, Vågå, 53.000
 • Gammel Gjelbakken, Vågåmo, Erik Juell, Vågå, 71.000
 • Kaussetra Nordseter - fjøs, Olav Sørbu, Lillehammer, 90.000
 • Bu/stabbur, Knut Olav Dokken, Vestre Slidre, 40.000
 • Sålsåbø skifertak, Vivianne Jodalen, Nord-Aurdal, 41.000
 • Leirungsboden, Gjende, Erik Collett, Vågå, 35.000
 • Pungen Sæter, Steinar Grønn, Sel, 135.000
 • Jaktvilla, Alexander Klemens Dahlseide, Vestre Slidre, 50.000
 • Nigard Berge - nedre stugu, Einar Hårstad, Vågå, 83.000
 • Sæterstuen Stabbur, Erik Dahl Jensen, Ringebu, 71.000
 • Hus i jugendstil - tak, Inger Løken, Østre Toten, 158.000
 • Båthus ved Petvatnet, Marit Hougsrud, Sør-Aurdal, 50.000
 • Nerre Køso, eldhus, Anne Røllång, Nord-Aurdal, 120.000
 • Midtre Måno - Eldhus/verksted, Bjørn Henrik Månum, Nord-Aurdal, 120.000
 • Bjørlidalen husmannsplass, Julie Bjørlien, Søndre Land, 152.000
 • Segelstadsetra, Emil Olaf Segelstad, Ringebu, 50.000
 • Øyungshytta skogshusvære, Toten jakt og fiskeforening lodd 4, Østre Toten, 90.000
 • Lønnberg, Hans Bekkemellem, Gjøvik, 100.000
 • Skålebygning Seval, Hans Andreas H. Lien, Gjøvik, 75.000
 • Oppigard Egge, Størhuset, Anne Sigrid Egge, Gran, 86.000

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Harpefoss hotell er et av de best bevarte jernbanehotellene langs Dovrebanen, og er et viktig monument over den historiske turismen og handelen i Gudbrandsdalen. (Foto: Kulturminnefondet)
Harpefoss hotell er et av de best bevarte jernbanehotellene langs Dovrebanen, og er et viktig monument over den historiske turismen og handelen i Gudbrandsdalen. (Foto: Kulturminnefondet)
Last ned bilde
Tidligere i mai besøkte Kulturminnefondet Harpefoss hotell for å overrekke det synlige beviset på årets støtte. F.v. eiere Eivind Slette Meås og Ann Marie Gudmundsdottir, og ordfører i Sør-Fron. Ole T. Muriteigen. (Foto: Kulturminnefondet)
Tidligere i mai besøkte Kulturminnefondet Harpefoss hotell for å overrekke det synlige beviset på årets støtte. F.v. eiere Eivind Slette Meås og Ann Marie Gudmundsdottir, og ordfører i Sør-Fron. Ole T. Muriteigen. (Foto: Kulturminnefondet)
Last ned bilde
Fra interiøret på Harpefoss hotell. (Foto: Kulturminnefondet)
Fra interiøret på Harpefoss hotell. (Foto: Kulturminnefondet)
Last ned bilde

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet
Kulturminnefondet
Bergmannsgata 17
7374 Røros

73 10 36 00http://www.kulturminnefondet.no

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer. Tilskuddsordningen skal bidra til å øke innsatsen fra eiere og næringsliv for å ta vare på kulturminner, og til bevaring og bruk av kulturminner og kulturmiljøer for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.

For å få støtte må eier søke oss. Det er styret i Kulturminnefondet som forvalter midlene, og treffer vedtak om tildeling av tilskudd.

Følg saker fra Kulturminnefondet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturminnefondet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturminnefondet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom