Kulturminnefondet

Over ni millionar til kulturminne

Del

Ein trevarefabrikk i Masfjorden og eigarar av 40 andre prosjekt i Hordaland fekk til saman 9.164.000 kroner frå Kulturminnefondet i 2019.

Nordre Kvinge "Nordkvingo" trevarefabrikk frå 1919 var i drift fram til 1965 i Masfjorden. No blir kulturminnet sett i stand. Foto: Privat
Nordre Kvinge "Nordkvingo" trevarefabrikk frå 1919 var i drift fram til 1965 i Masfjorden. No blir kulturminnet sett i stand. Foto: Privat

Kulturminnefondet delte i fjor ut over 108 millionar kroner til kulturminne over heile landet for å bevare fortida inn i framtida. Nordre Kvinge trevarefabrikk frå 1919 i Masfjorden fekk 93.000 kroner til istandsetjing av fasade og vindauge.  

– Mangel på vedlikehald over lang tid har ført til at graden av naudsynt utskifting av fasadeelement er relativt høg. Bygningen har elles godt bevart originalitet og kan bli ein fin formidlingsarena for vasskraftbasert småskalaindustri, spesielt sidan bygningen representerer ein type småindustri som var svært vanleg langs vestlandsfjordane, men som det no ikkje er mykje igjen av, seier direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.  

Fabrikken var i drift fram til 1965 og produserte dører, vindauge og trapper. Bygningen blei deretter til privat verkstad, og er i dag materiallager. Eigaren ynskjer å bruke fabrikken som et teknisk og industrielt kulturminne, i tillegg til formidlingsarena.  

Fungerande maskinar

– Fabrikken vart sett opp ved elva i Nordkvingo slik at ein kunne nytte vasskrafta her. I byrjinga vart det brukt kvernkall for å utnytte vasskrafta. Seinare vart det montert turbin, noko som gav sikrare drift. Det vart etter kvart kjøpt inn ein motor som kunne halde drifta i gang når elva i tørkeperiodarvart for lita til å halde turbinen i gang. Alle maskinene i fabrikken er basert på reimdriftsystem, forteleigar Stein Inge Kvinge.  

Nordkvingo er ikkje i bruk som fabrikk i dag, men alle maskinar og reimdriftsystem fungerer som da fabrikken var i bruk.   

Prosjekta som vart støtta av Kulturminnefondet i Hordaland i 2019 er: 

Prosjektnavn 

Tilskuddsmottaker 

Kommune 

 Tilsagnsbeløp  

Trevarefabrikk - Nordkvingo 

Stein Inge Kvinge 

Masfjorden 

                   93 000  

Restaurering kisteveite 

Claus Sellevoll 

Lindås 

                186 000  

Strakstiltak - garveri Ytre Fosse 

Tonny Dale 

Lindås 

                   50 000  

Garveriet Ytre-Fosse  

Dale Tonny Andre 

Lindås 

                300 000  

Jordkjeller på Husebø 

Kari Skjelanger Mjelde 

Meland 

                125 000  

Steinløe i Dalstø 

Terje Marheim 

Meland 

                100 000  

Fossesjøsmia i Meland 

Johannes H. Fosse 

Meland 

                100 000  

Elias Mjåtveit-huset - sikringstiltak. 

Meland Mållag 

Meland 

                   20 000  

Hjelletunet 

Helene Myhre 

Osterøy 

                   70 000  

Tradisjonelt kurs i tørrmuring - Trapp og støttemur 

Magne Raknes 

Osterøy 

                   30 000  

Nytt golv i GrendahusetLjosheim 

GrendahusetLjosheim 

Vaksdal 

                110 000  

Strakstiltak GrendahusetLjosheim 

GrendahusetLjosheim 

Vaksdal 

                   20 000  

Messen kunst- og kulturhus 

Stiftinga Messen kunst- og kulturhus 

Kvam 

                250 000  

Restaurering, kopieringvindaugeGjermundsgarden 

Vikør Tom Christian Lie 

Kvam 

                160 000  

Utskifting av kledning - Våningshus på Stalheim 

Bjørn Stalheim 

Voss 

                165 000  

Nyastovo Hustveit 

Stiftinga Hustveit gard 

Voss 

                300 000  

Seminar og praktisk kurs i tørrmuring 

Nærøyfjorden verdsarvpark 

Voss 

                   22 000  

Stølsvegen i Kvanndal 

Venelaget for Stølsvegen i Kvanndal 

Granvin 

                400 000  

Grjotrust vokterbolig - omlegging av skifertak 

Arne Os 

Ulvik 

                180 000  

Rehabiltering av hus fra 1895 på Lofthus 

Erlend M. Oppedal og Ingvild ErtsåsLutro 

Ullensvang 

                200 000  

Brynesteinverkstad 

Tor Aarekol 

Ullensvang 

                150 000  

Eldhus Røldal 

Kjell Inge Knutsen 

Odda 

                140 000  

Sunndalsvegen 631 - Sundal Gjestgiveri 

Harald Andreassen 

Kvinnherad 

                470 000  

Strakstiltak grindbygd naust på Årsnes  

Eikeland Ingunn 

Kvinnherad 

                   30 000  

Fraktefartøyet M/S Gamle Nyborg 

Fraktefartøyet M/S Gamle Nyborg 

Fitjar 

                500 000  

Vanndreven sirkelsag m/tilhøyrande hus og slåk 

Bømlo tur og sogelag 

Bømlo 

                   40 000  

Eldhus Austvik - Sveio 

Eirik Helland 

Sveio 

                   50 000  

Vågahuset Tittelsnes, Sveio. 

Viland Terje 

Sveio 

                   30 000  

Fasade våningshus - Oa 

Eva Maria Førde 

Sveio 

                   80 000  

Kvernhus Eintveit, Åkrafjorden 

Harald Eintveit 

Etne 

                100 000  

Nylundsveien 20 

Vibecke Zakariassen Rye 

Bergen 

                   84 000  

Sameiet Fløygaten 19 rehabilitering tak 

Sameiet Fløygaten 19  

Bergen 

                300 000  

Øvre Heien 6 - fasadar og tak 

Annlaug og Dag Stensland 

Bergen 

                300 000  

Fana Ungdomshall - utvendige dører 

Fana Ungdomslag 

Bergen 

                   27 000  

Stord I - banjerdekk 

Stiftelsen D/S Stord I 

Bergen 

                500 000  

Rehabilitering Stiftelsen Sjøfarendes Aldershjem 

Stiftelsen Sjøfarendes Aldershjem 

Bergen 

             2 800 000  

Sjøgutt LM2237 

Terje Midtun 

Bergen 

                102 000  

Kronstad Hovedgård - natursteinsmur 

Stiftelsen Kronstad Hovedgård  

Bergen 

                170 000  

Skifte av tak i Bøhmergaten 1 

Sameiet Bøhmergaten 1 

Bergen 

                165 000  

Omtekking av skifertak i Alléen 4A 

Sørgård Fredrik 

Bergen 

                125 000  

Restaurering av tak, Sydnessmauet 7  

Ljosheim Veronica Årseth 

Bergen 

                120 000  


 


 

Sum Hordaland 

             9 164 000 

Sjå heile lista over prosjekta som har fått stønad i 2019 her

Søkt om 364 mill. 

I 2019 ga Norsk Kulturminnefond tilsegn på totalt 108.184.000 kroner til 571 prosjekt der private eigare vil sette i stand sine kulturminne.  

– Ved å bidra til eit mangfald av kulturminne blir istandsett, sørger vi for eit grunnlag for framtidige opplevingar, kunnskap, utvikling og verdiskaping, seier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. 

Gjennomsnittlig stønad ligg på nær 190.000 kroner per prosjekt. I løpet av heile fjoråret ble det behandla 1.127 søknadar, der det er søkt om til saman 364 millionar kroner.  

2019 var det første året med løpande søknadsbehandling framfor ein årlig søknadsfrist.  

– Løpande behandling av søknader frå private eigare har ført til enklare søknadsbehandling og kortare saksbehandlingstid. Kulturminnefondet har dyktige fagfolk som hjelper til med rettleiing i søknadsprosessen, fortel Bjørgen. 

 Bygg, båt og hage 

Kulturminnefondet er ein tilskotsordning for bevaring av kulturminne og kulturmiljø, og støtter tiltak på kulturminne som: 

  • hus og bygningar  
  • båtar og fartyg  
  • hageanlegg  
  • kulturlandskap 

Privatpersoner kan søke om tilskot, i tillegg til frivillige lag og organisasjonar, anten de eig kulturminna sjølv eller forvaltar på vegne av andre. Kulturminnefondet behandlar søknadene løpande, noko som betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om stønad til tiltak på ditt kulturminne. Du kan òg søkje om støtte til fag- og handverksseminar. 

Søknadar til både prosjekt og kurs/seminar sendes i Kulturminnefondets elektroniske søknadsportal. 

Sjå fullstendig oversikt over søknadar i 2019, fordelt på fylker (fylkesfordelinga i 2019): 

Fylke 

 Antall søknader  

 Omsøkt fra fondet: Søknad  

 Antall tilsagn  

 Tilsagnsbeløp  

01 Østfold 

              43  

       13 737 298  

              24  

             5 956 000  

02 Akershus 

              54  

       32 682 980  

              29  

             6 475 000  

03 Oslo 

              69  

       26 095 654  

              34  

             9 169 000  

04 Hedmark 

              86  

       18 786 989  

              42  

             8 583 000  

05 Oppland 

            109  

       25 489 408  

              45  

             7 937 000  

06 Buskerud 

              56  

       10 739 346  

              34  

             4 514 000  

07 Vestfold 

              12  

         3 930 128  

                7  

             1 815 000  

08 Telemark 

              51  

       16 708 419  

              27  

             6 847 000  

09 Aust-Agder 

              76  

       13 849 310  

              46  

             6 543 000  

10 Vest-Agder 

              39  

       46 456 538  

              24  

             4 569 000  

11 Rogaland 

              93  

       27 557 048  

              42  

             7 928 000  

12 Hordaland 

            101  

       47 861 402  

              41  

             9 164 000  

14 Sogn og Fjordane 

              53  

       17 361 607  

              29  

             6 157 000  

15 Møre og Romsdal 

              63  

       14 959 640  

              31  

             4 575 000  

18 Nordland 

              63  

       14 937 375  

              34  

             6 909 000  

19 Troms 

              38  

         6 790 554  

              19  

             2 213 000  

20 Finnmark 

              17  

         3 182 650  

                7  

             1 200 000  

50 Trøndelag 

            104  

       22 840 516  

              56  

             7 630 000  

 
 

         1 127  

    363 966 862  

            571  

         108 184 000 

For relevante arrangement, sjå kalenderoversikten hjå Kulturminnefondet.  

Har du et kulturminne du trenger stønad til? Se Kulturminnefondets tips til deg som skal søkje

Sjå fleire gode prosjekt Kulturminnefondet har støtta her! 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Nordre Kvinge "Nordkvingo" trevarefabrikk frå 1919 var i drift fram til 1965 i Masfjorden. No blir kulturminnet sett i stand. Foto: Privat
Nordre Kvinge "Nordkvingo" trevarefabrikk frå 1919 var i drift fram til 1965 i Masfjorden. No blir kulturminnet sett i stand. Foto: Privat
Last ned bilde
Fabrikken vart sett opp ved elva Nordkvingo for å nytte vasskrafta her. Foto: Privat
Fabrikken vart sett opp ved elva Nordkvingo for å nytte vasskrafta her. Foto: Privat
Last ned bilde

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet
Kulturminnefondet
Bergmannsgata 17
7374 Røros

73 10 36 00http://www.kulturminnefondet.no

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Vi skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares, så de kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping.

For å få støtte må eier søke oss. Midlene blir fordelt gjennom vedtak gjort av Kulturminnefondets styre.

Les mer på våre nettsider.

 

Følg saker fra Kulturminnefondet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturminnefondet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturminnefondet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom