Kulturminnefondet

Over en halv million til Dampskipsbrygga i Lødningen

Del

På slutten av 1800-tallet var Lødningen et knutepunkt for fiskenæringen, med flere sentrale brygganlegg. Nå står det derimot bare en igjen, Dampskipsbrygga. Brygga som har hatt et preg av å ha stått ubrukt, er nå i gang med å tilbakeføres til slik den var i sin storhetstid på slutten av 1800-tallet. Til dette arbeidet har styret i Kulturminnefondet nå fattet vedtak om tilskudd på kroner 600 000.

Foto: Gunnhild Ryen/Kultuminnefondet
Foto: Gunnhild Ryen/Kultuminnefondet

Et viktig verdiskapningsprosjekt med høy kulturminneverdi

Dampskipsbrygga har en høy kulturminneverdi både lokalt og regionalt. Dens sentrale beliggenhet og planene om ny bruk av kulturminnet gjør at tilbakeføringen vil glede mange.

Målet med arbeidet er å kunne bruke brygga i forbindelse med utviklingen av reiseliv og turisme. Tilbakeføringen av brygga vil derfor gjøre kulturminnet tilgjengelig for allmennheten samtidig som det legges til rette for videre verdiskapning.

«Prosjektet med Dampskipsbrygga vil legge til rette for ny bruk og bidra til at kaia igjen kan fylles med aktivitet. Tilbakeføringen av brygga er derfor et viktig verdiskapningsprosjekt» sier direktør for Kulturminnefondet, Simen Bjørgen.  

Kulturminnefondet har tidligere gitt et tilskudd på kroner 230 000 til istandsetting av utvendig kledning på Dampskipsbrygga i Lødingen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Gunnhild Ryen/Kultuminnefondet
Foto: Gunnhild Ryen/Kultuminnefondet
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet
Kulturminnefondet
Bergmannsgata 17
7374 Røros

73 10 36 00http://www.kulturminnefondet.no

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Vi skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares, så de kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping.

For å få støtte må eier søke oss. Midlene blir fordelt gjennom vedtak gjort av Kulturminnefondets styre.

Les mer på våre nettsider.

 

Følg saker fra Kulturminnefondet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturminnefondet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturminnefondet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom