Kulturminnefondet

Over 9 millioner til Oslos kulturminner

Del

Funkisstupebrygga på Ulvøya og 33 andre prosjekter fikk til sammen 9,17 millioner kroner fra Kulturminnefondet i 2019.

Funkisstupebrygga fikk 980.000 kroner fra Kulturminnefondet i fjor. Foto: OBOS
Funkisstupebrygga fikk 980.000 kroner fra Kulturminnefondet i fjor. Foto: OBOS

Kulturminnefondet delte i fjor ut over 108 millioner kroner til kulturminner over hele landet for å bevare fortiden inn i fremtiden. Et av prosjektene som fikk støtte i Oslo i fjor var stupetårnet på Ulvøya, som ble bygd i funksjonalistisk stil på 1950-tallet.

– Stupetårnet og området rundt er utgangspunkt for opplevelser, og sosial- og kulturell verdiskaping. I tillegg er det en viktig representant for de kulturelle og arkitektoniske strømningene i denne perioden, sier direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

I dag er det Ulvøya Vel som eier og driver stupetårnet, som er det eneste gjenværende privateide stupetårnet i området fra funkisperioden. De to andre, Ingierstrand og Hvalstrand, er eid av kommunen.

Istandsettingen er nødvendig for å kunne ha tårnet åpent for allmennheten, og Kulturminnefondet støtter prosjektet med 980.000 kroner.

Prosjektene som ble støttet av Kulturminnefondet i Oslo i 2019 er:

Prosjektnavn 

Tilskuddsmottaker 

Kommune 

 Tilsagnsbeløp  

Vindusrehabilitering Hansenbyen på Vinderen 

Ola Peter Krohn Gjessing 

Oslo 

                        145 000  

Harmoni - motorkrysser - utbedring dekk 

Lars Myhrbraaten 

Oslo 

                        235 000  

Bakeripipe, Thorvald Meyers gate 47b 

Sameiet Thorvald Meyersgate 47 B  

Oslo 

                          20 000  

Skifertak Sameiet Stensgata 45B 

Sameiet Stensgata 45B  

Oslo 

                        700 000  

Tak Bjølsen Misjonshus 

Bjølsen Misjonskirke  

Oslo 

                        230 000  

Borettslaget Heimdalsgata 34 

Borettslaget Heimdalsgata 34 

Oslo 

                        650 000  

Tilbakeføring av Frogner Kino 1926 

Frogner Kino Eiendom AS 

Oslo 

                        500 000  

Svoldergata 9, vinduer 

Sameiet Svoldergata 9 

Oslo 

                          70 000  

Erling Skjalgssonsgate 3, Trinn 2 

Sameiet Erling Skjalgssons gate 3 

Oslo 

                          97 000  

Nybarokkvilla på Nordstrand - Oslo 

Arne Michelsen 

Oslo 

                        104 000  

Nygård Fabrikker Østre hjørnet  

Nygård Fabrikker AS 

Oslo 

                        500 000  

Bjørnsgard / Rustanburet 

Bjørnsgard ANS 

Oslo 

                        100 000  

Evens Gate 6 

Vegard Lyng 

Oslo 

                          95 000  

Teakvinduer 

Sameiet Ingar Nilsens vei 3  

Oslo 

                        100 000  

Stupetårn, Måkeveien 28 

Ulvøy Vel 

Oslo 

                        980 000  

Nordstrandveien 13 - utbedring hagemur 

Inger Jensen og Hans Sørlie 

Oslo 

                        100 000  

Restaurering av tak og utbedring av råteskader 

Sameiet Haslevangen 3B 

Oslo 

                        330 000  

Fjøset på Ljabru Gård 

Stiftelsen Ljabru Gård Steinerbarnehage 

Oslo 

                          88 000  

Kolonihagehytte i Rodeløkken kolonihage 

Eldbjørg Ribe 

Oslo 

                          15 000  

Murgård i Odins gate 3 - drenering 

Sameiet Odins gate 3  

Oslo 

                        169 000  

Murgård i Odins gate 3 - hovedtrapperom 

Sameiet Odins gate 3 

Oslo 

                        126 000  

Skifertak 

Sameiet Niels Juels gate 14  

Oslo 

                        650 000  

Marmorhuset 

Eierseksjonssameiet Riddervolds gate 3 

Oslo 

                        690 000  

Tilbakeføring av Villa Kandahl 

Cecilia Lyche 

Oslo 

                        479 000  

Det røde huset på Furulund -  

del 2 

Rolf Odner 

Oslo 

                        135 000  

Øvre Slottsgate 7 - vinduer 

AS Øvre Slottsgate 7 

Oslo 

                        600 000  

Sommerstedet Bugten 

Johan Torgersen 

Oslo 

                        200 000  

Fullføre restaurering av vinduer 

Marte Berg-Eriksen 

Oslo 

                          50 000  

Istandsetting av mønekryss og spir 

Kari Opsal og Lars Honningsvaag 

Oslo 

                            7 000  

Ferdigstillelse tak, Mogens Thorsens gate 15 

Margrete Kristine Eskedahl 

Oslo 

                        499 000  

Sofies gate 9 - vinduer i trappeoppgang 

Sameiet Sofiesgate 9 

Oslo 

                        200 000  

Kurs i tradisjonelle pussteknikker 

Murbyen Oslo 

Oslo 

                          25 000  

Utbedring av grunnmur i hytte på gul liste 

Petersen Beate 

Oslo 

                          60 000  

Blikkenslagerarbeid m.m., Mogens Thorsens gt. 15 

Eskedahl Margrete Kristine 

Oslo 

                        220 000  


 


 

Sum Oslo 

                    9 169 000 

Se hele listen over prosjektene som har fått støtte i 2019 her. 

Søkt om 364 mill. 

I 2019 ga Norsk Kulturminnefond tilsagn på totalt 108.184.000 kroner til 571 prosjekter der private eiere vil sette i stand sine kulturminner.  

– Ved å bidra til et mangfold av kulturminner settes i stand, sørger vi for et grunnlag for framtidige opplevelser, kunnskap, utvikling og verdiskaping, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. 

Gjennomsnittlig støtte ligger på nesten 190.000 kroner per prosjekt. I løpet av hele fjoråret ble det behandlet 1.127 søknader, der det er søkt om til sammen 364 millioner kroner.  

2019 var det første året med løpende søknadsbehandling fremfor én årlig søknadsfrist.  

– Løpende behandling av søknader fra private eiere har ført til enklere søknadsbehandling og kortere saksbehandlingstidKulturminnefondet har dyktige fagfolk som hjelper til med veiledning i søknadsprosessen, forteller Bjørgen. 

Bygg, båter og hager 

Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer, og støtter tiltak på kulturminner som: 

  • hus og bygninger  
  • båter og fartøyer  
  • hageanlegg  
  • kulturlandskap 

Privatpersoner kan søke om tilskudd, i tillegg til frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre. Kulturminnefondet behandler søknadene løpende, som betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne. Husk at påbegynte og sluttførte prosjekter ikke prioriteres hos Kulturminnefondet. Du kan også søke om støtte til fag- og håndverksseminarer. Søknader til både prosjekter og kurs/seminarer sendes gjennom Kulturminnefondets elektroniske søknadsportal. 

Se fullstendig oversikt over antall søknader i 2019, fordelt på fylker (fylkesfordelingen i 2019): 

Fylke 

 Antall søknader  

 Omsøkt fra fondet: Søknad  

 Antall tilsagn  

 Tilsagnsbeløp  

01 Østfold 

              43  

       13 737 298  

              24  

             5 956 000  

02 Akershus 

              54  

       32 682 980  

              29  

             6 475 000  

03 Oslo 

              69  

       26 095 654  

              34  

             9 169 000  

04 Hedmark 

              86  

       18 786 989  

              42  

             8 583 000  

05 Oppland 

            109  

       25 489 408  

              45  

             7 937 000  

06 Buskerud 

              56  

       10 739 346  

              34  

             4 514 000  

07 Vestfold 

              12  

         3 930 128  

                7  

             1 815 000  

08 Telemark 

              51  

       16 708 419  

              27  

             6 847 000  

09 Aust-Agder 

              76  

       13 849 310  

              46  

             6 543 000  

10 Vest-Agder 

              39  

       46 456 538  

              24  

             4 569 000  

11 Rogaland 

              93  

       27 557 048  

              42  

             7 928 000  

12 Hordaland 

            101  

       47 861 402  

              41  

             9 164 000  

14 Sogn og Fjordane 

              53  

       17 361 607  

              29  

             6 157 000  

15 Møre og Romsdal 

              63  

       14 959 640  

              31  

             4 575 000  

18 Nordland 

              63  

       14 937 375  

              34  

             6 909 000  

19 Troms 

              38  

         6 790 554  

              19  

             2 213 000  

20 Finnmark 

              17  

         3 182 650  

                7  

             1 200 000  

50 Trøndelag 

            104  

       22 840 516  

              56  

             7 630 000  

 
 

         1 127  

    363 966 862  

            571  

         108 184 000 

 

For relevante arrangementer, se kalenderoversikten hos Kulturminnefondet 

Har du et kulturminne du trenger støtte til? Se Kulturminnefondets tips til deg som skal søke. 

Se flere gode prosjekter Kulturminnefondet har støttet her! 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Funkisstupebrygga fikk 980.000 kroner fra Kulturminnefondet i fjor. Foto: OBOS
Funkisstupebrygga fikk 980.000 kroner fra Kulturminnefondet i fjor. Foto: OBOS
Last ned bilde
Stupetårnet er det eneste gjenværende privateide stupetårnet i området fra funkisperioden. Foto: OBOS
Stupetårnet er det eneste gjenværende privateide stupetårnet i området fra funkisperioden. Foto: OBOS
Last ned bilde

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet
Kulturminnefondet
Bergmannsgata 17
7374 Røros

73 10 36 00http://www.kulturminnefondet.no

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Vi skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares, så de kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping.

For å få støtte må eier søke oss. Midlene blir fordelt gjennom vedtak gjort av Kulturminnefondets styre.

Les mer på våre nettsider.

 

Følg saker fra Kulturminnefondet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturminnefondet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturminnefondet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom