Riksantikvaren

Over 300 millioner kroner i tilskudd til kulturmiljø

Del

Over hele landet skal tilskuddsmidlene bidra til at ulike kulturmiljøer, fredete bygninger, fartøy og tekniske og industrielle kulturminner kan settes i stand.

Klevfos Cellulose- & Papirfabrik. Foto: Ulf Ingemar Gustafsson, Riksantikvaren
Klevfos Cellulose- & Papirfabrik. Foto: Ulf Ingemar Gustafsson, Riksantikvaren

–  Kulturmiljøer og kulturminner er en verdifull samfunnsressurs. Mange eiere gjør en stor innsats for å ta vare på vår felles kulturarv. Denne innsatsen er mye av grunnlaget for den mangfoldige kulturarven vi har i Norge i dag, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Både fredete bygninger i privat eie, fartøy og tekniske og industrielle kulturminner er blant tilskuddsmottagerne i fordelingen. Riksantikvaren fordeler tilskudd til fylkeskommunene og Sametinget, som så viderefordeler tilskuddet til eiere som har søkt om tilskudd til prosjekter og tiltak. 

Fylkeskommunenes og Sametingets egne prioriteringer

– Tilskuddene til fredete hus i privat eie har fylkene og Sametinget i en årrekke forvaltet på en god måte. I etterkant av regionreformen og oppgaveoverføring får nå fylkene ansvaret for fordeling av tilskudd på enda flere områder. Vi er sikre på at fylkeskommunene prioriterer godt og at deres lokalkunnskap vil bidra til svært gode prosjekter for både sikring og istandsetting, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Riksantikvaren har fått inn søknader fra fylkeskommunene og Sametinget på i overkant av 708 millioner kroner, fordelt mellom de fire postene 71-74 i statsbudsjettet. Direktoratet har fordelt 308,8 millioner kroner. Denne summen er inkludert forhåndstilsagn for 2021 gitt i 2020.

Kriterier for tilskudd

I fordelingen av tilskudd har Riksantikvaren lagt flere kriterier til grunn. Antallet kulturminner i fylket og deres verneverdi, antallet søknader og søknadssum fra fylkeskommunene og Sametinget samt fylkeskommunenes og Sametingets egne vurderinger og prioriteringer, er blant faktorene som har vært avgjørende for Riksantikvarens fordeling.

I fordelingen har Riksantikvaren valgt å styrke noen områder spesielt, der enkelte fylkeskommuner og Sametinget har særlige behov. Innlandet fylke har svært mange bygninger i privat eie, og de får i år en økning i tilskuddene sammenliknet med tidligere år. For posten tekniske og industrielle kulturminner har Vestland og Innlandet blitt særlig prioritert, med tanke på store behov ved henholdsvis Odda Smelteverk og Klevfos Cellulose- og Papirfabrik.

Fordeling mellom fylkene

Følgende poster fra statsbudsjettet med tilhørende tilskuddsordninger er fordelt:

-          Post 71 Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie

-          Post 72 Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

-          Post 73 Tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljø

-          Post 73 Tilskudd til konservering av ruiner fra middelalderen

-          Post 73 Tilskudd til bygninger fra middelalderen

-          Post 74 Tilskudd til fartøyvern

Se den vedlagte oversikten for hvordan tilskuddene er fordelt mellom fylkene.

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktRiksantikvarenIkke send sms, telefonen viderekobles.

Telefonen er betjent i vanlig kontortid.

Tel:404 65 153

Bilder

Klevfos Cellulose- & Papirfabrik. Foto: Ulf Ingemar Gustafsson, Riksantikvaren
Klevfos Cellulose- & Papirfabrik. Foto: Ulf Ingemar Gustafsson, Riksantikvaren
Last ned bilde
Odda smelteverk. Foto: Ulf Ingemar Gustafsson, Riksantikvaren
Odda smelteverk. Foto: Ulf Ingemar Gustafsson, Riksantikvaren
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Riksantikvaren

Riksantikvaren
Riksantikvaren
Dronningens gate 13
0152 Oslo

22 94 04 00https://www.riksantikvaren.no/

Riksantikvaren er et direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet, og vi er departementets rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren er den overordnete kulturminnemyndigheten og ansvarlig for å sette i verk den nasjonale kulturminnepolitikken. Vi har et faglig ansvar overfor kommunene, fylkeskommunene, Sametinget, Sysselmannen på Svalbard og forvaltningsmuseene på kulturminnefeltet.

Følg saker fra Riksantikvaren

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksantikvaren på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Riksantikvaren

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom