Bane NOR

Over 1100 mann i sving for å gi deg en bedre jernbane

Del

Mens fellesferien går sin gang har Bane NOR over 1100 mann i sving med utbygging og vedlikehold, for å sørge for at togreisende skal få mer punktlig, mer forutsigbart og mer stabilt togtilbud i årene fremover.

Sporvekselbytte på Drammenbanen. Foto: Christian Gsella/Veidekke
Sporvekselbytte på Drammenbanen. Foto: Christian Gsella/Veidekke

- Vi gjør alt vi kan for å gi et bedre tilbud til kundene. I sommer bygger vi ny jernbane i Moss, Ski og Oslo samtidig som vi utnytter den togfrie sommeren til å vedlikeholde eksisterende strekninger. Målet er kortere reisetid og bedre punktlighet, sier konsernsjef i Bane NOR, Bjørn Kristiansen.

I år er deler av Østfoldbanen og Drammenbanen stengt for togtrafikk i seks uker. Hovedårsaken er utbyggingen av Follobanen på Ski stasjon og ved Oslo S og InterCity i Moss, samt utbedringene av Lieråsen tunnel. I tillegg har Bane NOR en tiltaksliste med over 1000 vedlikeholdstiltak på Østlandet som også tas hånd om i ukene hvor vi stenger.

Østfoldbanen

Når det gjelder Østfoldbanen er det spesielt ombyggingen av Ski stasjon og innføringen av Follobanen til Oslo S som gjør at vi blir nødt til å stenge banen. I tillegg gjøres det omfattende arbeid på Moss stasjon i forbindelse med byggingen av nytt dobbeltspor. Mens Østfoldbanen likevel er stengt for togtrafikk legger Bane NOR også ned en ekstra innsats for å vedlikeholde strekningen. Blant annet gjør vi omfattende modernisering av strekningen mellom Bekkelaget og Oppegård.

- Vedlikehold utfører vi på helger og netter gjennom hele året, men det er enkelte ting som krever lengre arbeidsperioder og dette gjør vi på sommeren i tillegg til alt som gjøres med de store utbyggingsprosjektene på strekningen, sier Bjørn Kristiansen.

Vi har gjort mye de siste somrene, så det er ikke aktivitet langs hele linjen, men vi har mange i sving for å gi et bedre tilbud til de reisende på Østfoldbanen i fremtiden, fortsetter han.

Drammenbanen

På Drammenbanen jobbes det også mye i sommer, og hovedårsaken til at vi stenger er nødvendig fornyelse av Lieråsen-tunnel. I tillegg benyttes også her anledningen til å gjøre vedlikehold flere steder på strekningen. Spesielt er det oppgradering og vedlikehold av sporveksler, oppgradering av sporfelt på Skøyen stasjon, datateknisk arbeid knyttet til signal- og sikringsanlegg og nødvendige kontroller av infrastrukturen som blir prioritert.

-Jeg syns vi utnytter de togfrie periodene utbyggingsprosjektene krever på en god måte. Det er stor satsning på jernbane både når det gjelder utbygging og vedlikehold og at vi utnytter tidene der banen likevel er stengt for å forsere planlagt vedlikehold er positivt. Det arbeidet som nå gjøres sommerstid vil komme de reisende til gode i form av en bedre og mer driftssikker jernbane, sier Bjørn Kristiansen.

Nøkkelord

Kontakter

Randi Folke-Olsen
Fung. kommunikasjonssjef i Kunde- og trafikkdivisjonen
Bane NOR
Kommunikasjon og samfunnskontakt
Mobil: 400 06 200
E-post: folran@banenor.no

Bilder

Sporvekselbytte på Drammenbanen. Foto: Christian Gsella/Veidekke
Sporvekselbytte på Drammenbanen. Foto: Christian Gsella/Veidekke
Last ned bilde

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

05280http://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg saker fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom