Brannvernforeningen

Over 1 000 døde i brann

Del

I perioden 2000 til og med 2021 har det omkommet 1 174 mennesker i brann i Norge. Det kunne vært enda flere hadde det ikke vært for røykvarsleren. Test røykvarslerne og bytt batteri på Røykvarslerdagen 1. desember.

Husk å sjekke røykvarsleren 1. desember. Foto: Stian Olberg, DSB
Husk å sjekke røykvarsleren 1. desember. Foto: Stian Olberg, DSB

Så langt i år har 32 personer omkommet i brann, 22 menn og 10 kvinner.

Røykvarslerdagen er et mangeårig samarbeid mellom Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Det lokale eltilsyn, brann- og redningsvesenet og Gjensidige.

- Lyspunktet i denne dystre statistikken er at det over tid blir stadig færre som omkommer i brann. Ser vi på tallene for de to siste tiårene, peker pilene nedover takket være et målrettet samarbeid mellom brann- og redningsvesenet, el-bransjen, forsikringsbransjen og myndighetene, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.

Siden DSB startet registreringene av omkomne i brann i 1979 har det i snitt omkommet 61 personer hvert år. Over 80 prosent av alle de omkomne i brann har omkommet i boligbrann. Etter røykvarsleren ble påbudt i 1991 har antallet som omkommer i boligbrann gått ned.

- Røykvarsleren redder liv og er den aller viktigste faktoren for å overleve ved boligbrann. Tidlig varsling kan være forskjellen på liv og død, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening. 

- Alle kan bli bedre på å tenke brannsikkerhet. Det viktigste du kan gjøre for brannsikkerheten i hjemmet, er å sjekke at alle røykvarslerne i boligen virker som de skal, og at de kan høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket, brannekspert Rune Siewartz Nielsen i Gjensidige.

Alle må kunne høre brannalarmen
Alle boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg og du må ha minst én varsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket. Vi anbefaler også at du har røykvarslere på soverommene.

Du bør bruke seriekoblede røykvarslere, slik at alle varslerne piper samtidig ved brann. Dette er spesielt viktig dersom boligen din har flere etasjer. Alle må kunne høre brannalarmen, uansett hvor de er i boligen.

Husk at røykvarslere er EE-avfall som ikke skal kastes i søpla. Gamle røykvarslere kan leveres gratis til forhandlere og til din lokale gjenvinningsstasjon.

www.roykvarslerdagen.no finner du nyttig informasjon om tiltak som bedrer brannsikkerheten.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Husk å sjekke røykvarsleren 1. desember. Foto: Stian Olberg, DSB
Husk å sjekke røykvarsleren 1. desember. Foto: Stian Olberg, DSB
Last ned bilde

Lenker

Om Brannvernforeningen

Brannvernforeningen
Brannvernforeningen
Fredrik Selmers vei 2
0609 Oslo

23 15 71 00http://www.brannvernforeningen.no

7. november 2023 er det 100 år siden Brannvernforeningen ble grunnlagt. Med visjonen brannvern for alle og målet om at ingen skal omkomme i brann, har Brannvernforeningen vært en pådriver for økt brannsikkerhet i Norge siden 1923.

Gjennom 100 år har Brannvernforeningen jobbet for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon og mot ulykker med farlig stoff. Som en ideell og uavhengig stiftelse, samarbeider vi tett med myndigheter, brannvesen, forsikring og andre sentrale aktører mot de samme målene. 

Kunnskap og bevissthet om brannvern bidrar til å redde liv, miljø og verdier. Derfor er Brannvernforeningens viktigste oppgave å forebygge branner gjennom å opplyse om hvilke tiltak den enkelte kan gjøre for å unngå brann, samt tilføring av kompetanse og informasjon om hvorfor branner oppstår.


Brannvernforeningen er organisert som en selveid privat stiftelse, som arbeider ut fra et ideelt formål. Alle inntekter går til brannforebyggende arbeid og videreutvikling av organisasjonen.

Følg pressemeldinger fra Brannvernforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Brannvernforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Brannvernforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom