Kystverket

Øvelse Barents 2021 gjennomføres 2. juni

Del

I samsvar med bilaterale avtaler mellom Russland og Norge har Øvelse Barents i mer enn 20 år med noen få unntak blitt gjennomført årlig. Russiske og norske beredskapsressurser øver i den sammen om søk, redning og bekjempelse av oljeforurensning i Barentshavet og nærliggende områder. På grunn av koronapandemien ble øvelsen i fjor kansellert og det var usikkert om årets øvelse kunne gjennomføres. Det er nå klart at den gjennomføres som planlagt onsdag 2. juni.

Kystverkets oljevernskip OV Bøkfjord. Foto: Kystverket
Kystverkets oljevernskip OV Bøkfjord. Foto: Kystverket

Øvelsen er lagt til ytre Varangerfjord i et område mellom Norge og Russland. Selve øvelsen består av en sjøredningsdel, hvor søk og redning øves live, og en oljeforurensningsdel der innsatsressurser fra Norge og Russland i fellesskap skal bekjempe virkningene av et oljeutslipp. De to delene ledes av henholdsvis HRS og Kystverket på norsk side.

Det er i begge land et felles ønske og interesse om å få avviklet en slik live-øvelse årlig og det er i løpet av disse årene utviklet gode faglige og personlige relasjoner mellom aktørene. Den økende aktiviteten og ferdselen med sjøgående fartøy i nordlige områder gjør det spesielt viktig å øve og trene på samarbeid her. Dette for å videreutvikle og forbedre den internasjonale koordineringen av maritime hendelser i Barentshavområdet og oppfylle intensjonen i avtalene - å sikre at vi har kapasitet, evne og vilje til i samarbeid å gjennomføre søk- og redningsoperasjoner samt bekjempe oljeutslipp.

Når det gjelder søk og redning skjer denne koordineringen mellom redningssentralen i Murmansk (MRCC) og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS N-N) og ved oljeforurensningsdelen tilsvarende mellom Marine Rescue Service (MRS) i Russland og Kystverket i Norge.

I tillegg til før nevnte instanser vil bl.a. følgende delta fra russisk side: Nordflåten, Kystvakten, føderale søk og redningsinstitusjoner innen luftfart samt flytrafikkontrollen i Murmansk.

Tilsvarende vil Kystradioen, Kystvakten, 330- og 333-skvadronene, Avinor, Forsvarets Operative Hovedkvarter, Flytrafikktjenesten og Redningsselskapet stille ressurser fra norsk side.

På grunn av den stadig vedvarende koronapandemien og de restriksjoner som fortsatt gjelder, vil det i år bli begrenset ekstern deltakelse og heller ingen utveksling av personell mellom fartøy. Media vil heller ikke kunne bli med ut på havet. I stedet vil media få tilgang til film- og bildemateriell fra årets øvelse.

Forsvaret vil her fortløpende legge ut video og bilder fra øvelsen: https://filer.forsvaret.no/index.php/s/TxmJSWnxpd269Wo

For mer informasjon eller forespørsler om intervju, kan følgende kontaktes:

Kystverket: Kristin Ballantine-Marthinsen, 984 63 368

HRS Nord-Norge: Bente Jonassen, 951 76522 eller Geir Mortensen, 906 66634 

Forsvaret: Major Stian Roen, 915 24 068

Redningsselskapet: Beredskapsrådgiver Stig Fredriksen, 905 71255

Kontakter

Bilder

Kystverkets oljevernskip OV Bøkfjord. Foto: Kystverket
Kystverkets oljevernskip OV Bøkfjord. Foto: Kystverket
Last ned bilde

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom