OSM ThomeOSM Thome

OSM Maritime og Thome enige om å fusjonere: Styrker posisjonen som verdensledende på ship management

Del

OSM Maritime Group og Thome Group har inngått en avtale om å fusjonere de to selskapene. Dermed vil de forsterke posisjonen som en internasjonalt ledende aktør innenfor ship management. Det nye selskapet skal hete OSM Thome. Det vil ha om lag 31 000 ansatte som betjener en flåte på over 1 000 skip. Selskapets hovedkontor blir i Arendal.

-  Ved å forene våre ressurser i OSM Thome, vil vi bli en enda bedre partner for våre kunder. Vi styrker både kompetanse og kapasitet, og vil stå enda sterkere i vår satsing på viktige områder som digitalisering, cybersikkerhet og grønn skipsfart. Vår innovative satsing skal, sammen med sikker og effektiv drift av skipene, gjøre selskapet enda mer attraktivt både for kunder og ansatte, sier konsernsjef Finn Amund Norbye i OSM Maritime. Han blir også toppsjef i det fusjonerte selskapet.

OSM og Thome er begge bygget opp med utgangspunkt i norsk maritim kompetanse, og selskapene har hver for seg markert seg blant de fremste i verden på ship management-tjenester. De viderefører en stolt norsk shippingtradisjon, og det symboliseres blant annet ved at hovedkontoret blir i Arendal som en gang i historien var Norges største sjøfartsby. I tillegg er selskapet godt representert i det sterke maritime miljøet i Bergen. Internasjonalt er de største enhetene for ship management lokalisert i Singapore og Europa.   

- Våre to selskaper har totalt 31,000 ansatte hvorav en landorganisasjon med til sammen 2.000 medarbeidere i 22 land. De representerer et mangfold av kompetanse og erfaring. Det er våre dyktige medarbeiderne som gjør at vi døgnet rundt kan levere høy kvalitet og bærekraftige løsninger for våre kunder. Vi opererer på alle verdenshav, og innsatsen til våre 29,000 sjøfolk er helt avgjørende for den posisjonen vi har fått i internasjonal shipping, sier Olav Nortun som er konsernsjef i Thome Group. I det fusjonerte selskapet vil Nortun bli sjef for den samlede ship management-virksomheten.

Bjørn Tore Larsen, som er grunnleggeren av OSM, vil bli styreleder i det fusjonerte selskapet, mens Claes Eek Thorstensen fra Thome vil bli styrets nestleder.

De to selskapene har i dag driftsansvar for i alt 1000 skip med fullt teknisk management for 450 av disse og bemanningsansvar for de resterende 550.  Flere av verdens ledende rederier er kunder i OSM og Thome, og flåten omfatter ulike segmenter som tank, bulk, container, bilskip, cruise og offshorefartøyer.    

Avtalen om å slå sammen de to selskapene er betinget av konkurransemyndighetenes godkjennelse, og det antas at dette vil være avklart i løpet av første kvartal 2023. Inntil fusjonen er endelig godkjent, vil de to selskapene fortsatt operere hver for seg, som selvstendige enheter. 

Toppsjefene i henholdsvis OSM Maritime Group og Thome Group, Finn Amund Norbye og Olav Nortun, vil være tilgjengelige for å gi ytterligere informasjon om fusjonen til media. Se kontaktinfo under

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om OSM Thome

OSM ThomeOM OSM Maritime Group

OSM tilbyr et komplett spekter av tjenester og produkter for å drive skip og rigger over hele verden. Her inngår blant annet teknisk drift, bemanning, utdanning og ledelse for å ivareta sikker og miljøvennlig drift av fartøyene.

I tillegg til kjernevirksomheten tilbyr også selskapet komplementære tjenester knyttet til nybygg, sjøforsikring og skadebehandling, regnskapstjenester, OSERV catering og helseklinikk. Med et sterkt fokus på den viktigste ressursen, menneskene, og en verdensomspennende virksomhet, tilbyr OSM Maritime Group fleksibilitet og mulighet for kundene til å utvide sin tilstedeværelse i nye regioner med tjenester som kjennetegns av høy kvalitet og sikkerhet.

OSM ble etablert i Arendal i 1989, og er nå representert på 20 forskjellige steder i verden. 1,000 ansatte på land og 16.000 sjøfolk fra 70 forskjellige land er engasjert i den daglige virksomheten som omfatter nær 700 skip.

Mer informasjon om OSM Maritime Group finner du på: https://osm.no/

Om Thome Group

Thome tilbyr et bredt spekter av tjenester knyttet til skip og rigger over hele verden. Foruten ship management og offshore management, omfatter virksomheten blant annet prosjektledelse, drift av olje- og gassrigger, bemanning og opplæring av sjøfolk.

Thome ble etablert i 1963, og har fra en forsiktig oppstart utviklet seg til en verdensledende aktør innenfor ship management. Thome er i dag representert i 11 land, og har 900 ansatte i sin landorganisasjon. Over 13.000 sjøfolk er engasjert i den daglige virksomheten som omfatter nær 370 skip.

Mer informasjon om Thome Group finner du på: https://www.thome.com/

Følg pressemeldinger fra OSM Thome

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OSM Thome på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.