OsloMet

OsloMet får senter for boligmarkedsforskning

Del

OsloMet får 13,5 millioner kroner av regjeringen de neste tre årene til et nytt nasjonalt senter for forskning på boligmarkedet. Senteret skal styrke forskningen på hva som påvirker og driver det norske boligmarkedet.

Det opprettes et nytt nasjonalt senter ved OsloMet for å styrke forskningen på boligmarkedet. Bildet er fra Kværnerbyen i Oslo (Foto: Berit Roald / NTB scanpix).
Det opprettes et nytt nasjonalt senter ved OsloMet for å styrke forskningen på boligmarkedet. Bildet er fra Kværnerbyen i Oslo (Foto: Berit Roald / NTB scanpix).

Senter for boligmarkedsforskning er et samarbeid mellom OsloMet, Eiendomsverdi og Samfunnsøkonomisk analyse.

-  Det nye senteret skal være en spydspiss i arbeidet med å få mer og bedre kunnskap om det norske boligmarkedet. Målet er å utvikle et forskningsmiljø i internasjonal toppklasse og ikke minst å utdanne både forskere og morgendagens boligeksperter, sier rektor Curt Rice ved OsloMet.

- Senteret skal kombinere høye vitenskapelige ambisjoner med bred samfunnskontakt til myndigheter, bransje og publikum, sier Rice.

Trenger mer forskning

I dag er den samfunnsøkonomiske ekspertisen om boligmarkedet fragmentert og det finnes få uavhengige forskningsmiljøer. Mye av forskningen om boligmarkedet er fra andre land, og regjeringen har etterlyst mer forskning på det norske boligmarkedet.

-  Vi trenger mer forskning for å få en bedre forståelse av hva som påvirker og driver det norske boligmarkedet. Dette senteret vil samle og bygge opp et solid og tungt fagmiljø som vil bidra med kvalitetskontrollert kunnskap om boligmarkedet, sier Erling Røed Larsen som skal lede det nye senteret.

Røed Larsen er til daglig forskningssjef i Eiendomsverdi.

- Det er viktig for samfunnet og myndigheter å forstå boligmarkedet fordi det er i dette markedet mesteparten av egenkapitalen til de fleste husholdningene er. Bevegelser i boligmarkedet kan også påvirke norsk økonomi, sier han.

Røed Larsen fremhever at vi trenger forskningsbasert kunnskap om det norske boligmarkedet for å hindre at husholdningene tar for mye risiko og at myndighetene kan treffe politiske tiltak som stimulerer til et bærekraftig boligmarked. 

Senteret skal blant annet forske på mikro- og makroaspekter, og temaer vil være boligbygging og boligpriser, regionale boligmarkeder, byggekostnader og tomtepriser, regulering av boligmarkedet og hvordan tilrettelegge for et bærekraftig boligmarked.

Være en faglig møteplass

Senteret skal også bidra til å utdanne boligeksperter og boligøkonomer på alle nivå fra bachelorstudier til doktorgradsstudier.

På den måten vil senteret utvikle og samle ekspertisekunnskapen Norge trenger, som et moderne og avansert velferdssamfunn med et komplisert og viktig boligmarked.

- Vi skal også stimulere til økt interesse for boligområdet gjennom kunnskapsbygging, forskningsformidling, nettverksbygging og vitenskapelige arrangementer, sier Røed Larsen.

I tillegg skal senteret være en faglig møteplass for ulike aktører som jobber med boligmarkedet og boligmarkedsforskning.

Senteret har fått med seg erfarne forskere fra flere universiteter og virksomheter, og vil fremover knytte til seg både masterstudenter, doktorgradsstudenter og gjesteforskere fra utlandet.  

Det er Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet som tildeler OsloMet en kontrakt på 4,5 millioner kroner årlig i tre år, med mulighet for forlengelse inntil fem år. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Det opprettes et nytt nasjonalt senter ved OsloMet for å styrke forskningen på boligmarkedet. Bildet er fra Kværnerbyen i Oslo (Foto: Berit Roald / NTB scanpix).
Det opprettes et nytt nasjonalt senter ved OsloMet for å styrke forskningen på boligmarkedet. Bildet er fra Kværnerbyen i Oslo (Foto: Berit Roald / NTB scanpix).
Last ned bilde
Rektor Curt Rice ved OsloMet
Rektor Curt Rice ved OsloMet
Last ned bilde

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.oslomet.no

OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har cirka 18.000 studenter og 2.100 ansatte, og har studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

OsloMet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge.

OsloMet er også en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.

Følg saker fra OsloMet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OsloMet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra OsloMet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom