Innovasjon Norge

Oslo Viken må utnytte regionale fordeler

Del

Oslo Viken har et diversifisert næringsliv, landets beste kompetansemiljøer og god tilgang på kapital. Vi må bruke disse mulighetene til å utvikle flere nye vekstbedrifter, sier Vidar Dramstad, leder i Innovasjon Norge Oslo Viken.

Vidar Dramstad, leder i Innovasjon Norge, Oslo Viken.
Vidar Dramstad, leder i Innovasjon Norge, Oslo Viken.

Store deler av vår region har sine industrielle røtter fra tiden da storindustrien dominerte. Enkeltbedrifter med flere tusen ansatte produserte og leverte til eksportmarkedene.

– Har vi de ambisjonene og den kulturen for vekst som vi historisk har hatt, eller har vi gått fra å tenke stort til å tenke smått? Er vi bevisst våre regionale fortrinn og klarer vi å utnytte dem for å skape flere vekstbedrifter? Dette er spørsmål Vidar Dramstad i Innovasjon Norge, Oslo Viken ønsket å få oss til å reflektere over på Innovasjonstalen for Oslo Viken i Sarpsborg 11. mai.  

Regionens utvikling
I undersøkelsen Menon har gjort for Innovasjon Norge i perioden 2005 til 2017, viser Oslo størst stabilitet og størst andel vekstbedrifter med 13,5 prosent siste treårsperiode. Østfold viser den beste utviklingen i andel vekstbedrifter, fra 6,6 prosent i finanskriseåret 2009, til 10,7 prosent siste treårs periode. Det er bedre enn landet samlet, og en motsatt utvikling av hva oljefylkene har. 

 
Mye tyder på at vår region har den robustheten og det endringsmomentet som trengs for å skape flere nye vekstbedrifter. 


-Tallene er bedre enn den nasjonale trenden og kan forklares med at vår region har et diversifisert næringsliv som er mindre sårbart for konjunktursvingninger i enkeltbransjer som olje og gass. I tillegg har vår region noen av landets beste kompetansemiljøer, og vi har næringsklynger og bedrifter som er sterke internasjonalt. Tilgangen på kompetanse og kapital er bedre i sentrale strøk enn den er i mer perifere områder, noe vår region nyter godt av. Vi har også en velutbygd infrastruktur, og en nærhet til markedene. Disse regionale fortrinnene gir oss en unik mulighet til å utvikle flere nye vekstbedrifter, sider Vidar Dramstad. 


Gode forutsetninger for vekst
Dramstad påpeker at Oslo Viken har gode forutsetninger for å skape større og sterkere bedrifter.

-Vår region har lang erfaring med å skape og legge til rette for vekstbedrifter og internasjonale selskaper. Nå må vi ta med oss disse erfaringene og skape enda flere bedrifter som kan og vil vokse seg store, sier Dramstad. 


Med 62 000 nye bedrifter hvert år har Norge langt flere gründere enn våre naboland. Men ettersom inntektene fra olje- og gassnæringen avtar trenger Norge flere bedrifter som kan bidra med lønnsomme arbeidsplasser, og som har størrelsen til å kunne konkurrere på det internasjonale markedet. Disse må også komme fra omstilling av etablerte bedrifter.


Innovasjon Norges anbefalinger 
For å bygge en bedre kultur for vekst må det offentlige også bidra. Innovasjonstalen er Innovasjon Norges årlige tale med anbefalinger til regjeringen om hvordan vi kan oppnå en best mulig innovasjons- og næringspolitikk. Innovasjon Norge peker på fire forhold som er avgjørende for at bedrifter vokser: 

  • Kunder: Det handler om å satse riktig
  • Kapital: Det handler om tilgang på kompetent kapital
  • Kompetanse: Det handler om kunnskap og ferdigheter
  • Kultur: Det handler om holdninger 

Les rapporten på innovasjonnorge.no

Fakta:  
Innovasjonstalen arrangeres årlig av Innovasjon Norge 
Dette er syvende gang den avholdes
Alle kontorene i hele Norge holder Innovasjonstalen tilpasset sin region 
 
Les mer temaet kultur for vekst på innovasjonnorge.no

Nøkkelord

Bilder

Vidar Dramstad, leder i Innovasjon Norge, Oslo Viken.
Vidar Dramstad, leder i Innovasjon Norge, Oslo Viken.
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

Dette mener Innovasjon Norge om statsbudsjettet for 20207.10.2019 11:41:46 CESTPressemelding

- Dette er et godt budsjett for videre utvikling og nødvendig omstilling av norsk næringsliv. Budsjettforslaget gir Innovasjon Norge økte muligheter til å bidra med risikokapital til norske vekstbedrifter. Norge trenger bedrifter som vokser, gir arbeidsplasser og bidrar med skatter og eksportinntekter som sikrer den fremtidige velferden for oss alle, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom