Oslo Havn KF

Oslo Havn rehabiliterer skur 38: Oslos råeste kontorlokaler

Del
Havnas hovedkontor (Skur 38) på Vippetangen moderniseres med tidsriktige og miljøvennlige løsninger. Arbeidene starter i høst og bygget skal etter planen stå klart til innflytting i slutten av 2021.
Oslos råeste kontorlokale. Oslo Havns hovedkontor, Skur 38 på Vippetangen skal bygges om til moderne og attraktive kontorlokaler.  Foto: Patriks Dronetjenester
Oslos råeste kontorlokale. Oslo Havns hovedkontor, Skur 38 på Vippetangen skal bygges om til moderne og attraktive kontorlokaler. Foto: Patriks Dronetjenester

Kontorbygget på ca. 4000 m2 vil få plass til rundt 160 arbeidsplasser over fire etasjer. Bygget med en attraktiv beliggenhet helt på kaikant på Vippetangen huser i dag Oslo Havns hovedkontor og nesten halvparten av de vel 100 ansatte.

Datterselskapet HAV Eiendom AS samlokaliseres med morselskapet, og det vil også bli plass til nye leietakere.

Skape gode arbeidsplasser

-        Visjonen er at bygget skal fremstå med moderne og gode arbeidsplasser samtidig som vi tar vare på bygningens unike karakter. Vi ser frem til å få mer tidsmessige og attraktive lokaler som kan bidra til å utvikle Oslo Havn for fremtiden. Fleksible og miljøvennlige løsninger velges for å skape et godt arbeidsmiljø og et bygg som folk skal trives i, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen som også ser frem til å få datterselskapet HAV Eiendom i samme bygg. 

Varden Entreprenør AS er valgt som entreprenør. Prosjektet gjennomføres som en samspillsentreprise, hvor byggherre og entreprenør i felleskap utvikler hensiktsmessige løsninger basert på mulighetsstudie i regi av byggherren. Kristine Jarmund arkitekter og I-ark er rådgivere.

Varden Entreprenør skal aktivt bidra i tett samspill med Oslo Havn for å realisere prosjektet og dets målsetninger med å levere et attraktivt, effektivt og moderne kontorbygg og samtidig ivareta kulturhistorien for bygget.

-        Varden Entreprenør takker for tilliten og vi gleder oss veldig til å videreutvikle prosjektet Skur 38 i tett samspill med Oslo Havn, sier prosjektleder Tommy Simenstad. Dette er et fremtidsrettet rehabiliteringsprosjekt med høye miljøambisjoner og krav til å levere moderne kontorlokaler, utformet for å fremme samhandling og bidra til et godt arbeidsmiljø for Oslo Havn og andre brukere av bygget.

Høye ambisjoner  

Prosjektet har høye arkitektoniske og miljøfaglige ambisjoner. Arkitektonisk vil byggets uttrykk forsøkes tilbakeført i retning til slik det opprinnelig så ut, samtidig som en oppgraderer enkeltelementer til moderne og energieffektive løsninger.

På miljøsiden har prosjektet mål om å oppnå en høy klassifisering etter BREEAM NOR standarden. Prosjektet vil også vurdere en mulig klassifisering etter den nye WELL Building Standard, en sertifisering for helsefremmende bygg som er relativt nytt i Norge.

Unikt og verneverdig bygg

Bygget har en unik beliggenhet i et historisk bygningsmiljø på Vippetangen, med Fiskehallen og den gamle kornsiloen i umiddelbar nærhet. Rehabiliteringen av bygget skal både bidra til utviklingen av området og samtidig ivareta den maritime kulturhistorien.

Det blir en omfattende ombygging av det verneverdige bygget fra 1915 som tidligere var et havnelager, blant annet for oversjøisk passasjertrafikk. I 1987 ble det daværende havneskuret ombygd til kontorer for det som den gang het Oslo Havnevesen. Arbeidet vil skje i nært samarbeid med byantikvaren.

-        Vi vil ta vare på og spille på byggets historiske karakter, samtidig som vi utvikler moderne lokaler som skal sikre god samhandling og moderne løsninger, sier eiendomsdirektør Åsa Nes.

Kafè og informasjonssenter

I byggets første etasje planlegges kantineløsning i kombinasjon med kafekonsept for publikum. Denne plasseres mot Gastenparken med mulighet for uteservering. I denne etasjen vil det også tilrettelegges for et mindre informasjonssenter knyttet til havnevirksomheten og Oslo havns historie.

Fakta om prosjektet:

  • Skur 38 ble bygget i 1915 og var Norges første armerte betongbygg. Bygget er verneverdig og står på byantikvarens gule liste. Bygget ble omgjort til kontorer for Oslo Havn i 1987.
  • Totalt skal ca. 4000 m2 rehabiliteres, fordelt på fire etasjer og med nær 160 arbeidsplasser.
  • Prosjektet er todelt; Fase I med videre prosjektutvikling og kalkyle som grunnlag for omforent målpris høsten 2020. I Fase II gjennomføres selve ombyggingen som en totalentreprise med samspilltilpasset kontrakt NS 8407.
  • I alt 21 leverandører forespurte om deltakelse i konkurransen. Av disse ble 5 leverandører invitert til å levere tilbud, deriblant foretrukket entreprenør Varden Entreprenør AS.
  • Prosjektledelsen for byggherren utføres av Advansia AS. Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS. IARK AS er interiørarkitekter.

Nøkkelord

Kontakter

Kontaktpersoner:


Ingvar M. Mathisen, havnedirektør mob 997 40 050


Åsa Nes, eiendomsdirektør Oslo Havn KF mob 913 40 870


Tommy Simenstad, prosjektleder Varden entrepenør AS mob

Bilder

Oslos råeste kontorlokale. Oslo Havns hovedkontor, Skur 38 på Vippetangen skal bygges om til moderne og attraktive kontorlokaler.  Foto: Patriks Dronetjenester
Oslos råeste kontorlokale. Oslo Havns hovedkontor, Skur 38 på Vippetangen skal bygges om til moderne og attraktive kontorlokaler. Foto: Patriks Dronetjenester
Last ned bilde
Flott bygg. Havnas hovedkontor er et ombygget havneskur som tidligere blant annet huset oversjøisk passasjertrafikk. Bygget har en unik beliggenhet i et historisk bygningsmiljø på Vippetangen.Foto: Klaus Sandvik
Flott bygg. Havnas hovedkontor er et ombygget havneskur som tidligere blant annet huset oversjøisk passasjertrafikk. Bygget har en unik beliggenhet i et historisk bygningsmiljø på Vippetangen.Foto: Klaus Sandvik
Last ned bilde
Skal skape gode arbeidsplasser sammen.  Havnedirektør Ingvar M. Mathisen og Nils H Stenhammer, direktør og styreleder i Varden Entrepenør AS.
Skal skape gode arbeidsplasser sammen. Havnedirektør Ingvar M. Mathisen og Nils H Stenhammer, direktør og styreleder i Varden Entrepenør AS.
Last ned bilde

Om Oslo Havn KF

Oslo Havn KF
Oslo Havn KF
Akershusstranda 19
0103 Oslo

http://www.oslohavn.no

Oslo havn er Norges største offentlige gods- og passasjerhavn. En vanlig uke kommer det mellom 50 og 70 skip med gods og passasjerer til havna.

Følg pressemeldinger fra Oslo Havn KF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Oslo Havn KF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Oslo Havn KF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom