Oslo Havn KF

Oslo Havn KF om Dagbladets dekning: Tendensiøst og ubalansert

Del

Dagbladet har hatt en rekke ubalanserte og tendensiøse artikler om Oslo Havn KF. Avisen fremstilte Oslo Havns reiser til Kina i årene 2013 – 2016 som luksusreiser. Men i snitt var kostnadene i tråd med statens regulativ, som også er rettesnor for Oslo Havn KF som kommunalt foretak.

Useriøst: Det er useriøst av Dagbladet å utelate sentrale fakta. Fremstillingen av Oslo Havn KF er skjev og tendensiøs, sier styreleder Roger Schjerva.
Useriøst: Det er useriøst av Dagbladet å utelate sentrale fakta. Fremstillingen av Oslo Havn KF er skjev og tendensiøs, sier styreleder Roger Schjerva.

Av styreleder Roger Schjerva, Oslo Havn KF

Oslo Havn KF har forbedret rutinene og skjerpet oppfølgingen, for å sikre at de til enhver tid gjeldende regulativer i kommunen følges på både innen- og utenlandsreiser. Vi skal ikke være ekstravagante, men vi vil også i fremtiden foreta de utenlandsreisene vi anser som viktige for å oppnå målene i havneplanen.

Jeg hadde et lengre intervju med Dagbladet i forkant av artikkelen 27. desember (Oslo Havn avslørt av Dagbladet: Refses etter luksusturer til Kina). Da uttrykte jeg at reisene var innenfor statens satser, og redegjorde for hva Oslo Havn KF har gjort for å forhindre formalia-feil ved reiser. Dagbladet fikk også oversendt vårt svar til Kommunerevisjonen der vi redegjør for tiltakene. Redaksjonen unnlot å ta dette med i saken, slik at den ble ubalansert og tendensiøs.

Full åpenhet

Isteden mener Dagbladet å ha avslørt en sak som aldri har vært hemmelig. For Oslo Havn KF er en åpen virksomhet, og når vi deltar på en messe i Kina sammen med et stort antall norske virksomheter er det i full åpenhet, og ikke noe som må avsløres. Samtidig er reiseregningene offentlige for enhver som ber om dem.

Kommunerevisjonen gikk gjennom reiseregningene og avdekket en del formalia-feil. Da blir det for tabloid av Dagbladet å bruke ordet refse. Det er også useriøst av Dagbladet å benytte begrepet luksusturer når vi uttrykker at kostnadene var i tråd med statens regulativ.  

Jeg takker gjerne Dagbladet for å skrive om Oslo Havn KFs reisevirksomhet. Pressen har en viktig samfunnsrolle ved å skrive om saker slik at virksomheter blir minnet på at de hele tiden må være åpne, ærlige og følge reglene. Men samtidig må pressen skjønne sitt eget ansvar ved å fremstille sakene balansert.  

Internasjonal markedsvirksomhet

Det later til at Dagbladet ikke anerkjenner at Oslo Havn KF også er en selvfinansiert forretningsvirksomhet med behov for å jobbe med det internasjonale markedet. Deltagelsen på messen i Kina var et markedsprosjekt, som nå er avsluttet.

Frem mot 2030 er målet at 50 prosent mer gods og 40 prosent flere passasjerer skal komme sjøveien til havna i Oslo. Sjøveien er miljøveien, og økt sjøtransport er nødvendig for å nå klimamålene. Det betyr at Oslo Havn KF må ha en internasjonal markedsvirksomhet og være representert i nasjonale og internasjonale organisasjoner. Som Norges største havn finner vi samarbeidspartnere i europeiske og andre internasjonale havner.

For en moderne havn er forretningsreiser nødvendige. Vi må møte kunder, samarbeidspartnere, og delta på konferanser for å øke de ansattes kompetanse.

Skal følge reglene

Oslo Havn KFs ledelse må selvsagt alltid sørge for at reglene følges, og at de er kjent overfor de ansatte. I en kommunal virksomhet er det mange skjemaer og rutiner. Men det skal ikke være en unnskyldning for at en virksomhet noen ganger ikke har fått med seg alle formalitetene. Jeg er opptatt av at det skal være enkelt å etterleve reglene. Det er noe av bakgrunnen for at Oslo Havn KF tar i bruk digitale verktøy.

 Oslo Havn KF har satt i verk to hovedgrep for å forebygge fremtidige feil:

  • Reiseregninger sendes til et eget organ i Oslo kommune som har fullstendig oversikt over regelverket. Oslo Havn foretar altså ikke utbetalinger før reiseregningene er godkjent av en annen instans.
  • Nye digitale verktøy gjør det enkelt å søke, godkjenne og etterkontrollere reiser og arrangementer i regi av Oslo Havn KF.

Bilder

Useriøst: Det er useriøst av Dagbladet å utelate sentrale fakta. Fremstillingen av Oslo Havn KF er skjev og tendensiøs, sier styreleder Roger Schjerva.
Useriøst: Det er useriøst av Dagbladet å utelate sentrale fakta. Fremstillingen av Oslo Havn KF er skjev og tendensiøs, sier styreleder Roger Schjerva.
Last ned bilde

Om Oslo Havn KF

Oslo Havn KF
Oslo Havn KF
Akershusstranda 19
0103 Oslo

http://www.oslohavn.no

Oslo havn er Norges største offentlige gods- og passasjerhavn. En vanlig uke kommer det mellom 50 og 70 skip med gods og passasjerer til havna.

Følg saker fra Oslo Havn KF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Oslo Havn KF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Oslo Havn KF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom