Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

Oslo får sitt eget samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn

Del

Dato: 21.10.2021 Tid: 17.00-20.00 Sted: Oslo Rådhus | Stiftelsesmøte for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Oslo (STLO)

Norges største og mest mangfoldige by får sin egen dialoggruppe

21. oktober 2021 møtes 37 trossamfunn og 3 livssynssamfunn for å stifte den lokale dialoggruppen Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Oslo (STL Oslo). Stiftelsen finner sted i Oslo rådhus

Bakgrunn

I april 2019 nedsatte byrådet i Oslo et offentlig utvalg som fikk i oppdrag å gjennomgå dagens tros- og livssynspolitikk, og gi anbefalinger for fremtidens politikk på feltet. Utvalget ble ledet av Trond Bakkevig, og en av anbefalingene fra utvalget var å etablere en lokal dialoggruppe i hovedstaden.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) bestemte seg for å gå i gang med å etablere STL Oslo. Arbeidet har pågått i ett år, ledet av prosjektkoordinator Djamel Selhi. I september 2021 ble det klart at Oslo kommune har satt av en million kroner til STL Oslo i sitt foreslåtte budsjett for 2022.

Generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys, har følgende kommentar til stiftelsen:

– Dette er en organisasjon som er ønsket av både kommunen og tros- og livssynsamfunnene selv. Gjennom STL Oslo vil de ulike menighetene og livssynssamfunnene bli bedre kjent med hverandre. Det vil gjøre dem bedre rustet til å løse felles utfordringer, og det vil bli lettere å bistå kommunen med å realisere visjonen om det livssynsåpne samfunnet i Oslo.

Stor oppslutning

De 40 tros- og livssynssamfunnene som sammen grunnlegger STL, representerer bredden av tros- og livssynsmiljøet i Oslo.

Før selve stiftelsesmøtet vil det bli holdt innlegg av ordfører Marianne Borgen, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Ingrid Rosendorf Joys og byråd Omar Samy Gamal.

Ånund Brottveit vil presentere Institutt for kirke-, religions- og livssynsforsknings (KIFO) rapport Bidrar trosmangfoldet til «parallellsamfunn»?, mens Trond Bakkevig vil snakke om tros- og livssynsutvalgets rapport: Tro det eller ei – Fremtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo.

Program for stiftelsesmøte i Oslo Rådhus

Del 1. Åpningsseminar: klokken 17.00-18.00

  • Hilsen fra Ordfører Marianne Borgen
  • Hilsen fra Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
  • Hilsen fra byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal
  • Presentasjon av KIFO-rapporten Bidrar trosmangfoldet til «parallellsamfunn»? som undersøkte tros- og livssynssamfunnene i Oslo (Ånund Brottveit)
  • Presentasjon av rapporten Tro det eller ei – Fremtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo fra Oslo kommunes tros- og livssynsutvalg (Trond Bakkevig)

Del 2. Stiftelsesmøte: klokken 18.20-20.00

Kontakter

Bilder

Om Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)
Rådhusgata 1 - 3
0151 Oslo

http://www.trooglivssyn.no

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for tros- og livssynssamfunn og sammenslutninger av disse.