GlobeNewswire by notified

Orrön Energy AB:s rapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2022

Dela

Sammanfattning

  • Orrön Energys första kvartal som ett bolag med renodlat fokus på förnybar energi levererade starka finansiella resultat, med kassaflöde från den operativa verksamheten om 5,4 MUSD och en nettokassa om 10,8 MUSD vid slutet av rapporteringsperioden
  • Proportionell1 elproduktion uppgick till 83 GWh för det tredje kvartalet 2022 till ett genomsnittligt elpris om 177 EUR per MWh, och inkluderar produktion från Slitevind AB (publ) (”Slitevind”) från den 1 september 2022, vilket bidrar till en proportionell EBITDA om 10,8 MUSD
  • Med förvärvet av Slitevind i slutet av augusti 2022, och ytterligare fem transaktioner som ingåtts eller slutförts efter rapporteringsperiodens slut, har bolaget sedan 1 juli 2022 ökat sin uppskattade årliga elproduktion med över 500 GWh, till en genomsnittlig köpeskilling om 0,9 MUSD per MW installerad kapacitet
  • Den uppskattade årliga elproduktionen från Orrön Energys tillgångar är för närvarande 700 GWh och den kommer att öka till 800 GWh under 2023 och till 1 100 GWh från 2024 och framåt när projektet Karskruv är i drift
  • Projektet Karskruv fortlöper enligt plan för att leverera ytterligare 290 GWh i årlig produktion från 2024

All uppskattning av elproduktion utgår från genomsnittliga väderförhållanden och kan variera från period till period

Finansiella resultat2
Orrön Energy äger förnybara energitillgångar direkt och via joint ventures eller intressebolag, och presenterar proportionella resultat för att visa den proportionella ägarandelen i dessa tillgångar och resultat. Syftet med att redovisa den proportionella ägarandelen är att ge en bättre insikt i bolagets operativa och finansiella resultat.Belopp i MUSD
1 jan 2022-
30 sep 2022
9 månader
1 jul 2022-
30 sep 2022
3 månader
Konsoliderade resultat
Intäkter2,62,6
EBITDA-2,12,1
Rörelseresultat (EBIT)-2,71,5
Resultat28,31,2
Resultat per aktie – USD0,100,00
Resultat per aktie efter utspädning – USD0,100,00
Proportionella resultat1
Elproduktion (GWh)16683
Intäkter26,915,5
EBITDA12,110,8
Rörelseresultat (EBIT)9,09,1
Genomsnittligt pris för elproduktion per MWh (EUR)153177

1 Proportionella finansiella resultat representerar Orrön Energys proportionella ägarandel (netto) av tillgångar och relaterade finansiella resultat, inklusive joint ventures. För mer information se finansiella nyckeltal på sidan 31 i koncernens finansiella rapport för niomånadersperioden 2022.

2 Denna tabell avser kvarvarande verksamhet. För finansiella och operativa resultat hänförliga till den avvecklade verksamheten, se sektionen avvecklad verksamhet och not 6 i koncernens finansiella rapport för niomånadersperioden 2022.

Daniel Fitzgerald, vd för Orrön Energy AB kommenterar:

”Det gläder mig att få presentera rapporten för det tredje kvartalet 2022, vilket har varit ett fantastiska första kvartal för oss som ett bolag med renodlat fokus på förnybar energi. Vi har både vuxit till att bli ett av de största oberoende bolagen inom förnybar energi på Nasdaq Stockholm och levererat starka finansiella resultat och kassaflöde.

Vi genomförde vårt första transformerande förvärv under kvartalet i form av det svenska vindkraftsbolaget Slitevind, vilket tillförde en diversifierad portfölj av operativa vindkraftstillgångar i Norden med långsiktigt kassaflöde och möjligheter att förlänga den tekniska livslängden genom så kallad repowering och ytterligare tillväxt genom nya projekt. Det gav oss även ett team med expertis och stor erfarenhet från både förvärvade och egenutvecklade projekt, som nu kommer att kunna arbeta vidare med organiska tillväxtmöjligheter. Jag är övertygad om att vi kommer att skapa ytterligare värde från denna portfölj, och att den kommer att utgöra en plattform för organisk tillväxt under många år framöver. Vi har fortsatt leverera på vår förvärvsbaserade strategi och har gjort ytterligare fem värdeskapande förvärv av tillgångar i några av de högre prisområdena i Norden. Sammantaget kommer dessa sex transaktioner att bidra med över 500 GWh i uppskattad årlig elproduktion till vår tillgångsbas, vilket stärker bolagets kassaflödespotential ytterligare. Vi förvärvade dessa portföljer och tillgångar till ett genomsnittligt pris om 0,9 MUSD per MW installerad kapacitet, vilket är ett attraktivt pris jämfört med vad nya vindkraftsprojekt kostar idag, och vi ser att det finns betydande potential för att göra fler liknande förvärv.

Elpriserna nådde rekordhöga nivåer under kvartalet och påverkades av geopolitiska oroligheter och ökad efterfrågan på energi i Europa, vilket belyser behovet av lokalt producerad, ren energi. Som ett bolag inom förnybar energi bidrar vi till att öka tillgången på sådan energi i Norden, och vår strategi med att vara fullt exponerade mot elpriset gör att våra investerare får exponering mot europeiska elpriser. Efterfrågan på förnybar energi förväntas att öka kraftigt under de kommande åren, och jag tror att elpriserna kommer att ligga kvar på en hög nivå under lång tid framöver.

Vi levererade starka finansiella resultat under kvartalet, med proportionella intäkter om 15,5 MUSD och proportionell EBITDA om 10,8 MUSD. Kassaflöde från den operativa verksamheten uppgick till 5,4 MUSD. Det tredje kvartalet avslutades med en nettokassa om 10,8 MUSD och bolaget har ingått en kreditfacilitet om 100 MEUR för att säkra framtida investeringar och tillväxt. Med hänsyn till den lånekapacitet som våra tillgångar ger oss, finns det ytterligare utrymme för att finansiera betydande transaktioner i framtiden.

Elproduktionen var något lägre än förväntat under det tredje kvartalet, vilket berodde på lägre vindstyrka än normalt och låg nederbörd i Norden. Med tanke på att vår verksamhet påverkas av väderförhållanden, förväntar vi oss att denna form av fluktuationer jämnar ut sig mellan kvartalen.

Utbyggnaden av vindkraftsparken Karskruv i södra Sverige fortlöper enligt plan, där förberedande arbete pågår för installationsarbeten av turbiner och elanslutningar under våren och sommaren 2023, och projektet är i fas för att slutföras vid slutet av 2023. Karskruv förväntas tillföra ytterligare 290 GWh till bolagets uppskattade årliga elproduktion, som förväntas att öka till över 1,1 TWh från 2024 och framåt.”

Vi gick in i det tredje kvartalet i en stark position och lämnar det bakom oss än starkare. Med robusta finansiella resultat, en stor portfölj av producerande tillgångar och ett erfaret team är vi i en unik position för att fortsätta att få verksamheten att växa och skapa långsiktigt aktieägarvärde. Jag vill tacka alla våra aktieägare för ert lojala stöd under två decennier med Lundin Energy och för att ni följer med oss på vår spännande resa mot att skapa ett storskaligt vinstdrivande bolag inom förnybar energi.”

Webbpresentation
Lyssna till Daniel Fitzgerald, vd och Espen Hennie, CFO som kommenterar rapporten och den senaste tidens utveckling inom Orrön Energy vid en webbpresentation idag klockan 14.00, följt av möjlighet att ställa frågor.

Registrering för webbpresentationen finns på hemsidan och nedan länk:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_QNoHthpBTF62dr7gLD90NA

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Eriksson
Director Corporate Affairs and Investor Relations
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@orron.com

Jenny Sandström
Communications Lead
Tel: +41 79 431 63 68
jenny.sandstrom@orron.com

Orrön Energy är ett oberoende publikt bolag (Nasdaq Stockholm: “ORRON”) inom förnybar energi och del av Lundin Group ofCompanies. Orrön Energy har en portfölj av högkvalitativa, kassaflödesgenererande tillgångar i Norden med betydande kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt. Med en större aktieägare, ledning och styrelse som har bevisad förmåga att skapa organisk tillväxt, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen.

Framåtriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom bolagets kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och bolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

FootballCoin Announces World Cup-Inspired Fantasy Football Contests3.12.2022 20:31:15 CET | Press release

The Fantasy Football World Cup 2022 is finally here. LONDON, Dec. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FootballCoin, a blockchain-powered fantasy football game, has announced the launch of the Fantasy Football World Cup 2022. The World Cup-inspired contests provide players with the opportunity to collect all of the player NFTs available in-game, as well as earn crypto prizes. Established in 2017, FootballCoin was built using blockchain technology. Today, it has blossomed to become one of the oldest play-to-earn games in the crypto space. An entirely free-to-play game, FootballCoin features cryptocurrency prizes that can be won and converted into real money. However, this game does not involve gambling of any kind. Instead, players are challenged to leverage their football knowledge in order to win prizes such as collectible player cards that live on the blockchain, unique NFTs that can be used to enhance a user's fantasy football squad, and other daily prizes. FootballCoin will host World Cup

Major shareholder notification – Norges Bank3.12.2022 14:45:28 CET | Press release

GN Store Nord A/S hereby announces that on December 2, 2022, pursuant to Section 38(1) and Section 39(1) of the Danish Capital Markets Act, it received a notification from Norges Bank stating that on December 1, 2022 Norges Bank decreased its aggregate holding of shares and financial instruments, cf. Section 38(1) and Section 39(2)(1) of the Danish Capital Markets Act, to under 5% of the share capital and voting rights in GN Store Nord A/S. For further information, please contact: Investors and analysts Anne Sofie Staunsbæk Veyhe Vice President – Investor Relations, Treasury & M&A Tel: +45 45 75 85 06 or Rune Sandager Senior Director – Investor Relations Tel: +45 45 75 92 57 Press and the media Steen Frentz Laursen Vice President, Corporate Communications Tel: +45 20 65 34 20 About GN GN facilitates communication between people through intelligent hearing, audio, video, and gaming technology. Inspired by people and driven by our passion for innovation, we leverage technologies to deliv

Brookfield Announces Reset Dividend Rate on Its Series 30 and Series 48 Preference Shares3.12.2022 03:45:00 CET | Press release

All amounts in Canadian dollars unless otherwise stated. BROOKFIELD, NEWS, Dec. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brookfield (NYSE: BAM, TSX: BAM.A) today announced that it has determined the fixed dividend rate on its Cumulative Class A Preference Shares, Series 30 (“Series 30 Shares”) (TSX: BAM.PR.Z) for the five years commencing January 1, 2023 and ending December 31, 2027, and also determined the fixed dividend on its Cumulative Class A Preference Shares, Series 48 (“Series 48 Shares”) (TSX: BAM.PF.J) for the five years commencing January 1, 2023 and ending December 31, 2027. As previously disclosed, the Series 30 Shares and Series 48 Shares are expected to commence trading on the TSX under the updated symbols “BN.PR.Z” and “BN.PF.J”, respectively, on December 12, 2022. Series 30 Shares and Series 31 Shares If declared, the fixed quarterly dividends on the Series 30 Shares during the five years commencing January 1, 2023 will be paid at an annual rate of 6.089% ($0.3805625 per share per

EverWind selects Black & Veatch for Front-end Engineering Design of First Green Hydrogen Hub in Nova Scotia2.12.2022 20:23:30 CET | Press release

HALIFAX, Nova Scotia, Dec. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- EverWind Fuels Company ("EverWind") today announces it has selected Black & Veatch to provide front-end engineering design (FEED) services for its green hydrogen and ammonia production and storage facility in Point Tupper, Nova Scotia, with initial commercial operations planned for 2025. EverWind is a private developer of green hydrogen and ammonia production and storage sites, and global engineering and construction company Black & Veatch is a green energy solutions leader. In its first phase, the facility will produce green hydrogen and green ammonia through electrolysis using certified green power from the Nova Scotia Power transmission system; onshore wind generation will power production in a second phase. In future phases, EverWind will use offshore wind power to produce hydrogen through electrolysis, unlocking Nova Scotia’s offshore wind capabilities. The first two phases will produce a combined 1 million tonnes per annum o

Information on the Total Number of Voting Rights (Denominator) following Conversion Notice from NEGMA2.12.2022 19:00:00 CET | Press release

Negma Group has converted 322convertible bonds in Oxurion resulting in a EUR 805,000capital increase. This is part of Negma Group’s EUR 30 million Capital Commitment1 that will allow Oxurion to focus on progressing its novel and differentiated back of the eye drug candidate targeting potential market opportunities of over USD 5billion. Leuven, BELGIUM,Boston, MA, US–December2, 2022– 07.00 PM CET – In accordance with article 15 of the Belgian Act of May 2, 2007 on the disclosure of major participations in issuers of which shares are admitted to trading on a regulated market and regarding miscellaneous provisions, Oxurion NV (Euronext Brussels: OXUR) (the “Company” or “Oxurion”), announces the below information, following (i) the issuance of 63,550,419 new ordinary shares on November 28, 2022, for a total amount of EUR 605,000, as the result of the conversion of 242 class B convertible bonds, and (ii) the issuance of 21,008,403 new ordinary shares on November 30, 2022, for a total amount