Mattilsynet

Organisert ulovlig salg av tofu i Oslo-området

Del

Mattilsynet mistenker at det finnes en organisert ulovlig tofuproduksjon og omsetning i Oslo-området, og at det er stor fortjeneste på dette. Den ulovlige tofuen omsettes i butikker, på restauranter og til privatpersoner via egne lukkede facebooksider.

Ferdig presset tofu på brett (Foto: Mattilsynet).
Ferdig presset tofu på brett (Foto: Mattilsynet).

-Denne tofuen er potensielt helsefarlig da man ikke vet hvor eller hvordan den er blitt produsert, hvem som har produsert den, hvor råvarene kommer fra eller kvaliteten på råvarene.  De gangene vi har kommet over ulovlig hjemmeproduksjon av tofu så har dette foregått under svært uhygieniske forhold. Det har vært produksjon og håndtering av tofu på badet, i dusjen og rett ved doskåla. Det har vært svært fuktig i rommene og muggsopp i tak og på vegger, forteller seniorinspektør Håvard Johansen ved Mattilsynets avdeling Oslo, Asker og Bærum.

Han legger til at det i tillegg har vært svært mye fettsøl etter frityrsteking på innredning, utstyr, vegger, gulv og tak. Utstyr for pakking, råvarer har vært lagret på soverom. Tofu, også kalt bønneost, er et tradisjonelt soyaprodukt med opphav i Asia. Det lages av soyamelk tilsatt et koagulerende middel, som for eksempel syre. Massen som da samler seg siles, presses, kjøles og tilberedes/konserveres etter smak.

Kan være helseskadelig

- En slik drift som vi har oppdaget er svært uhygienisk og kan medføre at tofuen kan være helseskadelig. Det er også en fare for at bolig og leiligheter kan få skader på grunn av muggsopp og fukt i tillegg til brannfaren ved bruk av frityr uten tilgjengelig slukkeutstyr, sier Håvard Johansen. I tillegg påpeker han at kunder som kjøper disse produktene er med og støtter opp rundt organisert kriminalitet.

Grunnen til at Mattilsynet mistenker organisert storproduksjon, er at det så langt har vist seg umulig å tømme utsalgssteder for det ulovlige produktet. Når Mattilsynet har beslaglagt produktene på et sted, dukker det opp en ny forsyning, gjerne dagen etter. Varen ser også tilforlatelig og grei ut, og det er derfor viktig at publikum selv er i stand til å vurdere om de bør kjøpe den eller ikke.

Problem over flere år

- Tofu er et av produktene som vi oftest finner ute i butikker som er ulovlig produsert og omsatt. De siste årene har Mattilsynet alene og sammen med politiet stoppet flere ulovlige tofuproduksjoner i private hjem, opplyser Håvard Johansen.

- Ferdigpakkede produkter fremstår som ganske profesjonelt fremstilt. Dette er bekymringsfullt siden produksjonsprosessen er så uhygienisk. Dette kan igjen lure forbrukeren til å tro at produktet er av bedre kvalitet enn det i virkeligheten er.  Vi har sett flere som gjør dette, og som driver profesjonell produksjon og pakking for salg.

Sjekk at produktet er merket

Så hvordan kan forbrukeren da vite hva som er et greit og lovlig produkt, og hva man skal være forsiktig med?  - Den ulovlig produserte tofuen er helt uten merking og sporbarhet, mens tofu produsert av godkjente virksomheter er merket og kan spores tilbake til produsent, forklarer seniorinspektør Håvard Johansen.

Mattilsynet advarer mot salg av næringsmidler som er produsert ulovlig under helseskadelige forhold. Det er ikke bare tofu som lages og omsettes på denne måten. Ett annet eksempel er spirer, som også innebærer stor risiko for ulik smitte, siden de spises rå.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Ferdig presset tofu på brett (Foto: Mattilsynet).
Ferdig presset tofu på brett (Foto: Mattilsynet).
Last ned bilde
Dette er en separator som brukes for å skille ut soyamassen, også den plassert på et sted den ikke skulle være (Foto: Mattilsynet).
Dette er en separator som brukes for å skille ut soyamassen, også den plassert på et sted den ikke skulle være (Foto: Mattilsynet).
Last ned bilde
Soyabønner er hovedingrediensen i tofu. Her ligger de til bløtlegging i bøtter, på et baderom (Foto: Mattilsynet).
Soyabønner er hovedingrediensen i tofu. Her ligger de til bløtlegging i bøtter, på et baderom (Foto: Mattilsynet).
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Overraskende mye feilmerking av matpoteter, frukt, bær og grønnsaker15.6.2020 09:57:58 CESTPressemelding

Mattilsynet har sjekket merking av 124 produkter innen frukt, bær og grønnsaker, samt matpoteter. Frukt, bær og grønnsaker utgjorde 89 produkter, matpoteter utgjorde 35 produkter. 34 prosent av produktene hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket. Ingen av feilene som ble oppdaget utgjorde noen helsefare. Merkefeilene Mattilsynet fant i kampanjen, som ble gjennomført høsten 2019, er nå rettet opp.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom