Møller Mobility Group

Organisasjonsendringer i Møller Mobility Group

Del

Med visjonen «DARE TO MOVE» som rettesnor, gjør Møller Mobility Group nå flere organisasjonsendringer for å realisere konsernets offensive strategi frem mot 2025.

- Utviklingen av folk, forretning og bærekraft er utgangspunktet for alt vi foretar oss, og det er bakgrunnen for de endringene vi gjør nå. Visjonen vår, «DARE TO MOVE», handler om å ta de grepene vi mener skal til for å lykkes på alle disse områdene i møte med de store endringene bransjen står overfor, sier Petter Hellman, konsernsjef for Møller Mobility Group.
- Utviklingen av folk, forretning og bærekraft er utgangspunktet for alt vi foretar oss, og det er bakgrunnen for de endringene vi gjør nå. Visjonen vår, «DARE TO MOVE», handler om å ta de grepene vi mener skal til for å lykkes på alle disse områdene i møte med de store endringene bransjen står overfor, sier Petter Hellman, konsernsjef for Møller Mobility Group.

Blant endringene er etableringen av et nytt forretningsområde, Møller Mobility Services, og en enda mer rendyrket satsing på bærekraft.

- Utviklingen av folk, forretning og bærekraft er utgangspunktet for alt vi foretar oss, og det er bakgrunnen for de endringene vi gjør nå. Visjonen vår, «DARE TO MOVE», handler om å ta de grepene vi mener skal til for å lykkes på alle disse områdene i møte med de store endringene bransjen står overfor, sier Petter Hellman, konsernsjef for Møller Mobility Group.

Møller Mobility Group styrer etter en offensiv 2025-strategi. Utviklingen av folk, forretning og bærekraft var utgangspunktet for konsernets strategiprosess gjennom høsten 2020. Den prosessen munner nå ut i endringer i organisering, ansvarsfordeling og styringsmodell for et offensivt Møller Mobility Group.

Etablering av et nytt forretningsområde - «Møller Mobility Services»
Å skape lønnsom vekst i en bransje under endring står sentralt i strategien mot 2025. Gjennom strategiarbeidet har Møller Mobililty Group prioritert flere nye vekstområder, både innenfor og utenfor dagens verdikjede. En av hovedambisjonene i vekstagendaen er å lykkes med å etablere nye tjenestekategorier som bidrar til økt kundeverdi, lønnsomhet over tid – og ikke minst posisjonerer Møller Mobility Group for fremtiden

Møller Mobility Group etablerer nå et nytt forretningsområde; «Møller Mobility Services» som får forretningsansvaret for konsernets tjenester innenfor nye mobilitets- og bilholdstjenester. Det nye forretningsområdet skal ledes av tidligere konserndirektør for Strategi og Forretningsutvikling, Håvard Andersen. Ane Furu og Tommy Haltbrekken får ansvaret for å lede og utvikle henholdsvis ny mobilitet og nye bilholdstjenester, herunder eksisterende eierposisjoner i Hyre, Mitt Dekkhotell og Laserwash.

- Vi skal posisjonere oss for fremtiden og vi ser et stort potensial innenfor nye mobilitetstjenester, finansering og nye bilholdstjenester. Når de tradisjonelle skillene mellom ulike mobilitetstjenester forsvinner, ser vi behov for en mer helhetlig tilnærming i måten vi er organisert på. Møller Mobility Services vil ha en offensiv vekst- og investeringsagenda som reflekterer konsernets ambisjoner i den nye 2025-strategien, sier Hellman.

Møller Mobility Group er i dag representert i Volkswagen Møller Bilfinans sitt styre ved Ulf Tore Hekneby, Anna Nord Bjercke og Petter Hellman. For å sikre ytterligere koordinering og oppfølging av Møller Mobility Group sine eierposisjoner vil Håvard Andersen erstatte Anna Nord Bjercke i styret og representere Møller Mobility Group sine eierinteresser i konsernledelsen. Samarbeidet mellom Volkswagen Møller Bilfinans, Harald A Møller og forhandlermerkekjedene er viktigere enn noen gang. Nye salgsprosesser og mer digitale salgsløsninger krever et enda tettere samarbeid i verdikjeden, og det vil etableres nye fora for å styrke samarbeidet og salgsstyrken ytterligere. Arne Lyslo Kristiansen vil rapportere til styret i Volkswagen Møller Bilfinans (Joint Venture), og vil derfor tre ut av konsernledelsen i Møller Mobility Group.


Ny organisering av Strategi og Forretningsutvikling
Stabsfunksjonen Strategi & Forretningsutvikling har siden opprettelsen i 2016 spilt en sentral rolle i å aktivt forme og drive konsernets strategiske agenda. Etter å ha lansert en ny konsernstrategi mot 2025 går konsernet nå inn i en ny fase hvor det blir kritisk å lykkes med implementeringen av strategien.

Stabsfunksjonen Strategi & Forretnings endrer rapporteringslinje fra CEO til CFO, Anna Nord Bjercke. Martin Børresen skal lede den nye og mindre avdelingen som får ansvaret for å forvalte og utvikle konsernstrategien og holde i prioriterte konsernprosjekter. Martin Børresen kommer fra rollen som prosjektleder Strategi og Forretningsutvikling.

- For å skape nærhet til, og kraft bak, realiseringen av den nye strategien skal forretningsområdene tydeligere ansvarliggjøres for forretningsutvikling både på kort og lang sikt. Som en følge av dette skal Møller Mobility Group styrke forretningsområdene med kompetanse og kapasitet til å drive prioriterte endringsprosjekter fremover, sier Hellman.


Fra HR-avdeling til avdeling for Folk og Organisasjon
Møller Mobility Groups langsiktige ambisjon er å bli blant de beste arbeidsplassene i Norden og Baltikum – uavhengig av bransje. Møller Mobility Group skal være et godt sted å være, en arbeidsplass hvor medarbeidere får utviklet seg, opplever å bli heiet på, hvor alle har tillit til hverandre og hvor man vinner som et team.

- Engasjerte medarbeidere er en forutsetning for at vi lykkes. Møller Mobility Group skal være kjent som et initiativrikt selskap som bryr seg om sine medarbeidere. Dette er viktig i vår forretning. Dyktige og dedikerte medarbeidere er en forutsetning for å begeistre kundene. Det er i gode møter mellom folk at god forretning utvikles, sier Hellman.

For å understreke ambisjonen har HR-avdelingen fått nytt navn og heter fra 1. mai Avdeling for Folk og Organisasjon.

Kristine Frøberg er ansatt som ny konserndirektør for Folk og Organisasjon. Kristine Frøberg kommer fra rollen som direktør HR, strategi og bærekraft hos Europris og har solid ledererfaring fra arbeid med operativ og strategisk HR. Rollen rapporterer til konsernsjef og er en del av konsernledelsen i Møller Mobility Group.

- Kristine Frøberg skal være en pådriver og støtte for hele konsernet i å sikre at Møller Mobility Group utvikler organisasjonen og når sin ambisjon om å være blant de mest attraktive arbeidsplassene i Norden og Baltikum, sier Hellman.

Kristine Frøberg tiltrer stillingen senest 1. november.

Etablering av Bærekraft og Kommunikasjon
Møller Mobility Groups nye konsernstrategi understreker viktigheten av bærekraft i konsernets forretningsdrift.

- Bærekraft skal være en større del av strategien vår, og skal bli en helt integrert del av forretningen i stedet for noe vi gjør «i tillegg». Møller Mobility Group skal bidra til å utvikle samfunnet i bærekraftig retning, sier Hellman.

For å tydeliggjøre bærekraftstrategien har avdeling for Kommunikasjon og Samfunn fått nytt navn og heter fra 1. mai avdeling for Bærekraft og Kommunikasjon. Paul Hegna vil samtidig få ny tittel som konserndirektør Bærekraft og Kommunikasjon. For å ytterligere styrke konsernets arbeid med kommunikasjon og bærekraft, er Ida Hatlebrekke ansatt i en nyopprettet stilling som leder for Klima og Miljø, med oppstart 1. juni.

- Vi er et stort selskap, et av de 25 største selskapene i landet. Det gir oss kraft til å drive frem utviklingen av bransjen vår og samfunnet rundt oss. Med disse endringene er vi enda bedre posisjonert for å lykkes på vei mot de målene vi har satt oss i årene som kommer, sier Hellman.

Alle organisasjonsendringene gjennomføres med umiddelbar virkning.  

Kontakter

Bilder

- Utviklingen av folk, forretning og bærekraft er utgangspunktet for alt vi foretar oss, og det er bakgrunnen for de endringene vi gjør nå. Visjonen vår, «DARE TO MOVE», handler om å ta de grepene vi mener skal til for å lykkes på alle disse områdene i møte med de store endringene bransjen står overfor, sier Petter Hellman, konsernsjef for Møller Mobility Group.
- Utviklingen av folk, forretning og bærekraft er utgangspunktet for alt vi foretar oss, og det er bakgrunnen for de endringene vi gjør nå. Visjonen vår, «DARE TO MOVE», handler om å ta de grepene vi mener skal til for å lykkes på alle disse områdene i møte med de store endringene bransjen står overfor, sier Petter Hellman, konsernsjef for Møller Mobility Group.
Last ned bilde

Om Møller Mobility Group

Møller Mobility Group
Møller Mobility Group
Frysjaveien 31b
0609 Oslo

240 33 300http://www.moller.no

Følg pressemeldinger fra Møller Mobility Group

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Møller Mobility Group på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Møller Mobility Group

Sponsoravtale mellom BUA og Møller Mobility Group14.6.2021 11:00:00 CEST | Pressemelding

BUA er et sted der barn og unge i hele landet kan låne alle slags uteleker og ting gratis. BUA-nettverket med 164 utstyrsbibliotek i 132 kommuner dekker hele landet. Møller Mobility Group ønsker nå å støtte BUAs arbeid i Oslo ved at BUA får disponere to Volkswagen e-Crafter varebiler i to år (elektriske varebiler). Da kan stiftelsen etablere et mobilt BUA-utstyrsbibliotek som bringer utstyret fossilfritt dit folk bor og der aktivitetene skjer.

Klar for het bildelingssommer: Hyre med snart over 1000 biler i hovedstaden. Har lansert i Bergen og Trondheim9.6.2021 11:00:00 CEST | Pressemelding

Solen skinner over store deler av landet og sommeren står snart for døren. Hett er det også for aktørene innen bildeling: Nesten samtlige aktører vokser betydelig og mangedobler antall leieforhold, brukere og omsetning. Hyre, med Møller Mobility Group som største eier, satser betydelig på nye mobilitetsløsninger og skalerer nå til over 1000 biler i Oslo og har akkurat lansert i Bergen og Trondheim. Kanskje sommeren 2021 blir den store bildelingssommeren?

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom