Eika Gruppen

Organisasjonsendringer i Eika Gruppen

Del

Gjennom varig godt samarbeid med alliansebankene i Eika Alliansen og eksterne samarbeidspartnere leverer Eika Gruppen rekordresultater i 2019, og øker sitt samlede verdibidrag til eierbankene. Bank og finans har gjennomgått flere, større endringer de senere årene. Eika Gruppen har løpende tilpasset seg for å sikre strategisk fleksibilitet og fortsatte gode vilkår for vekst og utvikling for alliansebankene og konsernet.

Vi skal bygge videre på en tydelig helhetstanke for vår virksomhet, hvor vi legger til rette for effektive beslutningsstrukturer, klart definerte roller og ansvar, samt økt utnyttelse av ressurser og kompetanse på tvers av fagområder og avdelinger, for slik å møte stadig tøffere leveransekrav fra kunder, bankene og andre samarbeidspartnere
Vi skal bygge videre på en tydelig helhetstanke for vår virksomhet, hvor vi legger til rette for effektive beslutningsstrukturer, klart definerte roller og ansvar, samt økt utnyttelse av ressurser og kompetanse på tvers av fagområder og avdelinger, for slik å møte stadig tøffere leveransekrav fra kunder, bankene og andre samarbeidspartnere

Ved inngangen til 2020 ser konsernsjef Hege Toft Karlsen frem til å ytterligere styrke Eika Gruppens posisjon som en svært attraktiv partner for selvstendige norske banker og som en foretrukket arbeidsgiver for høyt kompetente og ambisiøse ansatte:

«Vi skal bygge videre på en tydelig helhetstanke for vår virksomhet, hvor vi legger til rette for effektive beslutningsstrukturer, klart definerte roller og ansvar, samt økt utnyttelse av ressurser og kompetanse på tvers av fagområder og avdelinger, for slik å møte stadig tøffere leveransekrav fra kunder, bankene og andre samarbeidspartnere».

Videre vil Eika Gruppen fortsette å øke sin innsats for å være en viktig bidragsyter til en bærekraftig finansnæring, både ved interne satsinger og krav, og ved å ta en aktiv rolle i felles initiativer i næringen.

«Bærekraft, både i form av å bidra til et grønt skifte og økt bevissthet om mangfold i egne rekker, står høyt på konsernets agenda. Samtidig forventer vi å fortsatt måtte bruke betydelige ressurser på å arbeide med myndigheter og bransjeorganer for å sikre lokalbankene mest mulig rettferdige konkurransevilkår», sier konsernsjefen.

Dette medfører følgende organisatoriske endringer i Eika Gruppen:

• Forretningsområdene Kundeopplevelse og Salg & Marked slås sammen til en felles enhet, som ledes av konserndirektør Ola Jerkø

• Bankområdet etableres som et eget forretningsområde, ledet av nytilsatt konserndirektør Trude Sæther Hansen. Sæther Hansen kommer fra rollen som Direktør for Bedriftsmarked i Eika Gruppen, har lang erfaring fra bank og har over tid vist stor kapasitet og kompetanse som leder.

• Bærekraft og næringspolitikk etableres som et nytt forretningsområde, ledet av påtroppende konserndirektør Marianne Groth. Groth har de siste årene vært statssekretær ved henholdsvis Statsministerens kontor og Finansdepartementet, og er tidligere næringspolitisk direktør i Eika. Hun vil tiltre etter nærmere avtale. I sum vil dette bidra til å samle fagmiljøer, redusere kompleksitet og samtidig ytterligere styrke bankområdet, bærekraft og næringspolitikk som egne satsingsområder. Videre vil Steinar Simonsen få frigjort kapasitet til å jobbe mer med våre viktigste strategiske prosjekter i tillegg til å videreføre jobben som leder for IT-området. Dette vil være en klar styrke for Eika Gruppen fremover.

Konsernledelsen vil etter at endringene er gjennomført bestå av:

• Konsernsjef (CEO): Hege Toft Karlsen

• Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO): Sverre V. Kaarbøe

• Konserndirektør IT og strategiske prosjekter (CIO): Steinar Simonsen

• Konserndirektør Kundeopplevelse: Ola Jerkø

• Konserndirektør Bank: Trude Sæther Hansen

• Konserndirektør Bærekraft og Næringspolitikk: Marianne Groth

Kontakter

Bilder

Vi skal bygge videre på en tydelig helhetstanke for vår virksomhet, hvor vi legger til rette for effektive beslutningsstrukturer, klart definerte roller og ansvar, samt økt utnyttelse av ressurser og kompetanse på tvers av fagområder og avdelinger, for slik å møte stadig tøffere leveransekrav fra kunder, bankene og andre samarbeidspartnere
Vi skal bygge videre på en tydelig helhetstanke for vår virksomhet, hvor vi legger til rette for effektive beslutningsstrukturer, klart definerte roller og ansvar, samt økt utnyttelse av ressurser og kompetanse på tvers av fagområder og avdelinger, for slik å møte stadig tøffere leveransekrav fra kunder, bankene og andre samarbeidspartnere
Last ned bilde

Om Eika Gruppen

Eika Gruppen
Eika Gruppen
Parkveien 61
0254 Oslo

22 87 81 00http://www.eika.no

Om Eika


Eika Alliansen består av omkring 60 lokalbanker, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen nyter høy tillit og tilfredshet blant kundene, og er en verdsatt drivkraft for vekst og utvikling i sine lokalsamfunn. Trygg og personlig kunderådgiving og et sterkere lokalt samfunnsengasjement skiller lokalbankene fra konkurrentene.

Eika Gruppen er eid av lokalbankene og utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens fremste visjon er å styrke lokalbanken. Selskapet leverer sikre og brukervennlige tjenester, spesielt tilpasset kundenes behov. Virksomheten omfatter bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske finansmarkedet og en vesentlig aktør for bærekraftig verdiskaping i lokalsamfunn over hele landet. Alliansen har en million kunder, over 3000 medarbeidere, 200 lokalbankkontorer og en samlet forvaltningskapital på mer enn 440 milliarder. www.eika.no

Følg pressemeldinger fra Eika Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eika Gruppen

Første kvartal 2021: godt resultat, tross kraftig økning i frostskader12.5.2021 19:17:55 CEST | Pressemelding

Eika Forsikring sitt resultat i første kvartal viser god vekst i premieinntektene. På skadesiden har den kalde vinteren gitt en økning i vann- og frostrelaterte skader. Selskapet har god kostnadskontroll og leverer et resultat på 55 millioner for perioden. Bestandspremien per 31. mars 2021 utgjør 3.314 millioner kroner, hvilket tilsvarer en annualisert bestandspremievekst på 6,7 prosent fra foregående kvartal.

Meget sterkt resultat for Eika Forsikring i 20205.2.2021 12:22:53 CET | Pressemelding

Til tross for koronapandemi og ansatte på hjemmekontor leverer Eika Forsikring rekordresultat for 2020. Selskapet leverte et resultat i 2020 på 665 millioner kroner mot 609 millioner i 2019. I fjerde kvartal endte resultatet på 178 millioner kroner mot 228 millioner året før. Nedgangen i dette kvartalet er påvirket av ulykken på Gjerdrum. Selskapets combined ratio for 2020 endte på 79,8 prosentpoeng mot 79,4 prosent i 2019.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom