Frivillighet Norge

Organisasjoner må gjøre sin del av integreringen

Del

Frivillighet Norge etterlyser mer samarbeid om integrering med myndighetene.

Statsminister Erna Solberg med generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen og prosjektleder i Frivillig.no, Vanja Konradsen under Arendalsuka i år. Foto: Birgitte Heneide
Statsminister Erna Solberg med generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen og prosjektleder i Frivillig.no, Vanja Konradsen under Arendalsuka i år. Foto: Birgitte Heneide

På regjeringens konferanse 19. oktober, «Integrering gjennom kunnskap», påpekte statsminister Erna Solberg at lediggang er roten til alt ondt.

- Å være aktiv i en frivillig organisasjon er det motsatte av lediggang. Alle vil ikke kunne være klar for en vanlig jobb kort tid ankomst til Norge. For mange er frivilligheten en vei inn i arbeidslivet, påpeker generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Frivilligheten er integreringseksperter

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for over 300 organisasjoner i Norge og har jobbet målrettet med inkludering i frivillig sektor i over ti år.

- Vi vet at sosial og kulturell integrering skaper yrkesdeltakelse. Økt deltakelse i frivillige organisasjoner er et viktig ledd i dette arbeidet. Frivillig arbeid gir nettverk og vennskap, forståelse for det norske samfunnet og bedre språk. Man tilegner seg ferdigheter og innsikt som kommer til nytte i skole- og arbeidsliv.

Et av temaene på konferansen var hvordan man kan mobilisere sivilsamfunnet for å styrke hverdagsintegreringen. Johnsen påpeker at mange frivillige organisasjoner også er eksperter på integrering.

- Frivillig sektor kan gjøre enda mer, men vi trenger konkrete tiltak og handlingsrom til å levere tilbud med god kvalitet. Innvandrerorganisasjonene har også en plass i en ny integreringsstrategi. De sitter på et unikt nettverk og kunnskap om behov og løsninger, sier Johnsen.

Bekymret for rekruttering av innvandrere

Det populære rekrutteringsverktøyet Frivillig.no drives også av Frivillighet Norge.

Mange organisasjoner sliter med å rekruttere innvandrere gjennom sine tradisjonelle rekrutteringskanaler. Blant de som melder seg som frivillige gjennom Frivillig.no har imidlertid hele 26% av dem foreldre født utenfor Norden.

- Mangfold er en ressurs, og organisasjoner taper på å ikke rekruttere fra hele befolkningen. Frivillig.no er et tiltak som fungerer. Likevel er det ikke lovet at regjeringen vil videreføre støtten til rekrutteringsverkøyet i neste statsbudsjett, påpeker en bekymret Johnsen.

- God integrering krever stabilitet og langsiktighet. Det gjelder også for frivilligheten. Vi vet at vi har en jobb å gjøre for å få mer mangfold i organisasjonene, sier Johnsen.

Med midler til Frivillig.no og langsiktige støtteordninger, kan inkluderings- og integreringsarbeidet i frivillige organisasjoner oppskaleres. Johnsen har også et forslag til styrket samarbeid.

- Mer samarbeid om introduksjonsordningen vil gi kunnskap til innvandrere der de bosettes om frivillige organisasjoner, aktiviteter og saker frivilligheten jobber med, avslutter han.

Kontakter

Bilder

Statsminister Erna Solberg med generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen og prosjektleder i Frivillig.no, Vanja Konradsen under Arendalsuka i år. Foto: Birgitte Heneide
Statsminister Erna Solberg med generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen og prosjektleder i Frivillig.no, Vanja Konradsen under Arendalsuka i år. Foto: Birgitte Heneide
Last ned bilde

Om Frivillighet Norge

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge
Øvre Slotts gate 2b
0157 Oslo

21 56 76 50http://www.frivillighetnorge.no

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

Følg saker fra Frivillighet Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frivillighet Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Frivillighet Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom