Veterinærinstituttet

Oppsummert status i hundesaken

Del

Undersøkelsene Veterinærinstituttet har gjort så langt tyder på at antallet nye tilfeller med samme akutte sykdom med blodig diaré på hunder ser ut til å gå noe ned. Veterinærinstituttet er på grunnlag av de data en nå har styrket i sin vurdering av at sykdommen ikke er sterkt smittsom fra hund til hund. Dette skriver Veterinærinstituttet i en oppsummering av status i arbeidet med sykdomsoppklaring som i dag er oversendt til Mattilsynet.

Status vedrørende akutt hundesykdom fredag 20.09.19

Oppsummert status i hundesaken

Undersøkelsene Veterinærinstituttet har gjort så langt tyder på at antallet nye tilfeller med samme akutte sykdom med blodig diaré på hunder ser ut til å gå noe ned. Veterinærinstituttet er på grunnlag av de data en nå har styrket i sin vurdering av at sykdommen ikke er sterkt smittsom fra hund til hund. Dette skriver Veterinærinstituttet i en oppsummering av status i arbeidet med sykdomsoppklaring som i dag eoversendt til Mattilsynet. 

Med unntak av noen laboratoresvar som fortsatt tar tid, er kjente sykdommer og påvirkningstoffer (agens) som kan gi slik sykdom, sjekket ut uten at det er funnet noe som kan tjene som en fellesforklaring på sykdomstilfellene. Det vil bli arbeidet videre med samme intenistet framover i håp om å avdekke hvorvidt bakterien som er funnet kan knyttes til tarmskadene som ses på hundene, samt finne andre mulige årsaker. I oppsummeringen pekes det samtidig på at mulige forklaringer kan være sammensatt, med flere faktorer som har slått til samtidig.

-Vi søker systematisk og bredt etter mulige årsaker, men det er et komplekst bildeDet kan være flere faktorer som til sammen har utløst sykdomstilfellene. Antallet tilfeller økte etter 20. august som var dato for opphevelse av båndtvangen i Norge samtidig som det var store nedbørsmengder og høy temperaturVi kan ikke utelukke at det kan være miljøforhold som har utløst eller forsterket andre kilder til sykdom, sier dyreartsansvarlig Hannah Jørgensen ved Veterinærinstituttet.

-Vi undersøker fortsatt bredt rundt bakteriene som er funnet, nye og ukjente virusSpesielle og mer tidkrevende undersøkelser av de bakteriene som er funnet er startetVi er også glade for at veterinærer over hele landet har registret nye tilfeller i vår spørreundersøkelse, og de data som registreres analyseres fortløpende, fortsetter hun.

Det er i dag kommet en ny hund til obduksjon fra Akershus. Bakteriologiske prøver er sendt til dyrking, og disse laboratoriresultatene er forventet over helgen. Med denne er 16 hunder obdusert ved Veterinærinstituttet og tre ved NMBU Veterinærhøgskolen. Til nå har 12 av disse ført til funn av den samme bakterien, men alle de atten første har sammenfallende patologiske tegn på blodig tarmbetennelse (resultat fra dagensobduksjon foreligger ikke).

Om Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet
Ullevålsveien 68
0454 OSLO

23 21 60 00http://www.vetinst.no

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt og Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr.

Vårt mål er å bli Norges beredskapssenter for én helse. Helt siden opprettelsen i 1891 har vi arbeidet for å styrke norsk bioøkonomi.

Veterinærinstituttets viktigste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling for å avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker. Diagnostikk har alltid vært et fundament for instituttets virksomhet. I dag er kjerneaktivitetene forskning, innovasjon, overvåking, risikovurdering, rådgiving og formidling i tillegg til diagnostikk. Veterinærinstituttet er nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium.

Følg pressemeldinger fra Veterinærinstituttet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Veterinærinstituttet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Veterinærinstituttet

15 hunder obdusert, 12 har samme bakterie19.9.2019 16:28:59 CEST | Pressemelding

Status vedrørende akutt hundesykdom torsdag 19.09.19 Veterinærinstituttet obduserte i går 18. september en hund. Det er da til sammen 15 hunder som er obdusert ved Veterinærinstituttet i samband med den pågående sykdomsoppklaringen. Den siste hunden har har sammenlignbare patologiske tegn på blodig tarmbetennelse som de andre obduserte hundene. Videre obduksjoner er ikke planlagt, men vil bli utført om ny tilfeller kan bidra til å kaste lys over saken.