Henie Onstad Kunstsenter

Opprop for likestilling i norske kunstsamlinger

Del

En ny undersøkelse som har kartlagt representasjon i norske kunstsamlinger viser store forskjeller mellom kjønn.

Kun 14% av verkene i samlingen til Henie Onstad Kunstsenter er av kvinnelige kunstnere. Yayoi Kusamas Hymn of Life er ett av disse arbeidene. Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter.
Kun 14% av verkene i samlingen til Henie Onstad Kunstsenter er av kvinnelige kunstnere. Yayoi Kusamas Hymn of Life er ett av disse arbeidene. Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter.

Undersøkelsen har kartlagt over 130.000 verk i norske samlinger. Over 112.000 er laget av menn. Bare 10% er laget av kvinner

Spørsmålet om representativitet diskuteres ofte i forbindelse med kunstfeltet. Likevel har det aldri tidligere blitt gjort en større, norsk undersøkelse om hvordan verk i ulike samlinger er fordelt på kjønn.

-Tallene trumfer alt. Vi har lenge tenkt at vi jobber med et likestillingsperspektiv, men med denne undersøkelsen ser vi at vi har en mye større jobb å gjøre, enn den vi har gjort frem til i dag. Kvinner er ingen minoritet og skal selvfølgelig ha like mye plass som menn i våre samlinger, sier Tone Hansen, direktør ved Henie Onstad Kunstsenter.

Undersøkelsen viser den massive dominansen til mannlige kunstnere i norske samlinger, både fordelt på det totale antallet verk, og antall verk innkjøpt av hver enkelt kunstner. Samtidig viser undersøkelsen at fordelingen mellom antall menn og kvinner som har hatt separatutstillinger de siste årene, er mer likestilt.

-Bergesenstiftelsen er glad for å bidra til denne kartleggingen, sier daglig leder Karianne Bjellås Gilje. 
-Vår stiftelse mener det er bra at et så sentralt allment anliggende som likestilling løftes på en så konkret måte. Uten fakta på bordet kommer ikke verden videre verken på kunst- eller likestillingsfeltet. Undersøkelser som denne, sammen konkret og målrettet arbeid i forlengelsen av undersøkelsen er nødvendig. Vi håper dette kan bidra til å bevisstgjøre hele Museums-Norge, understreker Gilje.

Likestilling i kunsten i 2020 handler nødvendigvis om mye mer enn representativitet fordelt på kjønn, og som en start, har det vært nødvendig å starte med en enkel, grunnleggende undersøkelse som utelukkende baserer seg på kjønn. Undersøkelsen sier ingenting om kvalitet, størrelse på verk eller verdi. Den sier heller ingenting om utvikling over tid.

-I Equality Check jobber vi med gjennomsiktighet for å bidra til like muligheter for alle, og med å skape bevissthet rundt strukturer i samfunnet som ubevisst opprettholder skjevhet. Kunsten er en viktig identitetsbygger og kulturskaper, og kunstnerne er med å definere samfunnet, sier Marie-Louise Sunde i Equality Check.

Funnene fra undersøkelsen blir formulert og offentliggjort i en større, norsk kampanje som blir distribuert i sosiale medier. Formålet med kampanjen er å sette fokus på kjønnsubalanse i kunsten historisk, og å oppfordre institusjoner, museer og samlere til å underskrive følgende opprop for å sørge for likestilling og mangfold i fremtiden. 

Undersøkelsen og kampanjen er initiert av Henie Onstad Kunstsenter i samarbeid med Equality Check. Bergsenstiftelsen har bidratt med midler til å utføre arbeidet.

Arbeidet er tenkt som et første fundament og kan brukes til å stille nye og mer komplekse spørsmål som sammen kan speile feltet på en mer mangfoldig måte i tiden som kommer.

Metode

I samarbeid med Henie Onstad Kunstsenter har Equality Check kontaktet offentlige kunstmuseer i tillegg til private samlere, kunstmuseer og stiftelser. De som har takket ja til å være med i undersøkelsen, har returnert et skjema som viser hvor mange kvinnelige og mannlige kunstnere de har i sine samlinger, hvor mange verk de har totalt, og antall verk laget av kvinnelige og mannlige kunstnere. Kunstmuseer og private samlinger som har visningssteder, har i tillegg svart på hvordan kjønnsfordelingen fordeler seg på antall separatutstillinger. Tallmaterialet er således basert på selvrapportering fra institusjonene og eierne selv. Det har vært frivillig å delta.


Klassifiseringer:

 • Etter museumsreformen i 2003, ble en rekke museer som var finansiert over statsbudsjettet, slått sammen og omgjort til stiftelser. I denne oppdelingen kaller vi de museene som i hovedsak får sin finansiering fra det offentlige, det vil si stat, kommune og fylkeskommune, for offentlige kunstmuseer. Undersøkelsen har spurt om tall fra alle kunstmuseer som inngår i det nasjonale museumsnettverket, styrt av Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design. Mange større regionale museer har en rekke ulike museale samlinger og oppgaver å forvalte. Der hvor det er tilfelle – har vi bedt om tall fra kunst og kunsthåndverkssamlinger.
 • Undersøkelsen skiller mellom private kunstinstitusjoner og private samlere.
 • Under private kunstmuseer har undersøkelsen samlet de museene som i hovedsak har høyere egeninntjening enn offentlig støtte, og som er etablert av privatpersoner. Her inngår også permanente skulpturparker.
 • I stiftelser listes de samlinger som har stiftelsesform men som ikke eget visningssted for samlingen.

Resultater

Offentlige kunstmuseer
17 av Norges største, offentlig finansierte kunstmuseer har til sammen 110.000 verk. 89% av disse er av mannlige kunstnere. I snitt er det 29 verk av hver mannlige kunstner, og 6 verk av hver kvinnelige kunstner. De siste 5 årene har omtrent 40% av nyinnkjøpte verk i offentlige museer vært av kvinnelig kunstnere. Separatutstillinger de siste 5 årene har vært likt fordelt mellom kvinner og menn.

 • Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design: 11% av verkene er av kvinnelige kunstnere
 • KODE Bergen: 7% av verkene er av kvinnelige kunstnere
 • Munch museet: 0.06% av verkene er av kvinnelige kunstnere
 • Trondheim kunstmuseum 17% av verkene er av kvinnelige kunstnere
  Sørlandets kunstmuseum: 30% av verkene er av kvinnelige kunstnere
 • Haugar Vestfold Kunstmuseum: 29% av verkene er av kvinnelige kunstnere
 • MISF (Musea i Sogn og Fjordane): 9% av verkene er av kvinnelige kunstnere
 • Drammen museum: 3% av verkene er av kvinnelige kunstnere
 • Lillehammer kunstmuseum: 13% av verkene er av kvinnelige kunstnere
 • Kunstmuseet i Nord-Trøndelag: 48% av verkene er av kvinnelige kunstnere
 • Nordnorsk Kunstmuseum: 28% av verkene er av kvinnelige kunstnere
 • Haugalandmuseet-Haugesund billedgalleri: 13% av verkene er av kvinnelige kunstnere
 • Jugendstilsenteret & KUBE: 11% av verkene er av kvinnelige kunstnere
 • Blaafarveværket: 10% av verkene er av kvinnelige kunstnere

Private kunstmuseer

4 av Norges største private kunstmuseer og skulpturparker, har tilsammen over 9000 verk. 75% av disse er av mannlige kunstnere. I snitt er det ca. 5 verk av hver mannlige kunstnere, og 5 verk av hver kvinnelige kunstnere.  De siste 5 årene er 78% av verkene som er innkjøpt, skapt av mannlig kunstner.63% av alle solopresentasjoner er av mannlige kunstnere.

 • Henie Onstad Kunstsenter: 14% av verkene er av kvinnelige kunstnere
 • Ekebergparken: 27% av verkene er av kvinnelige kunstnere
 • Astrup Fearnley museet: 22% av verkene er av kvinnelige kunstnere
 • Kistefos museet med skulpturpark: 17% av verkene er av kvinnelige kunstnere

Stiftelser

Tre av Norges største stiftelser med kunstsamlinger, har tilsammen 5400 verk. 85% av disse er av mannlige kunstnere. 70% av innkjøpene de siste 5 årene er av mannlige kunstnere.  I snitt er det 9 verk per mannlige kunstner, og 6 verk per kvinnelig kunstner.

I samlingen til Sparebankstiftelsen DNB, er 10% av verkene laget av kvinnelige kunstnere. 

Bedriftssamlinger

Undersøkelsen har hentet tall fra 6 av Norges bedrifter med kunstsamlinger. Disse har tilsammen 2300 verk, hvor 83% er av mannlige kunstnere. I snitt er det ca. 4 verk av hver mannlige kunstner, og ca. 3 verk av hver kvinnelige kunstner. De siste 5 årene er 69% av nyinnkjøpte verk blitt gjort av mannlige kunstnere.

 • Hydro: 22% av verkene er av kvinnelige kunstnere
 • Møller: 7% av verkene er av kvinnelige kunstnere
 • Statkraft: 21% av verkene er av kvinnelige kunstnere
 • Nordea: 30% av verkene er av kvinnelige kunstnere
 • SEB: 59% av verkene er av kvinnelige kunstnere
 • Formuesforvaltning: 35% av verkene er av kvinnelige kunstnere

Private samlinger

Blant 9 store samlinger tilhørende privatpersoner, er det tilsammen over 1800 verk, 76% av disse er av mannlige kunstnere. I snitt er det ca. 4 verk av hver kunstner, både mannlige og kvinnelige. De siste 5 årene er det kjøpt inn verk hvor ca. 50% er av kvinnelige og 50% er av mannlige kunstnere i disse samlingene.

Kampanje


6. oktober blir hovedfunn fra undersøkelsen lansert i en kampanje på sosiale medier. Målet med kampanjen er å skape større kunnskap om kjønnsbasert skjevfordeling i norske kunstsamlinger og inspirere norske samlere, institusjoner og bedrifter til å bli med og endre dette. Kampanjen oppfordrer til å underskrive på et opprop for større likestilling og mangfold i kunsten.

Du finner oppropet på denne landingssiden.

Kontaktinformasjon:
Gunhild Varvin, Henie Onstad Kunstsenter, gv@hok.no, 402 17 573
Marie Louise Sunde, Equality Check, marie@equalitycheck.it, 41454498

Likestilling i Kunsten

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kun 14% av verkene i samlingen til Henie Onstad Kunstsenter er av kvinnelige kunstnere. Yayoi Kusamas Hymn of Life er ett av disse arbeidene. Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter.
Kun 14% av verkene i samlingen til Henie Onstad Kunstsenter er av kvinnelige kunstnere. Yayoi Kusamas Hymn of Life er ett av disse arbeidene. Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Henie Onstad Kunstsenter

Henie Onstad Kunstsenter
Henie Onstad Kunstsenter
Sonja Henies vei 31
1311 Høvikodden

67 80 48 80http://hok.no/

Henie Onstad Kunstsenter er en ledende arena for nasjonal og internasjonal billedkunst, med et bredt utstillingsprogram, en sentral kunstsamling, samt aktiviteter innen musikk og performance. Kunstsenteret er omgitt av et praktfullt parkområde på Høvikodden i Bærum. I tillegg til utstillingsar­ealer på ca. 3500 m2, rommer senteret Lab for barn og unge, møtelokaler for utleie, egen butikk, samt kafeen Piruetten.

Følg saker fra Henie Onstad Kunstsenter

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Henie Onstad Kunstsenter på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Henie Onstad Kunstsenter

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom