Frivillighet Norge

Opposisjonen mer ambisiøs på momskompensasjon 

Del

Frivilligheten er skuffet over at regjeringen ikke innfrir hovedkravet om rettighetsfestet og full momskompensasjon.

14. februar holdt Frivillighet Norge den første offentlige debatten om Frivillighetsmeldingen. I debatten deltok Silje Hjemdal(FrP), Kristin Ørmen Johnsen(H), Solveig Schytz(V), Jorun Gleditsch Lossius(KrF), Åslaug Sem-Jacobsen(Sp), Trond Giske(A), Freddy André Øvstegård(SV), Arild Hermstad(MDG) og Benedikte Pryneid Hansen(Rødt). Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge
14. februar holdt Frivillighet Norge den første offentlige debatten om Frivillighetsmeldingen. I debatten deltok Silje Hjemdal(FrP), Kristin Ørmen Johnsen(H), Solveig Schytz(V), Jorun Gleditsch Lossius(KrF), Åslaug Sem-Jacobsen(Sp), Trond Giske(A), Freddy André Øvstegård(SV), Arild Hermstad(MDG) og Benedikte Pryneid Hansen(Rødt). Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge

– Det er kanskje for sent, men hvis dere går i regjering med oss, skal dere få regelstyrt momskompensasjon, sa Trond Giske fra Arbeiderpartiet til KrF i en debatt om frivillighetspolitikken med klar referanse til partiets mye omtalte veivalg i fjor høst. 

14. februar holdt Frivillighet Norge den første offentlige debatten om Frivillighetsmeldingen. Meldingen ble lagt fram 7. desember 2018, og skal behandles av Stortinget til våren.

Frivillighetens hovedkrav er rettighetsfesting og fullfinansiering av momskompensasjonsordningen. Med opptrappingsplanen frem til 2021, som er varslet i Frivillighetsmeldingen, vil det etter Frivillighet Norges beregninger mangle mellom 400 og 500 millioner kroner for å fullfinansiere ordningen.

– Det er prinsipielt feil at staten skal ha inntekter fra frivillighetens aktiviteter. Full og rettighetsfestet momskompensasjonen vil gi økt aktivitet og lavere kostnader ved å delta i frivilligheten, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen. 

Tre av fire regjeringspartier har programfestet fullfinansiering

De fleste partier er enige i prinsippet om fullfinansiering av momskompensasjonsordningen. FrP vil at «virksomheten til frivillige lag og organisasjoner skal være momsfri», Venstre vil «trappe opp momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner til 100 prosent» og KrF vil «gi frivillige organisasjoner fullstendig fritak for moms». Høyre er mindre konkrete med sin formulering om å «sikre gode forutsigbare ordninger» for frivilligheten.

Likevel innfrir ikke regjeringspartiene frivillighetens krav, som forskjellige lag og foreninger minnet dem om daglig mens de forhandlet fram regjeringsplattformen.

– Full momskompensasjon til frivilligheten ligger ikke i regjeringsplattformen. Opptrappingsplan er det vi har gått for, sa leder for familie- og kulturkomiteen, Kristin Ørmen Johnsen (H). 

– Vi kommer til å fortsette med å jobbe for en full momskompensasjon, sa Venstres Solveig Schytz. 

– Formuleringen i regjeringsplattformen om momskompensasjon er ikke så offensiv som formuleringen i KrFs program, sa Jorunn G. Lossius fra KrF. 

Opposisjonen vil gå lenger

Opposisjonen hevder de er villige til å gå lenger i sine løfter til frivilligheten. Åslaug Sem-Jacobsen fra Senterpartiet understreket at de har foreslått rettighetsfesting og fullfinansiering av momskompensasjonsordningen på Stortinget, men har blitt nedstemt. SV uttrykte skuffelse over regjeringserklæringens manglende ambisjoner på momskompensasjon. 

I debatten deltok Silje Hjemdal(FrP), Kristin Ørmen Johnsen(H), Solveig Schytz(V), Jorun Gleditsch Lossius(KrF), Åslaug Sem-Jacobsen(Sp), Trond Giske(A), Freddy André Øvstegård(SV), Arild Hermstad (MDG) og Benedikte Pryneid Hansen(Rødt). Debattleder var Christian Strand.

Kontakter

Bilder

14. februar holdt Frivillighet Norge den første offentlige debatten om Frivillighetsmeldingen. I debatten deltok Silje Hjemdal(FrP), Kristin Ørmen Johnsen(H), Solveig Schytz(V), Jorun Gleditsch Lossius(KrF), Åslaug Sem-Jacobsen(Sp), Trond Giske(A), Freddy André Øvstegård(SV), Arild Hermstad(MDG) og Benedikte Pryneid Hansen(Rødt). Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge
14. februar holdt Frivillighet Norge den første offentlige debatten om Frivillighetsmeldingen. I debatten deltok Silje Hjemdal(FrP), Kristin Ørmen Johnsen(H), Solveig Schytz(V), Jorun Gleditsch Lossius(KrF), Åslaug Sem-Jacobsen(Sp), Trond Giske(A), Freddy André Øvstegård(SV), Arild Hermstad(MDG) og Benedikte Pryneid Hansen(Rødt). Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge
Last ned bilde
14. februar holdt Frivillighet Norge den første offentlige debatten om Frivillighetsmeldingen. I debatten deltok Silje Hjemdal(FrP), Kristin Ørmen Johnsen(H), Solveig Schytz(V), Jorun Gleditsch Lossius(KrF), Åslaug Sem-Jacobsen(Sp), Trond Giske(A), Freddy André Øvstegård(SV), Arild Hermstad(MDG) og Benedikte Pryneid Hansen(Rødt). Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge
14. februar holdt Frivillighet Norge den første offentlige debatten om Frivillighetsmeldingen. I debatten deltok Silje Hjemdal(FrP), Kristin Ørmen Johnsen(H), Solveig Schytz(V), Jorun Gleditsch Lossius(KrF), Åslaug Sem-Jacobsen(Sp), Trond Giske(A), Freddy André Øvstegård(SV), Arild Hermstad(MDG) og Benedikte Pryneid Hansen(Rødt). Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge
Last ned bilde
14. februar holdt Frivillighet Norge den første offentlige debatten om Frivillighetsmeldingen. I debatten deltok Silje Hjemdal(FrP), Kristin Ørmen Johnsen(H), Solveig Schytz(V), Jorun Gleditsch Lossius(KrF), Åslaug Sem-Jacobsen(Sp), Trond Giske(A), Freddy André Øvstegård(SV), Arild Hermstad(MDG) og Benedikte Pryneid Hansen(Rødt). Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge
14. februar holdt Frivillighet Norge den første offentlige debatten om Frivillighetsmeldingen. I debatten deltok Silje Hjemdal(FrP), Kristin Ørmen Johnsen(H), Solveig Schytz(V), Jorun Gleditsch Lossius(KrF), Åslaug Sem-Jacobsen(Sp), Trond Giske(A), Freddy André Øvstegård(SV), Arild Hermstad(MDG) og Benedikte Pryneid Hansen(Rødt). Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge
Last ned bilde
14. februar holdt Frivillighet Norge den første offentlige debatten om Frivillighetsmeldingen. I debatten deltok Silje Hjemdal(FrP), Kristin Ørmen Johnsen(H), Solveig Schytz(V), Jorun Gleditsch Lossius(KrF), Åslaug Sem-Jacobsen(Sp), Trond Giske(A), Freddy André Øvstegård(SV), Arild Hermstad(MDG) og Benedikte Pryneid Hansen(Rødt). Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge
14. februar holdt Frivillighet Norge den første offentlige debatten om Frivillighetsmeldingen. I debatten deltok Silje Hjemdal(FrP), Kristin Ørmen Johnsen(H), Solveig Schytz(V), Jorun Gleditsch Lossius(KrF), Åslaug Sem-Jacobsen(Sp), Trond Giske(A), Freddy André Øvstegård(SV), Arild Hermstad(MDG) og Benedikte Pryneid Hansen(Rødt). Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge
Last ned bilde

Om Frivillighet Norge

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge
Øvre Slotts gate 2b
0157 Oslo

21 56 76 50http://www.frivillighetnorge.no

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

Følg saker fra Frivillighet Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frivillighet Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Frivillighet Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom