Norsk Arbeidsmandsforbund

Opplæringskrav for vektere utsettes på ubestemt tid

Del

Justisminster Amundsen utsetter gjennom uttalelser i media ikrafttredelsen av ny opplæringsplan for ordensvakter på ubestemt tid. Dette vitner om en total manglende respekt for en bransje som omfatter opp mot 15 000 ansatte som har jobbet i årevis for å få dette på plass. En av de viktigste grunnene til utsettelsen av denne viktige opplæringsplanen synes å være frykt for økte ølpriser og konsertbilletter. Dette er helt uakseptabelt sier forbundsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund, som forventer at justisminsteren nå rydder opp.

Norsk Arbeidsmandsforbund reagerer sterkt på det politiske håndverket fra Justisminister Per-Willy Amundsen i forbindelse med innføring av nye opplæringskrav til vektere og ordensvakter.

 Siden 2011 har det vært jobbet med å lage nye læreplaner i henhold til Lov om vaktvirksomhet på bakgrunn av skjerpede krav i den reviderte loven som ble vedtatt i 2009.

 I lovens formålsparagraf heter det blant annet:

 § 1 Formål

 Formålet med denne lov er å:

a) ivareta rettsikkerheten til dem som kommer i kontakt med vektere,

b) sikre god kvalitet på vakttjenester

c) legge forholdene til rette for en effektiv offentlig kontroll av virksomheten

 For å imøtekomme dette er det i forarbeidene til loven pekt på behovet for økt obligatorisk utdanning av vektere.

 Dette arbeidet har tatt unødvendig lang tid, men tidlig i år har dette arbeidet kommet godt i gang under ledelse av Politidirektoratet. Et bredt sammensatt utvalg med representanter fra Politihøgskolen, Brannvernforeningen, Helsedirektoratet, arbeidsgivere og ansatte i bransjen har jobbet med den målsetning å kunne starte ny vekteropplæring fra 01.01.2018.

 Det har vært utarbeidet nye læreplaner for vektere, ordensvakter samt tilleggsopplæring for verditransport og ledsagertjenester. Videre er det utarbeidet lærebøker i samme fag, eksamensoppgaver, eksamensdatabase, opplæringsplaner for instruktører. Det er gjennomført kurs for 150 instruktører og avholdt samling for representanter for alle landets politidistrikt. Alt for å komme i mål slik at den nye opplæringen kan tre i kraft fra årsskiftet.

Et av spørsmålene som har ekstra oppmerksomhet lengden av ordensvaktopplæringen. Spørsmålet har vært om disse skal ha en begrenset opplæring i forhold til vektere generelt. Bransjen og spesielt de ansattes representanter har vært av den oppfatning det ikke er noe grunnlag for at disse skal ha begrenset opplæring, spesielt med bakgrunn i lovens formål. Ordensvakter ved utesteder er blant dem som er mest utsatt for situasjoner som krever en grundig opplæring.

Gruppen ble til slutt enig om en noe begrenset opplæring som kompromiss.

Vi reagerer da med vantro når vi leser i Dagbladet den 27.11 at Justisminister Amundsen setter på bremsene og vil revurdere hele opplæringen. Dette noen få uker før hele den nye ordningen settes ut i livet. Dette vitner om en total manglende respekt for en bransje som omfatter 10-15000 ansatte. En bransje som i hele høst har jobbet på høygir for å tilpasse seg de varslede kravene.

Når en sjekker litt på nettet for å finne bakgrunnen for den kuvendingen blir om mulig enda mer vantro.

I Stud-vest, en studentavis i Bergen, kan en den 1. november lese en artikkel om at de er bekymret for kostnadene ved de nye kravene. Og at de som følge av dem kanskje må gå til det skritt å sette opp prisene på øl.

17. november kan samme nettsted melde at justispolitisk talsperson i Høyre, Jens Petter Frølich uttaler følgende:

«Her trekker vi i nødbremsen. Jeg kan garantere at det ikke blir noe av disse kravene.»

Uken etterpå sendes det brev fra Justisdepartementet til Politidirektoratet. I brevet gir de beskjed om at ikrafttredelsen av opplæringsplanen må utsettes inntil videre. De ber videre om at Politidirektoratet starter på nytt og utarbeider nye mindre omfattende krav til utdanningen.

Samtidig ber de om en vurdering om utsettelsen også bør omfatte nye utdanningskrav for vektere.

Noen forklaring eller bakgrunn for denne nødbremsen i siste liten fremkommer ikke. Bransjen, hverken arbeidsgiver eller arbeidstakerorganisasjonene, er kontaktet eller forespurt om noe av dette. De blir informert via Dagbladet.

 Norsk Arbeidsmandsforbund forventer at Justisdepartementet forholder seg til de opprinnelige læreplaner som en hel bransje har innrettet seg på skal tre i kraft om noen få uker. Dette er manglende respekt for det lovarbeidet som tidligere er lagt til grunn, manglende respekt for det arbeidet som er lagt ned så langt. Ikke minst manglende respekt for en bransje som har jobbet hele høsten med å være klar for de varslede endringene.

Og dette kun for det som kan se ut til å være bekymring for noe høyere pris på en halv liter øl.

(Norsk Arbeidsmandsforbund organiserer vekterne i Norge og den tegnet den første tariffavtalen i 1932. Siden midten av 70-tallet har en av forbundets viktige saker vært å jobbe for en regulering av bransjen. Dette førte etter hvert frem til den første Lov om Vaktvirksomhet i 1988)

Kontakter

Om Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Arbeidsmandsforbund
Grubbegata 6
0179 Oslo

815 45 100http://www.arbeidsmandsforbundet.no

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet i 1895 av anleggsarbeidere. I dag organiserer forbundet rundt 33.000 medlemmer. Forbundet organiserer også øvrige grupper som ikke kommer under bestemte fag- eller industriforbunds virkeområder. Herunder ungdommer som er under utdanning rettet mot forbundets virkeområder. Forbundet er tilknyttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som har over 900.000 medlemmer. Forbundets fremste formål er å organisere arbeidstakere og opprette tariffavtaler for å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår.

Følg saker fra Norsk Arbeidsmandsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Arbeidsmandsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Arbeidsmandsforbund

Umoralsk opptreden av PSS Securitas på Sandvika Storsenter under vekterstreiken21.10.2020 11:06:02 CESTPressemelding

Avarn Security AS leverte frem til streiken i vaktbransjen såkalt «korona-vakthold» på Sandvika Storsenter. Dette for å sørge for at publikum opprettholder avstand og generelle tiltak blir ivaretatt. På grunn av den pågående vekterstreiken er omfanget av disse vektertjenestene redusert, og ifølge rapporter fra våre medlemmer utføres denne oppgaven nå av PSS Securitas.

Urent spill fra arbeidsgiverne i vekterstreiken6.10.2020 16:30:07 CESTPressemelding

I snart tre uker har over 1100 vektere organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund, streiket for anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Norsk Arbeidsmandsforbund får inn flere rapporter om omdisponering av vektere, slik at arbeidet til streikende vektere blir utført av vektere som ikke er tatt ut i streik. Lokale ledere hevder overfor ansatte at det finnes dispensasjoner som tillater dette. Å utføre arbeidet til ansatte som er i streik regnes som streikebryteri. Norsk Arbeidsmandsforbund vil understreke at forbundet ikke har gitt noen dispensasjoner i streiken.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom