Nærings- og fiskeridepartementet

Opphør av grensekryssende fiske i Skagerrak fra 2024

Del
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har besluttet at grensekryssende fiskeriaktivitet vil opphøre fra 1.1.2024. Dette vil sikre at norske myndigheter kan håndheve overtredelser av norsk regelverk, som for eksempel det ulovlige kveitefisket som ble avdekket ved svenskegrensen i Skagerrak i fjor vinter.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

– Jeg mener at det er på høy tid at vi får bedre og mer målrettet kontroll med fiskeriaktiviteten i Skagerrak, i tillegg til en mer presis fangstrapportering i dette området. Derfor tar jeg nå dette helt nødvendige grepet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Behovet for styrking av kontroll og håndheving i Skagerrak er et spørsmål vi har drøftet med EU-kommisjonen i flere år. Ordningen med grensekryssende fiske i Skagerrak gjør det nærmest umulig å skille om fisken er tatt i norsk, dansk eller svensk sone og legger dermed effektive begrensninger på håndheving av overtredelser i norsk sone. Det er derfor nødvendig at denne praksisen opphører, og at vi innfører forskriftsbestemmelser om heving av fiskeredskap og rapportering av fangst.

Innstrammingen av reglene for denne praksisen fra 1. januar 2024, innebærer at fartøy vil måtte heve trålen og rapportere om fangst før grensepassering.

Ønsker bedre vern i gytetiden i EUs farvann

Kveitefisket er i norsk økonomisk sone sør for 62° N stengt i perioden 20. desember til 31. mars, for å sikre vern av gytende kveite. Forbudet gjelder alle fartøy som fisker sør for 62° N.

Vinteren 2022 avdekket Kystvakten et relativt omfattende ulovlig dansk fiske av kveite i Skagerrak i fredningsperioden. Deler av dette fisket ble gjennomført såkalt grensekryssende fiske.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har ved flere anledninger det siste året tatt denne problemstillingen opp med sine danske og svenske kollegaer, i tillegg til EUs kommissær for miljø, hav og fiskeri.

– Vi har bedt EU om å innføre tilsvarende reguleringer for vern av kveite i gyteperioden, slik som vi har i Norge. Det kan ikke være slik at Norge gjør alle forvaltningstiltakene, mens EU forsetter som før. Vi har varslet at dersom EU ikke innfører bedre beskyttelse av kveita i gytetiden, vil Norge måtte ta ytterliggere forholdsregler knyttet til EU-flåtens fiske i norske farvann, sier Skjæran.

Kontakter

Bilder

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Tang- og tarenæringen innlemmes i fiskeeksportloven26.5.2023 11:45:00 CEST | Pressemelding

Stortinget har enstemmig vedtatt at tang og tare skal innlemmes i fiskeeksportlovens virkeområde. Lovvedtaket ble i dag sanksjonert av Kongen i statsråd og trer i kraft 1. juli 2023. Dette innebærer at Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) kan lyse ut midler til forskning og utvikling av tang- og tarenæringen, samt at denne næringen kan benytte Sjømatrådets tjenester, som markedsføring i utlandet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom