Ragn‐Sells AS

Opphenting av slam fra lakseoppdrett beskytter havet og øker produksjonen av fisk

Del

Verdenspremiere: Opphenting av slam fra lakseoppdrett i Hardangerfjorden er med på å beskytte havet og å øke produksjonen av fisk. Ny sirkulær teknologi fra bedriftsnettverket ARAL gjør avfall fra lakseoppdrett om til næringsstoffer og ny grønn energi i form av biogass. Nå har Eide Fjordbruk bestilt verdens første fullskalasystem, slik at selskapet kan utvide produksjonen samtidig som miljø- og klimapåvirkningen reduseres.

Fiskeslam pumpes opp i egne tanker og benyttes i produksjon av gjødsel og fôr. Foto: Benjamin A. Ward (for Ragn-Sells)
Fiskeslam pumpes opp i egne tanker og benyttes i produksjon av gjødsel og fôr. Foto: Benjamin A. Ward (for Ragn-Sells)

- Nye sirkulære systemer for slam betyr mindre press på havet, avfallet blir nyttegjort og muliggjør ytterligere produksjon på eksisterende anlegg. Vi er stolte av å kunne hjelpe Eide Fjordbruk med å ta i bruk det første av mange systemer, sier Vidar Svenning Olsen, administrerende direktør i miljøselskapet Ragn-Sells Norge.

Avfall blir ressurser

Fiskeoppdrett produserer proteinrik mat og det biologiske avfallet fra oppdrettsanlegg er rikt på næringsstoffer som fosfor og nitrogen. Dette kommer på avveie om vi ikke har systemer for å fange opp dette. Bare i Norge slippes 9000 tonn fosfor ut i havet hvert år. Det nye fullskalasystemet som er utviklet av bedriftsnettverket ARAL forhindrer at næringsstoffene forsvinner i havet, og gjør dem i stedet om til verdifulle ressurser.

For å beskytte miljøet er mengden næringsstoffer et oppdrettsanlegg har lov til å avgi begrenset. Det nye systemet reduserer drastisk presset på havet, og gjør at bærekraftige oppdrettsanlegg som Eide Fjordbruk kan øke produksjonen innefor sin tillatelse.

- Ved å samle inn og resirkulere avfallet, kan vi øke produksjonen samtidig som utslippene og energiforbruket reduseres. På denne måten kan Norsk havbruk bidra til å dempe verdens matkrise uten risiko for å overskride tillatte grenser, sier Sondre Eide, administrerende direktør i Eide Fjordbruk.

Samarbeid skaper sirkularitet

Systemet består av flere komponenter, alle fra bedriftsnettverket ARAL, som har fått støtte til utvikling fra Innovasjon Norge. For det første sørger Framo - LiftUP slamoppsamling for at slam og død fisk samles opp for å unngå at dette synker ned på havbunnen. Det filtrerte slammet går til mellomlagring i en lastebøye fra Aquapro, før logistikken håndteres av Ragn-Sells Havbruk.

Slammet kan benyttes på flere måter. Næringsstoffene samles opp og resirkuleres for bruk i gjødsel eller fôr, noe som betyr at systemet er sirkulært fordi fôret går tilbake til oppdrettsanleggene. Det gjenværende slammet brukes i produksjon av biogass som er fornybar energi og bidrar til å kompensere for klimapåvirkningen av matproduksjon. Ragn-Sells har etablert transport av avfall fra Norsk havbruksnæring til biogassanlegg i Norge og Danmark.

- Havet kan fôre mange mennesker over hele verden, men vi må høste rikdommene på en bærekraftig og sirkulær måte. Dette systemet har potensial til å øke produksjonen av fisk i Norge og mange andre land betydelig. Dette uten risiko for eutrofiering som truer kystfiskbestandene, sier Pär Larshans, bærekraftssjef i Ragn-Sells Group.

Det sirkulære systemet vil være i full drift på Eide Fjordbruk sitt anlegg i Hardangerfjorden innen uke 44.

Se høyoppløselige bilder til fri bruk for publisering av denne artikkelen.

For mer informasjon, ta kontakt med:

  • Vidar Svenning Olsen, administrerende direktør i Ragn-Sells Norge
  • Sondre Eide, administrerende direktør i Eide Fjordbruk
  • Pär Larshans, bærekraftssjef i Ragn-Sells Group

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fiskeslam pumpes opp i egne tanker og benyttes i produksjon av gjødsel og fôr. Foto: Benjamin A. Ward (for Ragn-Sells)
Fiskeslam pumpes opp i egne tanker og benyttes i produksjon av gjødsel og fôr. Foto: Benjamin A. Ward (for Ragn-Sells)
Last ned bilde
Avfall fra åpne, oppdrettsanlegg består hovedsakelig av fiskeavføring og spillfôr. Dette havner i sjøen og kan legge seg som et teppe over havmiljøet. Foto: Benjamin A. Ward (for Ragn-Sells)
Avfall fra åpne, oppdrettsanlegg består hovedsakelig av fiskeavføring og spillfôr. Dette havner i sjøen og kan legge seg som et teppe over havmiljøet. Foto: Benjamin A. Ward (for Ragn-Sells)
Last ned bilde
Slik fungerer det sirkulære fullskalasystemet. Illustrasjon: ARAL
Slik fungerer det sirkulære fullskalasystemet. Illustrasjon: ARAL
Last ned bilde

Om Ragn‐Sells AS

Ragn‐Sells AS
Solheimveien 101
1473 Lørenskog

22 800 800https://www.ragnsells.no

Familieeid gjenvinningsentreprenør

Ragn‐Sells er en 100% familieeid gjenvinningsentreprenør etablert i Norge, Sverige, Danmark og Estland. Vår kjernevirksomhet er transport, sortering og bearbeiding av avfall fra næringslivet og private. Av dette avfallet produserer vi sekundære råvarer som papir, plast og metaller til verdensmarkedet.

I Norge sysselsetter vi cirka 400 personer på våre 24 avdelinger rundt om i landet. Ragn‐Sells AS er sertifisert på kvalitet, miljø, arbeidsmiljø og samfunnsansvar.

Fokus på innovasjon og bærekraft

Vår viktigste oppgave er å ta vare på ressursene i avfallet. Vi jobber derfor kontinuerlig med innovasjon for å løfte avfallet oppover i avfallshierarkiet og øke gjenvinningsgraden. Vi er også opptatt av å ta vare på samfunnet rundt oss og er det første selskapet i Norge som er sertifisert på samfunnsansvar.

Følg pressemeldinger fra Ragn‐Sells AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Ragn‐Sells AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Ragn‐Sells AS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom