Eiendom Norge

Oppgang i boligprisene i Trondheim

Del
Boligprisene i Trondheim steg med 1,9 prosent i februar. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,4 prosent.
Foto: Solfrid Sande.
Foto: Solfrid Sande.

Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene i Trondheim med 0,4 prosent. Det er svakere sammenliknet med Bergen (+2,9 prosent) og Stavanger (+0,7 prosent), men sterkere enn i Oslo (+0,1 prosent).

Hittil i år har boligprisene i Trondheim steget med 2,9 prosent. Det er en svakere vekst enn i Stavanger (+6,3 prosent), Bergen (+5,6 prosent), og Oslo (+4,8 prosent).

Det har i februar blitt solgt 420 boliger i Trondheim. Det er 13,5 prosent flere sammenliknet med tilsvarende måned i 2022. Hittil i år er det solgt 845 boliger. Det er 16,7 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i februar blitt lagt ut 418 boliger for salg i Trondheim. Det er 3,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2022. Hittil i år er det blitt lagt ut 773 boliger til salgs. Det er 6,2 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid sist måned i Trondheim var 42 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 49 dager.

Medianboligen i Trondheim koster nå kroner 3.585.848,-

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Solfrid Sande.
Foto: Solfrid Sande.
Last ned bilde

Lenker

Om Eiendom Norge

Eiendom Norge
Eiendom Norge
Grev Wedels Plass 5
0151 Oslo

+47 22 42 15 75https://eiendomnorge.no

Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2021/2022 hadde Eiendom Norge 65 foretaksmedlemmer.

Disse foretakene hadde 775 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2021 154 109 transaksjoner.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.