Eiendom Norge

Oppgang i boligprisene i Trondheim

Del
Boligprisene i Trondheim steg med 1,1 prosent i januar. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 1,3 prosent.

Korrigert for sesongvariasjoner sank boligprisene i Trondheim med 1,3 prosent. Det er svakere sammenliknet med Stavanger (+1,0 prosent), Oslo (+0,2 prosent) og Bergen (-0,6 prosent).

De siste tolv månedene har boligprisene i Trondheim sunket med 1,4 prosent. Det er en svakere vekst enn i Stavanger (+3,6 prosent), Oslo (-0,1 prosent), men sterkere enn i Bergen (-1,8 prosent).

Det har i januar blitt solgt 425 boliger i Trondheim. Det er 20,1 prosent flere sammenliknet med tilsvarende måned i 2022. 

Det har i januar blitt lagt ut 355 boliger for salg i Trondheim. Det er 9,2 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2022. 

Gjennomsnittlig salgstid sist måned i Trondheim var 42 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 52 dager.

Medianboligen i Trondheim koster nå kroner 3.595.200,-

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Eiendom Norge

Eiendom Norge
Eiendom Norge
Grev Wedels Plass 5
0151 Oslo

+47 22 42 15 75https://eiendomnorge.no

Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2021/2022 hadde Eiendom Norge 65 foretaksmedlemmer.

Disse foretakene hadde 775 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2021 154 109 transaksjoner.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.