Eiendom Norge

Oppgang i boligprisene i Trondheim

Del
Boligprisene i Trondheim steg med 0,5 prosent i desember. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,5 prosent.

Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene i Trondheim med 1,5 prosent. Det er sterkere enn med Bergen (+1,3 prosent), Oslo (-0,3 prosent) og Stavanger (-0,5 prosent).

I 2022 steg boligprisene i Trondheim med 1,4 prosent. Det er en svakere enn i Stavanger (+3,7 prosent) og Oslo (+1,8 prosent), men sterkere enn i Bergen (+0,5 prosent).

Det har i desember blitt solgt 152 boliger i Trondheim. Det er 19,6 prosent færre sammenliknet med tilsvarende måned i 2021. I 2022 ble det solgt 5363 boliger. Det er 5,4 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode året før.

Det har i desember blitt lagt ut 232 boliger for salg i Trondheim. Det er 15,1 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2021. I 2022 ble det lagt ut 5890 boliger til salgs. Det er 3,5 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid sist måned i Trondheim var 38 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 47 dager.

Medianboligen i Trondheim koster nå kroner 3.548.812,-

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Eiendom Norge

Eiendom Norge
Eiendom Norge
Grev Wedels Plass 5
0151 Oslo

+47 22 42 15 75https://eiendomnorge.no

Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2021/2022 hadde Eiendom Norge 65 foretaksmedlemmer.

Disse foretakene hadde 775 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2021 154 109 transaksjoner.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.