Eiendom Norge

Oppgang i boligprisene i Trondheim

Del

Boligprisene i Trondheim steg med 1,5 prosent i august. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent.

Trondheim har sist måned hatt en svakere sesongjustert utvikling enn Oslo (+0,4 prosent) og Stavanger (2,8 prosent), men sterkere enn Bergen (0,1 prosent).

Hittil i år har boligprisene i Trondheim steget med 7,5 prosent. Det er en svakere vekst enn i Bergen (+8,9 prosent), Oslo (+9 prosent), og i Stavanger (+11,9 prosent).

Det har i august blitt solgt 502 boliger i Trondheim. Det er tilnærmet like mye som tilsvarende måned i fjor. Hittil i år er det solgt 3821 boliger. Det er 7,6 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i august blitt lagt ut 650 boliger for salg i Trondheim. Det er 16,7 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2021. Hittil i år er det blitt lagt ut 4108 boliger til salgs. Det er 1,8 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid sist måned i Trondheim var 25 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 49 dager.

Medianboligen i Trondheim koster nå kroner 3.616.036,-

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Eiendom Norge

Eiendom Norge
Eiendom Norge
Grev Wedels Plass 5
0151 Oslo

+47 22 42 15 75https://eiendomnorge.no

Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak
Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 71 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner. Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.