Eiendom Norge

Oppgang i boligprisene i Trondheim

Del

Boligprisene i Trondheim steg med 0,5 prosent i mai. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,5 prosent.

Boligprisene steg med 1,2 prosent sist måned. Det er svakere sammenliknet med Oslo (+1,6 prosent), og Stavanger (+0,8 prosent), men tilsvarende som i Bergen (0,5 prosent).

De siste tolv månedene har boligprisene i Trondheim steget med 7,6 prosent. Byen har en svakere 12 måneders vekst enn i Stavanger (+8,0 prosent), men sterkere enn i Oslo (+7,1 prosent), og Bergen (+6,3 prosent).

Det har i mai blitt solgt 617 boliger i Trondheim. Det er 8,8 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2021. Hittil i år er det solgt 2342 boliger. Det er 10,5 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i mai blitt lagt ut 689 boliger for salg i Trondheim. Det er 13,3 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2021. Hittil i år er det blitt lagt ut 2518 boliger til salgs. Det er 5,3 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid sist måned i Trondheim var 19 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 26 dager.

Medianboligen i Trondheim koster nå kroner 3.625.000,-

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på Twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken og Facebook.

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet Boligbobla her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Eiendom Norge

Eiendom Norge
Eiendom Norge
Grev Wedels Plass 5
0151 Oslo

+47 22 42 15 75https://eiendomnorge.no

Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak
Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 71 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner. Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.