Eiendom Norge

Oppgang i boligprisene i Bergen

Del
Boligprisene steg med 2,3 prosent i Bergen i februar. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 2,9 prosent.
Foto: Solfrid Sande.
Foto: Solfrid Sande.

Bergen har hatt en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Stavanger (+0,7 prosent), Trondheim (+0,4 prosent) og Oslo (+0,1 prosent).

Hittil i år har boligprisene i Bergen steget med 5,6 prosent. Det er svakere enn i Stavanger (+6,3 prosent), men sterkere enn i Oslo (+4,8 prosent)  og Trondheim (+2,9 prosent).

Det har i februar blitt solgt 458 boliger i Bergen. Det er 3,6 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2022. Hittil i år er det solgt 961 boliger. Det er 23,4 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i februar blitt lagt ut 464 boliger for salg i Bergen. Det er 7,9 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2022. Hittil i år har det blitt lagt ut 873 boliger til salgs. Det er 8,2 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode året i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Bergen sist måned var 30 dager. Det er raskere enn resten av landet, som hadde 49 dager i gjennomsnitt.

Medianboligen i Bergen koster nå kroner 3.465.575,-

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på Twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken og Facebook.

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet Boligbobla her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Nøkkelord

Kontakter

Fredrik NesslinRegionsleder/eiendomsmeglerEiendomsmegler Vest

Kommenterer marked og utvikling i Bergensområdet (brukt, fritid og nybygg/prosjekt)

Tel:92018514fredrik.nesslin@emvest.no

Fredrik SøreideKonsernsjefKaland & Partners

Kommenterer boligmarkedet og markedet for sjøhytter og fjellhytter i Hordaland

Tel:90116431fs@kapa.no

Kim Rene HenneDaglig leder/EiendomsmeglerEie

Svarer på spørsmål om boligmarkedet i Hordaland

Tel:92435746krh@eie.no

Bilder

Foto: Solfrid Sande.
Foto: Solfrid Sande.
Last ned bilde

Lenker

Om Eiendom Norge

Eiendom Norge
Eiendom Norge
Grev Wedels Plass 5
0151 Oslo

+47 22 42 15 75https://eiendomnorge.no

Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2021/2022 hadde Eiendom Norge 65 foretaksmedlemmer.

Disse foretakene hadde 775 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2021 154 109 transaksjoner.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.