Eiendom Norge

Oppgang i boligprisene i Bergen

Del

Boligprisene steg med 0,2 prosent i Bergen i august. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,1 prosent.

Bergen har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Oslo (+0,4 prosent), men sterkere tilsvarende som i Trondheim (-0,4 prosent) og sterkere enn i Stavanger (-2,7 prosent).

Hittil i år har boligprisene i Bergen steget med 8,9 prosent. Det er sterkere enn i Oslo (+9 prosent), Stavanger (+11,9 prosent)  og Trondheim (+7,5 prosent).

Det har i august blitt solgt 733 boliger i Bergen. Det er 5,2 prosent færre sammenliknet med samme måned i 2021. Hittil i år er det solgt 4591 boliger. Det er 11,1 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i august blitt lagt ut 862 boliger for salg i Bergen. Det er 14,4 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2021. Hittil i år har det blitt lagt ut 4103 boliger til salgs. Det er 9,1 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode året i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Bergen sist måned var 19 dager. Det er raskere enn resten av landet, som hadde 29 dager i gjennomsnitt.

Medianboligen i Bergen koster nå kroner 3.519.397,-

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på Twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken og Facebook.

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet Boligbobla her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Nøkkelord

Kontakter

Fredrik NesslinRegionsleder/eiendomsmeglerEiendomsmegler Vest

Kommenterer marked og utvikling i Bergensområdet (brukt, fritid og nybygg/prosjekt)

Tel:92018514fredrik.nesslin@emvest.no

Fredrik SøreideKonsernsjefKaland & Partners

Kommenterer boligmarkedet og markedet for sjøhytter og fjellhytter i Hordaland

Tel:90116431fs@kapa.no

Kim Rene HenneDaglig leder/EiendomsmeglerEie

Svarer på spørsmål om boligmarkedet i Hordaland

Tel:92435746krh@eie.no

Bilder

Lenker

Om Eiendom Norge

Eiendom Norge
Eiendom Norge
Grev Wedels Plass 5
0151 Oslo

+47 22 42 15 75https://eiendomnorge.no

Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak
Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 71 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner. Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.