Eiendom Norge

Oppgang i boligprisene i Bergen

Del

Boligprisene steg med 0,2 prosent i Bergen i april. Korrigert for sesongvariasjoner forble prisene uendret.

Foto: Solfrid Sande.
Foto: Solfrid Sande.

Bergen har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Stavanger (+0,7 prosent), Oslo (+0,5 prosent), og Trondheim (+0,2 prosent).

De siste tolv månedene har boligprisene i Bergen steget med 6,4 prosent. Det er svakere enn i Trondheim (+8,1 prosent), tilsvarende som i Stavanger (+6,4 prosent), men sterkere enn i Oslo (+4,6 prosent).

Det har i april blitt solgt 564 boliger i Bergen. Det er 22,4 prosent færre sammenliknet med samme måned i 2021. Hittil i år er det solgt 1964 boliger. Det er 16,5 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i april blitt lagt ut 624 boliger for salg i Bergen. Det er 28,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2021. Hittil i år har det blitt lagt ut 2191 boliger til salgs. Det er 12,9 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode året i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Bergen sist måned var 15 dager. Det er raskere enn resten av landet, som hadde 29 dager i gjennomsnitt.

Medianboligen i Bergen koster nå kroner 3.433.544,-

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på Twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken og Facebook.

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet Boligbobla her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Kontakter

Fredrik NesslinRegionsleder/eiendomsmeglerEiendomsmegler Vest

Kommenterer marked og utvikling i Bergensområdet (brukt, fritid og nybygg/prosjekt)

Tel:92018514fredrik.nesslin@emvest.no

Fredrik SøreideKonsernsjefKaland & Partners

Kommenterer boligmarkedet og markedet for sjøhytter og fjellhytter i Hordaland

Tel:90116431fs@kapa.no

Kim Rene HenneDaglig leder/EiendomsmeglerEie

Svarer på spørsmål om boligmarkedet i Hordaland

Tel:92435746krh@eie.no

Bilder

Foto: Solfrid Sande.
Foto: Solfrid Sande.
Last ned bilde

Om Eiendom Norge

Eiendom Norge
Eiendom Norge
Grev Wedels Plass 5
0151 Oslo

+47 22 42 15 75https://eiendomnorge.no

Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak
Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 71 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner. Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.