Den norske kirke

Oppfordrer til å prioritere konfirmantene

Del

En ny smittevernveileder for barne- og ungdomsarbeid i Den norske kirke er klar.

Illustrasjonsbilde: Leirsjef Hedvig Halgunset i Holmen menighet i Asker i aksjon under en konfirmantfestival. Årets leirer anbefales avlyst. Foto: Bo Mathisen
Illustrasjonsbilde: Leirsjef Hedvig Halgunset i Holmen menighet i Asker i aksjon under en konfirmantfestival. Årets leirer anbefales avlyst. Foto: Bo Mathisen

Den nye smittevernveilederen gir konkrete råd om smittevern i kirkelig undervisning og annet barne- og ungdomsarbeidet i Den norske kirke. Veilederen er utarbeidet av KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter i samarbeid med Kirkerådet, Norges kirkevergelag og Bispemøtet. Den har vært drøftet med aktuelle fagforeninger på kirkelig sektor.

– Gjenåpning av aktiviteter for barn og unge bør skje gradvis og kontrollert. Den norske kirke gir sentrale anbefalinger om hvilke aktiviteter som bør prioriteres, men det er menighetsrådet som i god samhandling med kirkeverge og prost, ansatte og frivillige, må planlegge og prioritere gjenåpningen. Og det må være nok voksne til stede, sier seniorrådgiver i KA, Eldbjørg Leinebø Ekre.

Hun har ledet arbeidet med smittevernveilederen «Bransjestandard for kirkelig undervisning og annet barne- og ungdomsarbeid i Den norske kirke». Et sentralt råd er at det være nok voksne til stede i arbeid med barn og unge.

Her er smittevernveilederen for kirkelig undervisning og annet barne- og ungdomsarbeid i Den norske kirke.

Oppretthold kontakt på digitale plattformer

Når menighetene nå igjen kan samle barn og unge til trosopplæring, kan det bli krevende å prioritere. Den norske kirke sentralt gir derfor følgende anbefalinger:

  • Oppretthold kontakt med barn og unge på ulike digitale plattformer, med særlig oppmerksomhet på barn og unge i sårbare situasjoner.
  • Ved oppstart av fysiske samlinger for barn og unge, prioriter arbeidet med årets konfirmanter.
  • Legg om fra innendørs til utendørsaktiviteter der dette er mulig.
  • Leirer for barn og unge våren/sommeren 2020 – inkludert konfirmantleirer – bør vurderes avlyst, ettersom reising, overnatting og felles matservering innebærer økt smitterisiko rundt.
  • Unngå fellesmåltider på arrangementer.

- Gudstjenester er viktig for mange unge

Ekre understreker at smitteveilederen må ses i sammenheng med veilederen for gudstjenester og kirkelige handlinger når det gjelder prioritering av ressurser og hvilke aktiviteter som er realistisk å gjennomføre.

- Gudstjenester er Den norske kirkes kjernevirksomhet og spiller en sentral rolle i mange menneskers liv, også for barn og unge som deltar i trosopplæringen i Den norske kirke. Det er derfor av stor betydning for alle aldersgrupper at kirkebyggene nå åpnes og at det etter hvert igjen kan tilbys gudstjenester, sier hun.

- Ønsker å komme i gang

Administrerende direktør i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs, roser alle involverte i arbeidet med smittevernveilederen for barne- og ungdomsarbeid i kirken.

- Jeg opplever at hele kirken står sammen i ønsket om å komme i gang med dette viktige arbeidet så fort som mulig, men på en faglig og ressursmessig forsvarlig måte. Vi håper at denne veilederen vil gi svar på det man lurer på lokalt, sier hun.

Her er smittevernveilederen for kirkelig undervisning og annet barne- og ungdomsarbeid i Den norske kirke.

Nøkkelord

Kontakter

Marit Halvorsen Hougsnæs, adm.dir. i KA: 920 84 789 / marit.hougsnes@ka.no

Trygve W. Jordheim, kommunikasjonsdirektør i KA: 970 71 856 / trygve.jordheim@ka.no

Bilder

Illustrasjonsbilde: Leirsjef Hedvig Halgunset i Holmen menighet i Asker i aksjon under en konfirmantfestival. Årets leirer anbefales avlyst. Foto: Bo Mathisen
Illustrasjonsbilde: Leirsjef Hedvig Halgunset i Holmen menighet i Asker i aksjon under en konfirmantfestival. Årets leirer anbefales avlyst. Foto: Bo Mathisen
Last ned bilde

Lenker

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke