Norges Jeger- og Fiskerforbund

Oppdrettsnæringen får vekst i mesteparten av landet

Del

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) påpeker at selv om det er positivt at regjeringen følger de faglige rådene om begrensinger i de områdene som er hardest rammet av lakselus, så er ikke det tilstrekkelig for hverken villaks eller sjøørret. - Det er systemet bak som har svakheter, ikke oppfølgingen av det, sier Bjarte Erstad, nestleder i NJFF.

Regjeringen  legger til rette for en ytterligere vekst i de områdene der påvirkningen av lakselus på villaks etter deres vurdering er akseptabel. I to røde regioner, som omfatter området fra Karmøy til Stadt, pålegges oppdretterne å redusere produksjonskapasiteten.

NJFF ser positivt på at regjeringen følger ekspertgruppas faglige råd når den nå har fastsatt reguleringen av trafikklyset for oppdrett. NJFF sier det er viktig og riktig at oppdretterne fra Karmøy til Stadt får beskjed om at lusepåvirkningen er altfor høy, og at de som en følge av dette må ta ned produksjonen med 6 prosent. I disse områdene finner vi flere svært viktige laksestammer der tilstanden i dag er dårlig, som i Lærdalselva og Vosso. Et redusert lusepress kan bidra til å snu den negative utviklingen.

NJFF registrerer at trafikklyset settes til gult i tre produksjonsområder, og at produksjonen dermed fryses på dagens nivå i disse områdene.

I resten av landet settes produksjonsområdene på grønt lys, og det åpnes opp for en vekst i produksjonskapasiteten med inntil 6 prosent. NJFF påpeker at en grønnfarging ikke nødvendigvis betyr at alt er såre vel, og frykter konsekvensene av ytterligere vekst i disse områdene.

Redder ikke villaksen

NJFF mener at det er særlig to svakheter ved dagens trafikklysmodell.

Det ene er at ikke lakselus på sjøørret og sjørøye teller med. Dette er spesielt alvorlig på bakgrunn av tilstandsrapporten fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning som kom tidligere i vinter. Den konkluderte med at sjøørreten sliter hardt i store deler av landet, og da aller mest i de oppdrettsintensive områdene.

Det andre er at dagens system i realiteten aksepterer at inntil 30 prosent av villaksen dør i området hvor oppdrett foregår. Det er horribelt høyt, og langt høyere enn hva Kvalitetsnormen for villaks legger til grunn.

– Målet er at vi skal ha en miljømessig bærekraftig oppdrettsvirksomhet. Da er det åpenbart at aksepten for dødelighet på villaks i trafikklyssystemet må ned på nivået i kvalitetsnormen, sier Erstad.
Ytterligere vekst i grønne områder vil på sikt medføre at også disse til slutt havner i kategoriene gult eller rødt, advarer NJFF.

NJFF har lenge påpekt at lukkede oppdrettsanlegg er veien å gå. 
- Det kan være en god anledning for oppdrettere som nå får rødt eller gult lys til å investere i lukket eller semilukkede anlegg, sier Erstad. 

Faktaboks:

Det såkalte trafikklyssystemet ble innført i 2017. Systemet deler norskekysten inn i 13 produksjonsområder, og skal regulere kapasiteten for produksjon av laks og regnbueørret i disse områdene. Nærings- og fiskeridepartementet skal annethvert år fastsette produksjonskapasitet basert på dette systemet.

Denne justeringen opp eller ned i kapasitet for produksjon skal baseres på miljøindikatorer. Enn så lenge er dessverre kun påvirkning av lakselus på villaks den eneste miljøindikatoren.

Kvalitetsnormen for villakser et system som er laget for å vurdere om en laksebestand er i svært dårlig, dårlig, moderat god eller svært god tilstand. Kravet etter normen er at alle bestander skal være i minst ”god” forfatning. Vurderingskriteriene er bestandenes størrelse og genetiske integritet. Lakselusa påvirker det første kriteriet, rømming påvirker det andre.

Bilder

Om Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund
Hvalstadåsen 5
1378 Nesbru

66 79 22 00http://www.njff.no

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere i Norge. Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon, men har et sterkt jakt-, fiske-, og naturpolitisk engasjement i mange saker.

Følg pressemeldinger fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Jeger- og Fiskerforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom