Den norske kirke

Oppdaterte råd og anbefalinger – 16. mars 2020

Del

Regjeringen har gjennom helgen strammet inn smittevernreglene. Dette vil gjøre de fleste fysiske samlinger vanskelig å gjennomføre. I den spesielle situasjonen landet vårt står i, må vi også endre tilbudet kirken gir.

Denne meldingen sendes ut til biskoper, proster, prester, stiftsdirektører, kirkeverger, Kirkerådets ledergruppe, Bispemøtet, ansatte i Kirkerådet og bispedømmekontorene, Presteforeningen, Fagforbundet teoLOgene, sentralt hovedverneombud, KAs ledelse.

Konstituert preses i Bispemøtet Atle Sommerfeldt og direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen kommer i dette nyhetsbrevet med oppdaterte råd og anbefalinger som gjelder virksomheten i Den norske kirke.

Du finner alltid en oppdatert oversikt over gjeldende nasjonale råd og oppfordringer for Kirken (f.eks. begravelser) på kirken.no.

Du finner en samling av informasjon knyttet til omstilling som følger av koronapandemien på kirken.no

Dette er nytt siden forrige nyhetsbrev, fredag 13. mars:

Konfirmasjon

Vi ber om at alle vårens konfirmasjoner utsettes til etter sommerferien.

Så langt som mulig, bør menighetsrådene sette opp en ny tentativ konfirmasjonsdato. Det er viktig å raskt gi god informasjon om dette til konfirmantene og deres foresatt. Det er viktig å ta forbehold om at det kan bli endringer i tråd med helsefaglige råd og myndighetenes beslutninger.

I spesielle tilfeller kan man lokalt avtale å gjennomføre konfirmasjon. Det må gjøres i samråd med kirkevergen, de involverte og lokale helsemyndigheter.

Menighetene bør legge en plan for hvordan konfirmasjonsundervisningen nå skal gjennomføres. Planene bør ikke overstige det man klarer å gjennomføre gitt økonomi og teknisk kompetanse.

Vielser

Vi ber om at alle følger lokale, regionale og nasjonale råd og retningslinjer fra myndighetene i forbindelse med vielser.

Reglene og anbefalingene varierer fra kommune til kommune, og kan endre seg raskt. Kirken bør være behjelpelig med å finne gode løsninger for vigsel. Dette må skje i samråd med kirkeverge, de involverte og lokale helsemyndigheter.

Påske – planlegg for gudstjenester og fellesskap på nett

Slik det ser ut nå, må påskegudstjenestene foregå i hovedsak via TV, radio og internett.

Vi oppfordrer kirkelige medarbeidere til å utvikle et tilbud i forbindelse med påskens viktigste merkedager. Dette kan være direktesending av gudstjenester, kreative fremstøt som drive-in gudstjeneste eller formidling av budskapet på en annen måte.

NB: GJELDER PROSTER OG PRESTER

Arbeidsplaner, arbeidstid og tilleggslønn for prester

Vi blir kraftig utfordret på rask endring og omstilling i disse dager. Når de sentrale partene forhandlet arbeidstidsavtaler hadde de hovedfokus på ordinær drift. Det tydelige formålet i lov- og avtaleverk om å sikre gode rammer for alle ansatte gjelder også inn i det ekstraordinære. I denne situasjonen understreker vi viktigheten av tett dialog mellom partene på alle nivå i virksomheten. Teksten under er drøftet med Presteforeningen og Fagforbundet teoLOgene.

Arbeidsplanene legges til side

En konsekvens av de retningslinjene som kom fra regjeringen 12. mars er at alle avtalte arbeidsplaner må legges vekk.  Gudstjenester avlyses, møter og samlinger avlyses. Situasjonen krever klokskap, kreativitet og fleksibilitet.

Arbeidsgiver (prosten) kan omdisponere ansatte til andre tidspunkt enn det som ligger i arbeidsplanen. Viktigheten av godt samarbeid og tett dialog med tillitsvalgte og verneombud (både regionalt og lokalt) i en krevende og annerledes tid understrekes. I uforutsigbar situasjon er faste hyppige møtepunkter på nett eller telefon viktig. Ordinært skal det skrives referat fra lokale og regionale kontaktmøter. Et referat gir felles hukommelse. Bruk gjerne alternative former f.eks. delt dokument som oppdateres under hvert møtepunkt.

Alle prester vil få endret tidspunkter når de arbeider. Noen steder vil det være behov for å omdisponere utover ordinære tjenestesteder (f.eks når en eller flere prester sitter i karantene i henhold til nasjonale retningslinjer eller er smittet.) Prostene skal i størst mulig grad ta hensyn til ansatte som er i risikogruppene, eller bor sammen med mennesker i risikogruppene, som har eneansvar for barn eller ektefelle i prioriterte yrkesgrupper.

Arbeidstid

Arbeidsplikten er ikke endret, men rammene vi skal utøve den i er kraftig endret. Situasjonen vil være uforutsigbar en stund fremover. I dag er det vanskelig å overskue de praktiske konsekvensene med stengte skoler og barnehager. Vi som kirke skal være synlige og tydelige i den samfunnsdugnaden som kjer nå. Telefon, e-post og sosiale medier vil være viktige arbeidsverktøy fremover. Disse arbeidsverktøyene kan like gjerne brukes fra hjemmet. Med færre møter og arrangementer vil det være lettere å tilrettelegge arbeidsdagen slik det er mest praktisk for den enkelte. For å gjøre det enklest mulig i en uvanlig periode bes alle om å føre arbeidstid lik det er som er lagt i arbeidsplanen.

Tilleggslønn

Tilleggslønn skal ikke endres selv om søndagsgudstjenestene opphører for en periode. Særavtale for arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke § 6 sier:

«Midlertidige avvik fra gjeldende arbeidsplan for kortere tidsrom enn seks uker skal ikke medføre endring i utbetaling av faste tillegg til månedslønn. Ved endring av arbeidsplanene og avvik som varer mer enn seks uker, skal det foretas en ny beregning av fast tilleggslønn.»

Partene på virksomhetsnivå vil være i løpende dialog om det skal foretas ny beregning hvis avvikene varer i mer enn 6 uker. Det skal ikke skje ny beregning før det eventuelt kommer melding fra partene på virksomhetsnivå. Arbeidsplaner kan endres med 14 dagers varsel. Nå er vi i en situasjon hvor alle er innforstått med at arbeidstidspunktene vil måtte endres.

Kontakter

Bilder

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke