Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

OPPDATERING FRA KRIMINALOMSORGEN OM COVID-19 - SITUASJONEN VED ROMERIKE- OG HALDEN FENGSEL

Del

To nye innsatte i Halden fengsel og 11 innsatte ved Romerike fengsel er siden fredag bekreftet smittet av Covid-19.

En rekke ansatte er også meldt smittet. Av hensyn til sikkerheten kan kriminalomsorgen ikke gi konkrete tall på hvor mange ansatte eller hvor stor andel av staben ved ulike fengsler som er smittet.

Totalt er 22 innsatte med påvist Covid-19 ved Romerike fengsel per i dag i smittekarantene, hvorav to hører til Kroksrud og 20 til Ullersmo avdeling. I Halden fengsel er 115 innsatte i smittekarantene.


Fengslene og kommunehelsetjenesten samarbeider om smittesporing i de aktuelle områdene, og det benyttes både hurtigtester og ordinære PCR-tester for Covid-19. Det arbeides kontinuerlig med å gi informasjon til innsatte og ansatte. På grunn av smittesituasjonen er det inntil videre ikke mulig for de innsatte å motta besøk fysisk fra pårørende og venner. For å motvirke de negative effekter av dette, er det iverksatt kompenserende tiltak, eksempelvis økt ringetid for innsatte, videosamtaler via iPad for å opprettholde kontakt med familie og venner, utvidet tilbud av TV-kanaler, ekstra mat m.v.


Halden
Halden fengsel opplever per nå å ha god kontroll på situasjonen, og mener fengselet har gode forutsetninger for å holde innsatte adskilt, samt opprettholde isolasjon og karantene. Det vil bli igangsatt beredskapsturnus blant de ansatte, og personell fra øvrige av kriminalomsorgens enheter i regionen kan bli hentet inn, avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg. Man vurderer også å benytte aspiranter fra Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter (KRUS), samt eventuelt beordring av personell fra både fengsler og friomsorgskontorer.


Romerike
Situasjonen på Romerike fengsel oppleves per nå som mer utfordrende og status endrer seg fortløpende, som følge av at innsatte går inn og ut av karantene og isolasjon. Fengselet hadde lørdag 11 nye innsatte som testet positivt. Det gjennomføres fortløpende testing, og det ble i uken som gikk gjennomført massetesting av innsatte og ansatte.
Romerike fengsel har, og vil fremover, iverksette ulike tiltak for å håndtere situasjonen og utviklingen. Da i nært samarbeid med helsemyndighetene. Det er også iverksatt beredskapsturnus, og personell fra øvrige enheter i regionen vil bli hentet inn. 


Pårørendetelefon
Pårørende til innsatte/domfelte ved norske fengsler og friomsorgskontorer, som har spørsmål om etatens generelle håndtering av Covid-19, kan ta kontakt med kriminalomsorgens pårørendetelefon på telefon 404 38 888, hverdager mellom 09-15. Mer informasjon her. Pårørendetelefonen skal ikke besvare spørsmål knyttet til enkelte innsatte eller ha spesifikk kunnskap om enkelte fengsler. Ved særskilt behov, vil pårørende henvises videre til aktuelle enheter.

For øvrig henviser vi til kriminalomsorgen.no og/eller til fengsels- og friomsorgsenhetene det gjelder, for de til enhver tid tilgjengelige oppdateringer om situasjonen.


Mediehenvendelser
Mediehenvendelser som angår Halden fengsel rettes til fengselsleder Are Høidal, e-post are.hoidal@kriminalomsorg.no, mobil/SMS 40421602.

Mediehenvendelser som angår Romerike fengsel rettes til fengselsleder Ole Jonny Rydland, mobil/SMS 97622819, e-post ole.jonny.rydland@kriminalomsorg.no.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Topptung paneldebatt på Arendalsuka: For syk til å være i fengsel, for frisk for psykiatrien11.8.2022 08:00:00 CEST | Pressemelding

Hvorfor faller innsatte mellom to stoler når de blir vurdert å være for syke til å være i fengsel, men for friske for å bli tatt inn i psykiatrien? Vi inviterer herved mediene til å overvære en topptung debatt om temaet, tirsdag 16. august kl. 14-15 på Clarion Tyholmen Hotell i Arendal. Paneldeltakere er psykiater Randi Rosenqvist, KDI-direktør Lise Sannerud, politidirektør Benedicte Bjørnland, psykologspesialist og leder for fengselshelsetjenesten v/OUS, Thale Kristine Bostad og NIM-sjef Adele Matheson Mestad.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom