Deloitte

Ønsker samarbeid og bred mobilisering for et sirkulært næringsliv

Del

Skift, WWF, SINTEF og Deloitte lanserer 10 prinsipper for et mer sirkulært næringsliv, og ønsker en bred oppslutning blant norske bedrifter. – Dette initiativet er fra næringslivet og for næringslivet, det er på høy tid at vi går fra ord til handling, sier administrerende direktør i Skift, Bjørn Kjærand Haugland.

– For å nå FNs bærekraftsmål er et systemskifte fra lineære til sirkulære forretningsmodeller helt fundamentalt. Derfor har vi sammen med WWF, Skift og SINTEF utarbeidet 10 prinsipper for sirkulær økonomi som en enkel veileder for de bedriftene som ønsker å komme i gang med arbeidet, sier Sjur Gaaseide, CEO i Deloitte Norge.

Prinsippene, som ligger på circularbusiness.no, er ment som noe å strekke seg etter - å signere sender et signal om at man skal gjøre sitt ytterste for å etterleve dem.

– Ved å dele vår kompetanse og kunnskap på området, ønsker vi å gi norsk næringsliv den kunnskapen de trenger for å løse flere løse flere miljøproblemer, inkludert klimaproblemet. Vi mener dette vil bidra til å sikre et levedyktig næringsliv, sier Gaaseide.

Deloitte har tidligere på oppdrag av Klima- og miljødepartementet utformet et nasjonalt kunnskapsgrunnlag for sirkulær økonomi. Rapportene er grunnlaget for Regjeringens nasjonale strategi som legges frem i løpet av våren 2021.

- Kunnskapsgrunnlaget viser noen av de mest sentrale muligheter Norge har i en sirkulær økonomi. Næringslivet må gripe disse mulighetene for å få fortgang i omstillingen, veilederen vi lanserer nå kan hjelpe til med omstillingen. Myndighetene må på sin side stake ut en retning for norsk næringsliv i den sirkulære økonomien. Kunnskapsgrunnlaget peker på at det bør innføres virkemidler som kan bidra til å skape velfungerende og stabile markeder for sirkulære råvarer, produkter og tjenester, sier Gaaseide.

Administrerende direktør i Skift, Bjørn Kjærand Haugland, mener konkurransekraft er spesielt viktig.

– Uten å følge utviklingen vi ser i Europa og verden, og i stadig økende grad tilby de løsningene verden trenger for å bli mer sirkulær, vil norske bedrifter tape terreng i konkurranse med utenlandske bedrifter. Vi gjorde en analyse i fjor som viste at Norge ligger langt bak andre Europeiske land og pekte på et betydelig potensial for et mer ressurseffektivt norsk næringsliv, sier Haugland.

Haugland er utålmodig og ønsker å skape et felles kraftløft fra bedrifter som basert på prinsippene aktivt deler og lærer sine erfaringer rundt sirkulære tiltak.

– Dette er en modell vi har hatt stor suksess med både for Grønnvaskingsplakaten og Ti prinsipper for grønt innkjøpsvett. En tar stilling, signerer og engasjerer egne ansatte, for så å lage konkrete handlingsplaner. Deretter møtes man på tvers av bedrifter og bransjer for å dele både fremskritt, dilemmaer og utfordringer, og lære sammen. Slik går vi fra ord til handling, sier Haugland.

Vinn-vinn for norsk økonomi

– WWF jobber for en verden med mindre utslipp og mer natur. Ved å gå over til en sirkulær økonomi kan vi minimere fotavtrykket fra økonomien vår, og bidra til at vi lever innenfor planetens tålegrenser, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens Naturfond. Hun synes det er gledelig at norsk næringsliv er fremoverlente og ønsker å ta grep i egen virksomhet.

– Men de trenger også politisk vilje for å komme i mål. Vi håper klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn tar imot signalet fra næringslivet og legger til rette for at bedrifter kan bli mer sirkulære. Den kommende strategien for sirkulær økonomi er en perfekt anledning til å utvide verktøykassen fra politisk hold, og gjøre den treffsikker for næringslivet, sier Andaur.

Konsernsjef i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv, påpeker at en utvikling i tråd med dette kan bli en vinn-vinn-situasjon for Norge.

– Våre studier viser at norsk økonomi vil vokse av å bli sirkulær. Overgangen vil gi norsk næringsliv sikrere materialtilgang, nye arbeidsplasser, økt verdiskaping og bidra til å redusere klimautslippene knyttet til produksjon og forbruk. Samtidig får forbrukerne produkter som har høyest mulig kvalitet og verdi lengst mulig, konkluderer Gjørv.

Her finner du mer informasjon om det nasjonale kunnskapsgrunnlaget Deloitte overleverte til Klima- og miljøverndepartementet. Kunnskap bringer verden nærmere sirkulær økonomi | Deloitte Norway

Kontakter

Bilder

Om Deloitte

Deloitte
Deloitte
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo

+47 23 27 90 00http://www.deloitte.no

Deloitte er et markedsledende selskap som leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester. Vi etterstreber å hjelpe våre kunder realisere sine ambisjoner, skape en positiv forskjell i samfunnet, og utnytte potensialet i våre medarbeidere.

Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen alle deler av næringslivet, ideelle organisasjoner, idrett og kommunal- og statlig sektor. Hver klient har tilgang til et tverrfaglig team som kan trekke på erfarne medarbeidere og internasjonal kompetanse på tvers av industrier, sektorer og fagdisipliner. Gjennom dette er vi i stand til å bidra med dyp innsikt og kvalifiserte meninger om problemstillinger i daglig drift, så vel som innspill og vurderinger om fremtidige scenarier. Med 1500 ansatte ved 23 kontorer i Norge har vi kapasitet og kompetanse til å gjennomføre alle typer prosjekter. Vi bidrar til å skape resultater for våre klienter gjennom en strategisk tilnærming til utfordringer, med høy grad av praktisk gjennomføringsevne.

Følg pressemeldinger fra Deloitte

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Deloitte på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Deloitte

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom