Avfall Norge

Ønsker 900 mennesker velkommen til Stavanger for å diskutere avfall og industri

Del

Klokken 13:00 i dag åpner Avfall Norges årskonferanse foran nesten 900 deltagere i Stavanger Forum. Temaet for årets konferanse er «Industriell bærekraft», hvor målet er å sette søkelys på hvordan bærekraftig utnyttelse av ressurser skal skape ny, industriell utvikling.

Det må lønne seg

– Dersom vi skal lykkes i å håndtere ressursknapphet, klimaendringer og forsøpling, må det skapes mer lønnsomhet og større vekst gjennom ny industriell utvikling. Det må lønne seg mer å ta ressurser i bruk på nytt, og vi må sørge for at resirkulerte råvarer blir førstevalget for industrien. I Stavanger inviterer vi avfalls- og gjenvinningsbransjen og annet næringsliv til å være med å diskutere hvordan vi skal få dette til.

– Vi må være forberedt på en situasjon der ressursknapphet fører til at råvarepriser skyter i været, eller at krig og konflikt gjør sentrale ressurser utilgjengelige. En bærekraftig ressursforvaltning av råvarer handler om at vi bruker de riktige materialene flere ganger. Smart forbruk forutsetter smart produksjon, som igjen forutsetter nye måter å tjene penger på. Det er dette industriell bærekraft handler om.

Møteplass

– Avfall Norges årskonferanse er avfalls- og gjenvinningsbransjens viktigste møteplass, og jeg er veldig glad for at vi i årets tema har trukket så mange mennesker til Stavanger. Bransjen bidrar til bærekraft både samfunnsmessig og økonomisk, og vi vil spille en nøkkelrolel for å utvikle sirkulærøkonomi i Norge.

– Når politikere er opptatt av at det skapes nye, lønnsomme og miljøvennlige arbeidsplasser, kan de se til oss. For her er det klimanytte i alt arbeid vi gjør. Her er det store muligheter for å skape verdier, hvis politikerne også sørger for å utvikle gode rammevilkår for sirkulærøkonomien. Da trenger vi fornuftige reguleringer, økonomiske incentiver, samt at offentlig sektor i langt større grad etterspør resirkulerte råvarer og produkter i sine anskaffelser.

Om årets program

Årets program handler om hvordan avfallsressurser skal bidra til ny industriell utvikling og økonomisk vekst rundt nye verdikjeder. Etter administrerende direktør Nancy Strands åpning har hovedprogrammet har tre bolker:

Rikets tilstand og industriell bærekraft

Seansen åpnes av stortingsrepresentant og medlem i Stortingets energi- og miljøkomité, Stefan Heggelund. Hans innlegg vil dreie seg om regjeringens oppfølging av de mange veikartene ulike bransjer leverte i forbindelse med det regjeringsnedsatte utvalgsarbeidet rundt Grønn konurransekraft. I dette arbeidet bidro Avfall Norge med Avfalls og gjenvinningsbransjens veikart for en sirkulær økonomi (2016).

Ved siden av politikk har denne bolken følgende innledninger:

 • Teknologi: Silvija Seres, teknologiinvestor og gründer
 • Lokal Industri: Atle Myhrvold, Chief Engineer Sustainability & Oil Spill Prepardness, Equinor
 • Internasjonalt perspektiv Dr. Dominic Hogg, Chairman, Eunomia – Hva er avfalls- og gjenvinningsbransjens rolle i den sirkulære økonomien. Internasjonale verdikjeder basert på resirkulerte råvarer og drivere for denne utviklingen. 
 • Internasjonal industri - Susanne M. Nævermo-Sand, Sustainability Manager, Celsa Nordic
 • Bransjens posisjon i et europeisk perspektiv - Vanya Veras, Secretary General Municipal Waste Europe
 • Bransjen og industriell bærekraft - Henrik Lystad, fagsjef Avfall Norge

Etter dette blir det en panelsamtale rundt temaet «Hvordan kan vi i strørre grad industrialisere avfalls- og gjenvinningsbransjen?» Deltagere: Kjell Øyvind Pedersen, administrerende direktør i IVAR, Erik Osmundsen, konsernsjef i Norsk Gjenvinning, Cathrine Barth, Co-Founder, Circular Norway og Thina Margrethe Saltvedt, Sernior Advisor, NORDEA, Sustainable Finance Norway.

I hovedprogrammet på onsdag 6. juni er temaene:

 • Fra råvarer til business.
 • Samarbeid skaper business.

I tillegg blir det gjennomført paralellsesjoner under følgende overskrifter:

 1. Vi gir sirkulærøkonomien innhold.
 2. Samfunnsoppdraget og sirkulærøkonomi.

EXPO experience

85 utstillere fyller messeområdet i Stavanger Expo i forbindelse med årskonferansen, hvor det er lagt inn flere utstillingsvandringer i konferanseprogrammet. Utstillingsområdet åpnes klokken 16:30 etter at dagens hovedprogram er ferdig.

Åpning på scenen i midterste torg

 • Adm.dir Avfall Norge, Nancy Strand og programleder Einar Tørnquist ønsker velkommen til åpning.
 • Varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe ønsker velkommen til Stavanger.
 • Prosjektleder for årskonferansen, Silje Marie Rosenlund gir dere kort praktisk informasjon og annonsering av spennende konkurranser før dere kan mingle med utstillerne med litt mat og drikke.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Avfall Norge

Avfall Norge
Avfall Norge
Øvre Vollgate 6
0158 Oslo

24 14 66 00http://www.avfallnorge.no

Fakta om Avfall Norges årskonferanse

 • Norges største møteplass for sirkulærøkonomi
 • Arrangeres i Stavanger Forum, 5. - 7. juni 2017.
 • Samler 900 deltagere fra hele avfalls- og gjenvinningsbransjen og annet næringsliv.
 • 85 utstillere fra inn- og utland fyller messeområdet i Forum Expo.
 • Åpnes klokken 13:00, tirsdag 5. juni.

Fakta om Avfall Norge

 • Bransjeorganisasjon for hele avfalls- og gjenvinningsbransjen.
 • Har ca. 200 medlemsbedrifter fra både privat og offentlig sektor.
 • Har et sekretartiat med 12 ansatte, lokalisert i Oslo.
 • Administrasjonen ledes av administrerende direktør Nancy Strand.