Fagforbundet

Omsorgsarbeidere anker Stendi-dommen

Del

Fagforbundet støtter medlemmer som vil anke Stendi-dommen til Borgarting lagmannsrett

Stendi-saka handler om 24 medlemmer av Fagforbundet som har jobbet som selvstendig næringsdrivende omsorgsarbeidere i velferdskonsernet Stendi (tidligere Aleris). De reiste krav om fast ansettelse, og betydelige beløp i etterbetaling. I dommen fra Oslo tingrett i august, fikk elleve av saksøkerne medhold i at de er arbeidstakere, bare noen ble tilkjent etterbetaling, og saksomkostningene ble delt mellom partene.

Dommen ikke til å leve med

– Vi kan ikke leve med at dommen i Stendi-saka blir stående. Vi finner oss ikke i de hårreisende arbeidsforholdene som medlemmene våre har hatt. De har jobbet opptil åtte og et halvt døgn i strekk, med bare ti timers hvile. Rovdriften på omsorgsarbeiderne har ført til at pasientene og brukerne, som har problemer knyttet til rus og psykiatri, ikke har fått den omsorgen de skulle hatt, sier Mette Nord.

Lederen av Fagforbundet mener dommen er sprikende og skaper stor uklarhet om hvilke rettigheter norske arbeidsfolk har, og om hva en arbeidstaker er.
– Det er viktig for hele fagbevegelsen at denne dommen blir overprøvd. Derfor vil vi nå bistå våre medlemmer i en anke, sier Nord.

Det sentrale juridiske spørsmålet i saka er hvem som skal betraktes som arbeidstakere og hvilket ansvar selskap som Stendi har når de benytter seg av selvstendig næringsdrivende. Fagforbundet mener alle de 24 saksøkerne i realiteten er arbeidstakere, som dermed skal være omfattet av vernet i arbeidsmiljølova. Forbundet kan ikke forstå hvorfor saksøkerne er vurdert ulikt på dette punktet.

I tillegg til å støtte en anke, vil Fagforbundet jobbe politisk mot virksomheten til de kommersielle velferdsselskapene.

– Nå står vi foran et kommunevalg der privatisering og profitt i velferden står sentralt. Vi vil ha kommunepolitikere som går gjennom alle avtaler de har med Stendi og andre velferdsaktører. De må få slutt på utviklinga i retning av et løsarbeidersamfunn. Vi vil dessuten ha folkevalgte som setter en stopper for at slike konsern får hente profitt fra offentlig finansierte velferdstjenester, som føres ut av landet. De som betaler prisen for dette er vanlige arbeidsfolk, brukere og pasienter, mener Nord.

Tar kampen videre

De 24 saksøkerne skal hver for seg ta stilling til om de ønsker å anke dommen til lagmannsretten. Et klart flertall av dem ønsker å anke, med bistand fra Fagforbundet. Saksøkernes advokat, Kjetil Edvardsen, vil nå avklare hvor mange dette gjelder.

– Vi er stolte av våre medlemmer som vil føre kampen videre i lagmannsretten. Fagforbundet står fullt og helt bak dem. Vi vil fortsette denne kampen til vi har vunnet, sier Mette Nord.

Stendi er gjennom oppkjøp av Aleris og andre selskaper blitt Norges klart største kommersielle velferdskonsern, og kontrollerer nå rundt 25 prosent av det private velferdsmarkedet. Stendi er eid av den svenske velferdsgiganten Ambea.

Fagforbundet er Norges største fagforbund med mer enn 370 000 medlemmer. En stor del av medlemmene jobber i helse, pleie og omsorg.


For ytterligere kommentarer og informasjon:

Kjell-Erik N. Kallset, kommunikasjonssjef i Fagforbundet, tlf 95 22 81 58

For juridiske vurderinger og informasjon om domstolsbehandlingen:

Kjetil Edvardsen, advokat i Tenden Advokatfirma, tlf 91 30 87 43

Nøkkelord

Kontakter

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 390 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg saker fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fagforbundet

Åpning av barnehager forutsetter tett samarbeid og tillit til de ansatte15.4.2020 16:22:42 CESTPressemelding

– Trygge ansatte vil gi en god start. Det er viktig at kommuner og barnehageeiere lytter til sine ansatte, gir de gode forutsetninger og nok tid til å skape trygghet for sin egen arbeidssituasjon og ikke minst for barna som kommer tilbake, sier Fagforbundets leder Mette Nord. Fagforbundet har over 390 000 medlemmer og er den største arbeidstakerorganisasjon i barnehagesektoren. Nord mener at hvis de ansatte gis tillit så vil de finne forsvarlige måter å utvide barnehagetilbudet på framover.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom