Nærings- og fiskeridepartementet

Omsetningskravet i kongekrabbefisket står fast

Del

Kravet om at du må ha omsatt annen fisk for 200 000 kroner for å få full kongekrabbekvote står fast, det økes ikke, og reguleringene for fangst av kongekrabbe for 2022 videreføres i det vesentlige.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Nærings- og fiskeridepartementet har nå vedtatt regulering av fangst av kongekrabbe i det kvoteregulerte område i Øst-Finnmark (øst for 26 grader øst ) i 2022.

Omsetningskravet for å oppnå full kongekrabbekvote har blitt grundig diskutert. Spørsmålet har også vært på høring flere ganger på bakgrunn av blant annet politiske føringer. Det er allerede i Stortingets budsjettforlik avklart at omsetningskravet for full kvote for fangst av kongekrabbe ligger fast på 200 000 kroner. Det skal være med på å skape mer trygghet rundt dette spørsmålet. De øvrige nivåene i kvotemodellen ligger fast, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Det innføres heller ikke en endring i kvotenivå for fiskere som har fiske som biyrke (blad A) og de som har fiske som hovedyrke (blad B) i fiskermanntallet.

 -  Den forrige regjeringen varslet at dette skille skulle innføres fra 2022. Jeg ser ikke at det er nødvendig med en slik differensiering. De lave trinnene i kvotemodellen er allerede på at lavt nivå, og det er ikke tvil om at fangst av kongekrabbe er en binæring. En slik differensiering ville rammet svært få som allerede har liten kvote, sier Bjørnar Skjæran.

Konsekvensen med en slik endring ville vært at fiskere på blad A fikk 50 prosent av kvoten til fiskere på blad B på alle kvotetrinn.

Kvoter og avsetninger

Totalkvoten er allerede besluttet fastsatt til 1845 tonn hannkrabber og 120 tonn hunnkrabber  i 2022. Av totalkvoten avsettes 1 tonn krabbe til fritidsfiske, 3 tonn til forskning og 13 tonn til turistfiske- og reiselivsbedrifter og 100 tonn til bifangst i fiske med bunngarn og bunnline. I tillegg avsettes 15 tonn til videreføring av ungdomsfangstordningen og 5 tonn til undervisningskvote. Fartøy kan fange og lande inntil 10 prosent skadede hankrabber og 8 prosent hunkrabber.

Det avsettes et større kvantum av totalkvoten i 2022 til bifangstordningen av kongekrabbe for fiske med bunngarn og bunnline, men tillatt bifangst på 3 prosent står fast.

Fredningsperiode i april måned videreføres av hensyn til kongekrabbens skallskifte, det gis ikke unntak for reiselivsbedrifter.  Det innføres forbud mot at kongekrabbe fangstet i kvoteregulert område kan mellomlagres i samleteiner utenfor kvoteregulert område.

Kontakter

Bilder

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom