SAFE

Oljeansatte på rederiområdet får økonomisk kompensasjon ved bedriftspålagt koronatest

Del

Etter relativt intense forhandlinger, ble partene enige den 25. april 2022 om en minnelig løsning om økonomisk kompensasjon ved bedriftspålagt koronatest, og saken for Arbeidsretten ble derfor hevet som forlikt. Løsningen innebærer at ansatte i de berørte bedriftene tilstås en kompensasjon på to timer overtidsbetaling per utreise for bedriftspålagte tester i perioden fra 01. januar 2021. Etter en grundig helhetsvurdering anså SAFE dette for å være en god løsning av denne saken.

Illustrasjonsbilde fra Envato elements
Illustrasjonsbilde fra Envato elements

– SAFE varslet søksmål mot Rederiforbundet i november 2021. Dette som følge av at det ikke ble enighet om økonomisk kompensasjon for ansatte ved bedriftspålagt covid-19-test i forkant av planlagt utreise. Det ble fort klart at LO med Industri Energi allerede hadde tatt ut søksmål for Arbeidsretten, og SAFE valgte å tre inn i denne saken som partshjelper, sier advokat Elisabeth Bjelland.

Saken stod etter dette mellom Norges Rederiforbund og sju bedrifter på NR-området, mot LO, Industri Energi og SAFE. Hovedforhandling i Arbeidsretten var berammet til 28. og 29. april.

– SAFE er fornøyd med å ha kommet frem til en omforent løsning. Resultatet sikrer alle ansatte en kompensasjon for testing. Det er vi fornøyd med, sier nestleder Kai Morten Anda.

Bedriftene dette gjelder for er:

  • 4Service Offshore
  • KCA Deutag
  • Modu Operations AS
  • Odfjell Drilling AS
  • Rowan Norway Ltd
  • Floatel Service Ab
  • Saipem Drilling Norway AS
  • Seadrill Norway Crew AS

Tvisten ble med dette løst i minnelighet uten at partene tok stilling til det underliggende tolkningsspørsmålet ift den omtvistede bestemmelsen i tariffavtalen. Partene er imidlertid enige om å komme sammen for å drøfte en tariffmessig løsning for fremtiden dersom det skulle bli aktuelt å gjeninnføre slik testing.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjonsbilde fra Envato elements
Illustrasjonsbilde fra Envato elements
Last ned bilde

Lenker

Om SAFE

SAFE er et fagforbund for ansatte i energisektoren, til lands som til havs. Navnet er en forkortelse for Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren, SAFE for enkelthets skyld.

Følg pressemeldinger fra SAFE

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SAFE på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SAFE

Brudd i forhandlingene på sokkelavtalen5.5.2022 09:22:45 CEST | Pressemelding

Etter to dager med forhandlinger mellom SAFE og Norsk olje og gass kom vi ikke til enighet under årets hovedforhandling på sokkelavtalen. Årets hovedforhandlinger går nå til mekling. SAFE krever et rettferdig oppgjør for sine medlemmer, slik at vi kan møte alle de økte kostnadene i samfunnet. Tilbudet vi fikk var langt fra det som var mulig å akseptere, derfor ble det brudd, sier forhandlingsleder Kai Morten Anda.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom