Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Olje- og energiministeren besøkte nyåpnet sikringsanlegg som trygger 51 boliger i Farvikbekken i Fauske

Del

Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg besøkte i dag åpningen av det nye sikringsanlegget i Farvikbekken. NVE har bistått Fauske kommune med å bygge anlegget som reduserer fare for ødeleggende kvikkleireskred i deler av Fauske sentrum. NVEs direktør Kjetil Lund og skred- og vassdragsdirektør Anne Britt Leifseth overleverte anlegget som sikrer 51 boliger og to større næringsbygg til ordfører Jørn Steine.

Fra venstre varaordfører Linda Wangen Salemonsen, Olje- og enerfiminister Kjell Børge Freiberg, Vassdrags- og energiminister Kjetil Lund og direktør for skred- og vassdrag i NVE Anne Britt Leifseth
Fra venstre varaordfører Linda Wangen Salemonsen, Olje- og enerfiminister Kjell Børge Freiberg, Vassdrags- og energiminister Kjetil Lund og direktør for skred- og vassdrag i NVE Anne Britt Leifseth

Overleveringen ble markert på elvebredden ved Farvikveien i Fauske mandag 2. september klokken 09.30.

Fauske sentrum ble i 2009 faresonekartlagt av NVE. Det ble påvist to kvikkleiresoner. 850 meter av Farvikbekken er nå sikret gjennom heving av bekkebunnen, erosjonssikring og støttefylling. NVE har det nasjonale ansvaret for flom- og skredfare og bistår kommunene med å kartlegging, sikring og arealplanlegging.

NVE legger vekt på å ta vare på naturmangfoldet. Det er tatt hensyn til arten springfrø som har utbredelse i området. Arten har nå etablert seg etter gjennomføring.

Fakta om sikringsanlegget:

Les mer om kvikkleireskred på NVEs nettsted.

 

Kontaktinformasjon:

  • Regionsjef i region nord, Knut Ivar Aune Hoseth, e-post: knh@nve.no, Telefon: 971 65 337
  • Fagkoordinator fro flom og skred, Ingeborg Johnsen, e-post: ijo@nve.no, Telefon: 970 877 55

Kontakter

Kontaktinformasjon:

Regionsjef i region nord, Knut Ivar Aune Hoseth, e-post: knh@nve.no, Telefon: 971 65 337
Fagkoordinator fro flom og skred, Ingeborg Johnsen, e-post: ijo@nve.no, Telefon: 970 877 55

Bilder

Fra venstre varaordfører Linda Wangen Salemonsen, Olje- og enerfiminister Kjell Børge Freiberg, Vassdrags- og energiminister Kjetil Lund og direktør for skred- og vassdrag i NVE Anne Britt Leifseth
Fra venstre varaordfører Linda Wangen Salemonsen, Olje- og enerfiminister Kjell Børge Freiberg, Vassdrags- og energiminister Kjetil Lund og direktør for skred- og vassdrag i NVE Anne Britt Leifseth
Last ned bilde
Nyåpnet sikringsanlegg reduserer faren for kvikkleireskred for 51 boliger ved Farvikbekken i Fauske sentrum.
Nyåpnet sikringsanlegg reduserer faren for kvikkleireskred for 51 boliger ved Farvikbekken i Fauske sentrum.
Last ned bilde
NVE har bistått Fauske kommune med å bygge anlegget som reduserer fare for ødeleggende kvikkleireskred i deler av Fauske sentrum. Anlegget som sikrer 51 boliger og to større næringsbygg.
NVE har bistått Fauske kommune med å bygge anlegget som reduserer fare for ødeleggende kvikkleireskred i deler av Fauske sentrum. Anlegget som sikrer 51 boliger og to større næringsbygg.
Last ned bilde
Underveis i arbeidet med å bygge sikringsanlegget i Farvikbekken: Kulvert med stablet mur øverst i tiltaket. Arbeid utført juni 2019.
Underveis i arbeidet med å bygge sikringsanlegget i Farvikbekken: Kulvert med stablet mur øverst i tiltaket. Arbeid utført juni 2019.
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kraftsensitiv informasjon skal ikke på Internett – NVE presenterer metode for å redusere risiko for informasjonslekkasje10.9.2019 15:20:00 CESTPressemelding

Kraftbransjen har i flere tiår vært underlagt krav om å beskytte kraftsensitiv informasjon. Et FOU-prosjekt som ble gjennomført ved NVE sommeren 2019 har utviklet en metodikk for å identifisere kraftsensitiv informasjon på internett. Metodikken gjør bruk av åpen programvare og gir mulighet for å søke også i dypere lag av internett.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom